WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Археографічна діяльність Н.В. Пігулевської (1894–1970 рр.) - Реферат

Археографічна діяльність Н.В. Пігулевської (1894–1970 рр.) - Реферат

грецької мови, значення якої було винятковим.
"Рукопис-поліглот" є важливим пам'ятником, який свідчив про високий розвиток наукових знань на Близькому Сході в І половині ІХ ст.
Самою видатною археографічною роботою є праця Н.В.Пігулевської "Каталог сирийских рукописей Ленинграда" [8]. Цю роботу Н.В.Пігулевська розпочала наприкінці 20х - в першій половині 30-х років, під час її праці в Державній Публічній бібліотеці ім. Салтикова-Щедріна за пропозицією директора бібліотеки академіка М.Я. Марра, але вона побачила світ лише в 1960 р. В сховищах Ленінграду налічується близько восьми десятків такого роду рукописів. Серед них є давні і дуже цінні зразки, які заслуговують на увагу.
Деякі з них були описані до Н.В. Пігулевської. Але основна частина рукописів опису не мала. З метою детального опису матеріалу нею було складено новий список всіх рукописів, в тому числі і тих, які були складені раніше. При їх аналізі вдалося знайти декілька непомічених дат, зробити нове визначення змісту і походження цих пам'яток. При описі рукописів Н.В. Пігулевська ставила таку мету: 1) з'ясувати тип даного рукопису, визначити його місце в загальному розділі матеріалу; 2) виявити його індивідуальний характер і особливості. Виходячи з даної мети Н.В.Пігулевська прийняла наступну схему опису: матеріал рукопису-пергамент чи папір, якщо папір, то якого типу або походження; загальне число листів, число зошитів і число листів в зошитах; формат і розмір рукопису в сантиметрах; характер почерку; прикраси рукопису-кіноварь, заголовки, заставки, рамки, мініатюри; дата або палеографічне визначення часу рукопису; місце написання, ім'я того, хто написав. Для того, щоб визначити дату рукопису (якщо рукопис її не мав), дві вказівки відіграють важливу роль - характер почерку і матеріал, на якому рукопис написаний. Але, як зазначає Н.В.Пігулевська, сирійська як і взагалі східна палеографія, недостатньо вивчена, тому визначити дату написання - задача дуже складна.
Історик з'ясовувала надрукований чи не надрукований даний твір. Якщо до видання рукопис не був залучений, то, по можливості, звірявся текст. Так Н.В. Пігулевською звірені всі "Життия" в збірнику VI ст. Публічної бібліотеки, тексти давніх списків книги Самуіла, перша і друга "Книги Царств", пергаментний список "Посланий апостола Павла". В тих випадках, коли надрукований текст не був доступним або він належав до числа ще не опублікованих, з'ясувалось чи існують паралельні рукописи в іншомих сховищах. При наявності матеріалу текст звірявся по заголовках і в описі надавалися посилання на відомі каталоги. Завдяки такій перевірці Н.В.Пігулевській вдалося повністю встановити зовсім розбитий рукопис невиданих духовних віршів Гиваргиса Варди.
Каталог сирійських рукописів дав можливість використовувати цінний матеріал для наукових дослідженнь різних напрямків. Високу оцінку цій археографічній роботі дав в своїй рецензії Ю.М.Завадський [9, С. 195]. Він підкреслив, що виключною заслугою Н.В.Пігулевської було те, що вона розповсюдила метод датування рукописів за водяними знаками на східні рукописи, чого не зробили Райт, Естенберг, Захау - відомі західноєвропейські дослідники, які описували сирійські рукописи.
Протягом всьго свого життя Н.В.Пігулевська була членом Археографічної комісії при Відділені історії АН СРСР і брала активну участь в її роботі. Вона активно допомогала в проведенні її сесій, виступала з повідомленнями, залучала інших до співробітництва.
В серпні 1960 р. у Москві відбувся XXV Міжнародний конгрес сходознавців [10], на якому працювала секція "Візантинознавство і суміжні дисципліни". Засідання відкрила Н.В.Пігулевська. Вона виступила з доповіддю "Арабы у границ Византии в IV веке", де проаналізувала джерела з історії арабів.
В травні 1967 р. в Ленінграді в Інституті російської літератури АН СРСР відбулася конференція молодих спеціалистів, яка була організована Ленінградським відділом Інституту народів Азії АН СРСР. Ініціатором і організатором цієї конференції була Н.В.Пігулевська [11].
24 березня 1969 р. на засідані Археографічної комісії Н.В.Пігулевською була прочитана доповідь на тему:"Сирийские рукописи в Ленинградских собраниях" [12], в якій вона охарактеризувала стан вивчення давніх, головним чином сирійських рукописів в країні, і поділилась своїм досвідом палеографічної і археографічної роботи над сирійськими рукописами.
В червні 1969 р. Археографічною комісією була проведена Ленінградська конференція ("Тихомировські читання 1969 р.") [12], де Н.В. Пігулевська виступила з повідомленням про стан і задачі вивчення палеографії і інших допоміжних історичних дисціплін історії середньовічного Сходу, в якому наголосила про значення рукописів, які знаходяться у Радянському Союзі.
Н.В.Пігулевська була віце-президентом Російського палестинського товариства. Палестинське товариство було засновано у 1882 році у Петербурзі. З 1918 року відоме як Російське палестинське товариство при Російській Академії Наук. Н.В.Пігулевська проводила регулярні засідання товариства. Під її редакцією опубліковано 20 випусків "Палестинского сборника" . Н.В.Пігулевська турбувалася, щоб на його сторінках були представленні допоміжні історичні дисципліни.
Наприклад, під редакцією Н.В. Пігулевської вийшли наступні роботи : Лундін О.Г. Південа Аравія в VІ ст. //Палестинский сборник. - Л., 1961. - Вип. 8 (71); Лебедєва І.М. Пізні грецькі хроніки і іх російські та східні переклади //Палестинский сборник. - Л., 1968. - Вип. 18 (81); Єланська А.І. Коптські рукописи Державної публічної бібліотеки ім.Салтикова-Щедріна//Палестинский сборник.- Л., 1969.- Вип. 20 (83).
Остання лекція в житті Н.В.Пігулевської була прочитана нею студентам Сорбони в Парижі, куди вона їздила зовсім незадовго до смерті, у грудні 1969 р. на запрошення Французької академії наук. Лекція ця була присвячена методиці роботи з рукописами, пошукам загублених рукописів, методам їх визначення, тобто тій тематиці, якій Н.В.Пігулевська присвятила стільки праць і яку вона особливо любила.
Таким чином, проаналізувавши археографічну діяльність Н.В.Пігулевської можна зробити наступні висновки: -особливістю археографічної діяльності вченого було те, що вона спочатку робила палеографічні дослідження, потім переходила до археографічного аналізу джерел; -перевіряла переклади попередників, описувала рукописи, звіряла їх, систематизувала; -поєднувала власне археографічну роботу з організаторською, що дало блискучі результати, пропагувала археографічні праці; -заснувала сирійську історико-філологічну школу в палеографії та археографії; -при вивчені археографічних джерел здійснювала міждисципліонарний підхід.
Складений нею "Каталог сирийских рукописей", який відкрив серію монографій "Палестинского сборника", "може служити прикладом зразкового дослідження і опису східної рукописної книги" [13].
?
ЛІТЕРАТУРА
1. Жизнь Саходоны (Из истории несторианства VII века) // Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии наук СССР. - 1928. - ІІІ. - С. 91-108.
2. Пигулевская Н.В. Византия и Иран на рубеже VI и VII веков.-М.-Л., 1946.
3. Пигулевская Н.В. Византия на путях в Индию.-М.-Л., 1951.
4. Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии и Ирана в IV-VI вв.-М-Л., 1964.
5. История мар Ябалахи ІІІ и раббан Саумы. Исследование, перевод с сирийского и примечание Н.В. Пигулевской.-М.,1958.
6. Пигулевская Н.В. Греко-сиро-арабская рукопись ІХ века.// Палестинский сборник.1954. - Вып. 1 (63).
7. Пігулевська Н.В. Подає роки життя А.Норова-1789-1869 р.р.,в Енцеклопедичному словнику ( СПб,1897) Брокгауза,Ефрона-1795-1869р.р.
8. Пигулевская Н.В. Каталог сирийских рукописей Ленинграда. // Палестинский сборник.-1960. - Вып. 6 (69).
9. Завадский Ю.Н. Рецензия на "Каталог сирийских рукописей Ленинграда" // Народы Азии и Африки.-1961. № 6.
10. О работе секции византиноведения и смежных дисциплин на ХХV Международном конгрессе востоковедов//Византийский временник.-М.,1961.- Т.ХХ.
11. Вопросы изучения славянского и греческого рукописного наследия.//Византийский временник.- М., 1968. - Т.ХХУІІІ.
12. Деятельность Археографической комиссии в 1969 г. // АЕ за 1969 год. -М., 1971.
13. Пигулевская Н.В. 1 (14) 1.1894-17. II.1970 // Палестинский сборник. - Л., 1970. - Вып.2(84).

 
 

Цікаве

Загрузка...