WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Діловодчі акти козацьких органів влади як джерело до історії міст Гетьманщини другої половини XVII–XVIII століть - Реферат

Діловодчі акти козацьких органів влади як джерело до історії міст Гетьманщини другої половини XVII–XVIII століть - Реферат

копії грамот і універсалів, що відносяться до міських володінь і міських фінансів.
Універсальними за змістом історичним джерелом напівофіційного походження є діаріуші, які вели канцеляристи ГВК. Їх збереглося мало. У фонді 51 ЦДІА України зберігся лише один - "Диаріуш року 1732 отправуючихся писем и всяких дел в Енеральной Войсковой Канцелярии приключающихся" [10, Арк.1-297]. Його текст читається важко, іноді зустрічаються нерозбірливі слова. На відміну від інших діаріушів подібного типу з яскраво вираженою позицією автора-канцеляриста по відношенню до зафіксованих ним подій, діаріуш 1732 р. характеризується сухими, короткими протокольними записами про вихідні папери ГВК. Власне, він мало відрізняється від "журналів" діловодства ГВК з виключно офіційними записами вхідних і вихідних документів. Такі журнали за 1727-1728, 1729-1731, 1750 рр. нині зберігаються у збірці О.М. Лазаревського в ІР НБУ [11, Арк.1-348]. Як "Діаріуш", так і журнали дають можливість уточнити датуподії, у звўязку з якою зўявився той чи інший документ, вияснити, яких заходів вживав гетьманський уряд за скаргами міщан, козаків, селян, які справи контролював російський уряд тощо.
Збережені акти діловодства ГВК не вичерпуються тими, що знаходяться у фонді 51 ЦДІАУК. В цьому ж архіві окремі документи ГВК зустрічаються в кількох інших фондах: "Колекція документів Київського історичного товариства Археографічної комісії" (Ф.220), "Колекція документів Київського історичного товариства Нестора-літописця" (Ф.222), колекції "Серія Б" (Ф.223). У великій кількості є вони у вигляді розрізнених відділів бібліотек, у фондах музеїв також можна знайти документи, які за різних обставин потрапили до них з архіву ГВК. Зауважимо, що акти діловодства ГВК, які в різний час і з різних причин відірвалися від архіву свого фондоутворювача, були опубліковані, головним чином, в часописі "Киевская старина" (1882-1907).
Нижчими ланками козацько-старшинської адміністрації були полкові і сотенні канцелярії, документи яких зберігаються в ЦДІАУК [12]. Акти діло-водства кожної полкової канцелярії складають окремий фонд. Проте збережених справ у цих фондах мало: мінімум - 15, максимум - 411. Хронологічні рамки, які охоплюють документи кожного фонду, також не співпадають, як це видно з наведеної нижче таблиці.
Отже, документи діловодства полкових канцелярій відносяться лише до XVIII ст. (крім однієй справи Гадяцької полкової канцелярії). У вказаних хронологічних рамках є роки, за які зберіглися по одному документу, є такі, що не репрезентовані жодним документом. Загалом, це випадово уцілілі розрізнені акти, більшість яких припадає на кінець 60-х - початок 80-х років XVIII ст. Тому інформативні можливості документів, зібраних у фондах полкових канцелярій, надто обмежені. До деякої міри це недолік названих фондів компенсується тим, що розрізнені папери полкових канцелярій осіли в інших фондах. Частина докумнтів потрапила в руки колекціонерів, деякі - опинялися в складі фамільних архівів. Так, "Мотижинський архів" роду Сулимів в якійсь час був поповнений офіційними паперами Переяславської полкової канцелярії (1653-1770 рр.) - всього 32 документи: універсали, купчі акти, рішення ГВК, відомості, грамоти, скарги, тестаменти, уривки Генерального слідства 1729-1731 рр. [13, С.115-223.]
Полкова канцелярія Кількість справ Роки
Київська 185 1724-1781
Чернігівська 168 1706-1781
Стародубська 56 1708-1780
Ніжинська 167 1719-1779
Переяславска 151 1731-1781
Полтавська 160 1710-1783
Гадяцька 59 1698-1781
Прилуцька 15 1735-1781
Миргородська 158 1711-1781
Лубенська 411 1711-1781
За видовими ознаками акти діловодства полкових канцелярій являють собою постанови ("определения"), журнали, ордери, універсали, грамоти, реєстри і відомості, скарги, купчі акти, тестаменти. За призначенням вони переважно торкаються справ козаків, старшини і монастирів. За змістом - це акти на володіння землею, судові тяжби за володіння маєтностями, справи про захоплення старшиною і монастирями земель і селян, відомості про кількість і повинності козаків, поставку провіанту тощо. Документів, які змістовно відносилися до міщан, дуже мало. Найбільш цінні з них - описи і ревізії полків, які включають відомості про населення містечок, але такі описи і ревізії в більш повному обсязі збереглися в інших фондах.
Малоінформативні для дослідження історії міст Гетьманщини також акти діловодства сотенних канцелярій. В ЦДІАУК зберігаються документи 87 сотенних канцелярій, зосереджені в 90 фондах. Загальна кількість одиниці зберігання в них - 801 справа. При цьому, в 66 фондах знаходиться всього від 1 до 5 справ. На інші 24 фонди припадає 670 справ, з них у фонді 115 (Глинська сотенна канцелярія) - 121 справа за 1742-1779 рр., а у фонді 181 (Шептаківська сотенна канцелярія) - 439 справ за 1735-1768 рр. Загалом же збережені документи сотенних канцелярій охоплюють період від 1704 по 1781 рік, хоча переважна більшість їх відноситься до середини і другої половини XVIII ст.
В діловодстві сотенних канцелярій зустрічаються лише окремі акти, які безпосередньо відносяться до історії міст і містечок - власницькі акти на землю, відомості про промисли і ярмарки, податкові відомості, які сотенні канцелярії відправляли в полкові канцелярії, а тому їх оригінали осіли в діловодствах останніх.
Таким чином, навіть короткий аналіз діловодчих актів адміністративних установ козацької влади на Гетьманщині свідчить про значні інформативні можливості цього комплексу джерел для дослідження соцільно-економічної історії міст другої половини XVII - середини XVIII ст.
?
Література
1. Источниковедение истории СССР / Под. ред. И.Д. Ковальченко.-,М.-1973.
2. Швидько А.К. Источники по истории городских поселений Лево-бережной Украины в отечественных архивохранилищах (вторая половина XVII- середина XVIII вв.) - Днепропетровск, 1986.
3. КС.-1887.-№2.-С.296; Курилов И.А. Роменская старина.-Ромны, 1897.
4. ЦДІАУК.-Ф.51.Генеральна Військова Канцелярія.-Оп.3.-Спр.13798, 13869, 16031.
5. ІР НБУ.-Ф.1.Збірка О.М. Лазаревського.-Спр.54541.
6. ЦДІАУК.-Ф.51.-Оп.3.-Спр.206.
7. ІР НБУ . -Ф.1.-Спр.54604.
8. Китченко Ф. О торговле и торговых пунктах в Малороссии за сто лет назад//Черниговские губернские ведомости.-1852-1853.
9. ІР НБУ -.Ф.1.-Спр.54484-54662
10. ЦДІАУК.-Ф.51.-Оп.3.-Спр.19249.
11. ІР НБУ -.Ф.1.-Спр.53762.- Арк.1-403; Спр. 53763-53968.
12. ЦДІАУК.-Ф.63, 72, 75, 80, 83, 94, 96, 98, 102, 108 (полкові канцелярії Лівобережної України).
13. Мотыжинский архив. Акты Переяславского полка XVII- XVIIІ вв..-Киев, 1890.

 
 

Цікаве

Загрузка...