WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Внесок Одеського Товариства історії та старожитностей у становлення археографії на півдні України - Реферат

Внесок Одеського Товариства історії та старожитностей у становлення археографії на півдні України - Реферат

автора.
Не зупиняючись докладно у даній статті на методиці видання історичних джерел, хотілося б зазначити, що вона не була ще досконалою. Рівень її, навіть у межах кожного з трьох розділів, відрізнявся. Слід відзначити прагнення археографів Товариства якнайточніше передавати тексти джерел (кілька публікацій супроводжувались навіть факсимільними відтвореннями документів), намагання супроводжувати їх хоча б елементарним науково-довідковим апаратом. У той же час майже всім публікаціям бракувало докладних передмов і грунтовних коментарів. Також окремо не розглядаємо камеральної археографії. Вище йшла мова про складання деяких описів, а повний їх перелік подаємо у додатку (№№47-55).
Харківський історик В.В.Кравченко слушно визначив 40-ві рр. XIX ст. як час початку наукового періоду у розвитку української історіографії. [19, С.259] Не можна не погодитись і з О.І.Журбою, що 40-ві рр. ХІХ ст. виявились переломними для процесу формування української археографії. [20, С.387] Південна Україна не була винятком, хоча цей процес розпочався тут значно пізніше (30-ті рр. ХІХ ст.) ніж в інших регіонах (друга половина ХУІІІ ст.). Для характеристики історіографічної ситуації дуже слушним є твердження Д.І.Дорошенка про те, що 40-ві й 50-ті роки висунули "не тільки таких великих діячів як Бодянський, Костомаров, Куліш, але й ще цілий ряд більш скромних діячів, котрі одначе принесли свою корись: одні - як видавці історичного матеріалу, другі - як дослідники місцевої старовини або популяризатори історичних відомостей про Україну". [21, С.114] Визначальну роль тут відіграла поява Одеського товариства історії та старожитностей. Піонер історії археографії в Україні В.С.Іконников вважав, що Товариство здійснювало, в широкому розумінні, функції археографічної комісії. [22, С.302] Протягом перших п'ятнадцяти років існування члени Товариства знайшли, зібрали, придбали або ознайомились зі значною кількістю історичних джерел. Частина їх була опублікована і описана на сторінках перших томів "Записок", а також в окремих виданнях. Можна, звичайно, дискутувати про межу, коли відбувся процес сформування археографії у регіоні - адже кожний з трьох томів можепретендувати на рубіжність. Необхідно визначити спільні риси і особливості цього процесу в країні і регіоні. Але це - претекст для подальшої розмови.
?
Література
1. Див.: Журба О. Спроба обгрунтування моделі дослідження процесу формування української національної археографії // Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26-29 серпня 1999 р. Доповіді та повідомлення. Історія.-Одеса,Київ,Львів,1999.-Ч.1.-С.380-387; Хмарський В.М. Становлення археографії на Півдні України // Там же.- С.96-102.
2. Детальніше про це див.: Григорьева Т.Ф. Становление и развитие краеведения в Южной Украине в конце ХУІІІ-первой половине ХІХ в.// Историческое краеведение в СССР: Вопросы теории и практики. Сборник научных статей.-К.,1991.-С.85-94; Журба О. Культурна та історико-археографічна діяльність архієпископа Гавриїла (Розанова В.Ф.) в Південній Україні // ДІАЗ.-Дніпропетровськ,1997.-Вип.1. -С.220-238; Бондар Г.С. Публікації джерел з історії України в газеті "Одесский вестник": А.О.Скальковський// ЗІФ ОДУ.- 1999.-Вип.8.-С.222-226; Хмарський В.М. Початок археографічної діяльності в Одесі// ЗІФ ОДУ.-1997.-С.183-192; Він же. З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Скальковський.//ЗІФ ОДУ. -1998.-Вип.6. -318с.
3. Бачинський А.Д. Н.И. Пирогов и Одесское общество истории и древностей. 1839-1989. Тезисы докладов юбилейной конференции 27-28 октября 1989 г. -Одесса, 1989.
4. Устав Одесского Общества истории и древностей. -Одесса, 1839.
5. Учреждение, состав и действия Общества//ЗООИД.-1844.-Т.1.-С.565,577; Отчет о состоянии и действиях Одесского общества истории и древностей.-Одесса,1841. (Отчет 1840).-С.7-8; ДАОО.-Ф.93.-Оп.1.-Спр.1.-Арк.21зв.-22.
6. Учреждение, состав и действия Общества.-С.574-576; Отчет 1840.-С.14; Отчет о путешествии, совершенном в 1840 и 1841 годах по Южно-Славянским землям // ЗООИД.-1844.-Т.1.-С.518; Мурзакевич Н.Н. Ав-тобиография.-Одесса,1889.-С.142-143; ДАОО.-Ф.93.-Оп.1.-Спр.1.-Арк.141; Спр.2.-Арк.91-92; Спр.3.-Арк.15; ІР НБУ.-Ф.V.-Спр.614.-Арк.13-18.
7. Отчет 1840.-С.4,7,14; Отчет Одесского общества любителей истории и древностей с 1-го января по 14-е ноября 1841 года.-Одесса,1842.-С.2,12; Отчет Одесского общества истории и древностей, с 14 ноября 1841 по 14 ноября 1842 года.-Одесса,1843.-С.5,15,21,22; Отчет Одесского общества истории и древностей, с 14 ноября 1842 по 14 ноября 1843 года.-Одесса,1843 (далі - Отчет 1843).-С.14,20,21; Отчет Одесского общества истории и древностей, с 14 ноября 1843 по 14 ноября 1844 года.-Одесса,1845 (далі - Отчет 1844).-С.17; ДАОО.- Ф.93.-Оп.1.-Спр.1.-Арк.9,28,37,42,54,60,76зв.,110,156зв.
8. Отчет 1840.-С.11-13; ДАОО.-Ф.93.-Оп.1.-Спр.1.-Арк.28зв.,32зв.-34зв.
9. ДАОО.-Ф.93.-Оп.1.-Спр.1.-Арк.88, 90-90зв., 108, 112зв., 124, 129, 148, 162. Про причини затримки виходу першого тому "Записок" див. ЗООИД.-1844.-Т.1.-С.[I-IV].
10. Отчет 1848.-С.14; Отчет 1850.-С.7; ДАОО.-Ф.93.-Оп.1.-Спр.2.-Арк.29-30, 66, 76, 82,88,90,97,112,119; Спр.3.-11,15,45,63,71,75,84,88,93-94.
11. Отчет 1840.-С.16; Отчет 1845.-С.6; Отчет 1845.-С.10.; Отчет 1850.-С.5; Отчет 1851.-С.5,8; ДАОО.-Ф.93.-Оп.1.-Спр.1.-Арк.2,9; Спр.3.-Арк.1,91.
12. Мурзакевич Н.Н. Автобиография.-С.208; Отчет 1844.-С.6; Отчет 1848.-С.8-9; Отчет 1849.-С.5,12-13; ДАОО.-Ф.93.-Оп.1.-Спр.1.-Арк.158; Спр.2.-Арк.70,79-80.
13. Отчет 1840.-С.4,17; Отчет 1841.-С.10; Отчет 1841.-С.12; Отчет 1842.-С.7; С.4-5,16; Отчет 1847.-С.7; Отчет 1848.-С.5,7,17; Отчет 1849.-С.5; Отчет 1851.-С.5,17; Отчет 1852.-С.5,6,14; ДАОО.-Ф.93.-Оп.1.-Спр.1.-Арк.11,60,81,141,153; Спр.2.-Арк.46,80-81,84-85; Спр.3.-Арк.45,72; Мурзакевич Н.Н. Автобиография.-С.146-147.
14. Хмарський В.М., Чижевський І. До історії публікації "Истории о казаках" С.Мишецького та "Описания Запорожской Сечи" В.Чернявського //ЗІФ ОДУ.-1998.-Вип.7.
15. Марченко М.І. Українська історіографія (з давніх часів до середини ХІХ ст.).-К., 1959.
16. Отчет 1843.-С.6; Отчет 1849.-С.5-7,20; Отчет 1851.-С.6; Отчет 1852.-С.4,11; ДАОО.-Ф.93.-Оп.1.-Спр.1.-Арк.42,119; Спр.2.-Арк.9,15,21,33, 101,115; Спр.3.-Арк.11,23,37,50,66,68,71,74,87; Маркевич А. А.А.Скальковский.-Одесса, 1900.-С.12.
17. Отчет 1845.-С.5; Отчет 1849.-С.9-10; Отчет 1850.-С.10; ДАОО.-Ф.93. - Оп.1. - Спр.2. - Арк.88,92,97 - 98,107,111,119; Спр.3. - Арк.1,3,7,19,26 -27,38,51,67,90,93.
18. Отчет 1840.-С.9; Отчет 1843.-С.7; Отчет 1844.-С.16; Отчет 1845.-С.8-11; Отчет 1846.-С.5; Отчет 1847.-С.12-14; Отчет 1849.-С.6-7; ДАОО.-Ф.93.-Оп.1.-Спр.2.-Арк.17,20,24,28,34,105,119; Спр.3.-Арк.11,40.
19. Кравченко

 
 

Цікаве

Загрузка...