WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Історія археографії як наукова проблема та вивчення історіографічного процесу - Реферат

Історія археографії як наукова проблема та вивчення історіографічного процесу - Реферат

історичних джерел у минулому, історія археографії починає маслитися і як окрема історична галузь самої дисципліни "Археографія".
Цілком поділяю в цьому зв`язку думку Є. Добрушкіна, що в поле зору історико-археографічних досліджень насамперед повинні потрапляти співвідношення інтересів історика-дослідника та археографа, характер цих комбінацій, причини їх виникнення та існування [8, с. 76]. Історія української археографії XVIII - XIX ст., маючи певні здобутки, зупинилася перед вирішенням багатьох з цих проблем. Але по-справжньому всебічне освоєння нею свого минулого, що відповідає сучасним вимогам, іще попереду.
?
Література
1. Барг М. А. Эпохи и идеи: Становление историзма. - М., 1987.
2. Бойко А. В. Джерела з соціально-економічної історії Південної України останньої чверті XVIIIст. Автореф. дис... д-ра іст. наук. - К., 2001.
3. Боряк Г. В. Національна архівна спадщина України та державний реєстр "Археографічна україніка". - К, 1995.
4. Бутич І. Л. Література до історії української археографії // Історичні джерела та їх використання. - К., 1968. - Вип. 3. - С. 161 -176.
5. Варшавчик М. А. [Рецензія] // Студії з архівної справи та документознавства. - К., 1996. - Т.1. - С. 153-155. - Рец. на кн.: Боряк Г. В. Національна архівна спадщина України та державний реєстр "Археографічна україніка": Архівні документальні ресурси та науково інформаційні системи. - К., 1995. - 354 с.
6. Варшавчик М. А. Монография Г. В. Боряка о национальном архивном наследииУкраины // Археографический ежегодник за 1996. - М., 1998. - С. 311 - 315.
7. Ватуля Б. С. Из истории археографической практики на Украине в ХІХ - XX вв. // Исторический архив. - 1957. - № 2. - С. 192 - 195.
8. Добрушкин Е. М. История отечественной археографии: современнне проблемы и задачи изучения. - М. - 1989.
9. Журба О. І. Два підходи до вивчення історії української регіональної археографії // Дніпропетр. іст.-археогр. зб. - Д., 2001. - С. 679 - 685. - Рец. На кн.: Хмарський В. М. З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Олександрович Скальковський // Записки історичного факультету Одеського державного університету. - О., 1998. - Вип.6.
10. Журба О. І. Михайло Єгорович Марков: росіянин на полі малоросійської історіографії початку ХІХ століття // Дніпропетр. іст.-археогр. зб. - Д, 2001. - С. 65 - 96.
11. Журба О. І. Персонологічні аспекти інституціоналізації української регіональної археографії (спроба порівняльного підходу) // Українська біографістика. - К., 1999. - Вип.2. - С. 39 - 49.
12. Журба О. І. Спроба обґрунтування моделі дослідження процесу формування української національної археографії // Історія: Четвертий міжнародний конгрес україністів. - Одеса, 26 - 29 серпня 1999 р.: Доповіді та повідомлення. - Ч. 1: Від давніх часів до початку XX ст. - С. 380 - 387.
13. Журба О. І. Формування російської регіональної історіографії Криму у творчості архієпископа Гавриїла Розанова // Библиотечное дело и краеведение. Сб. науч. тр. - К.; Симф., 2000. - Вып.2. - С. 40 - 58.
14. Ісаєвич Я. Д. Українська археографія в XVI - XVIII ст. // Історичні джерела та їх використання. - К., 1964. - Вип. 1. - С. 174 - 187.
15. Ключевський В. О. И. Н. Болтян //Сочинения в 9т. - М.,1989. - Т.7: Специальные курсы. - С. 234 - 261.
16. Ключевський В. О.Лекции по русской историографии // Там же. - С.185 - 233.
17. Ковальский Н. П., Мыцык Ю. А. Анализ отечественных источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648 - 1654 годов. - Д., 1986.
18. Ковальский Н. П. Источниковедение и археография истории Украины XVI - первая половина XVII века. Анализ дореволюционннх отечественных публикаций источников. - Д., 1978. - Ч.2
19. Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украйны (XVI - первая половина XVII века). Анализ советских археографических публикаций документальних источников. - Д., 1977. - Ч. 1.
20. Ковальский Н. П. Обзор нсториографии источниковедения истории Украины XVI - первой половины XVII в. // Актуальные историографические проблемы отечественной истории XVII - XIX веков. - Д., 1982. - С. 26 - 48.
21. Ковальський М. П. Актуальні проблеми джерелознавства історії України XVI - ХVII ст. // Укр.археогр. щорічник. - К., 1992. - Вип.1. - С. 261 - 273.
22. Ковальський М. П. Історіографія джерелознавства історії України: Періодизація. Проблематика. Перспективи // Історична наука на порозі XXI ст.: Матер. Всеукр. наук. конф. - Х., 1995. - С. 131 - 137.
23. Ковальський М. П. Теоретичні, методичні та джерелознавчі проблеми української історіографії XVIII - XX ст. // Під знаком Кліо. На пошану Олени Апанович. - Д., 1995. - С. 147 - 155.
24. Козлов В. П. "Примечания" Н.М.Карамзина к "Истории государства Российского" // Карамзин Н. М. История государства Российского в 12-ти томах. - М., 1989. - Т.1.
25. Козлов В. П. Колумб российских древностей. - М., 1981.
26. Козлов В. П. Кружок А. И. Мусина-Пушкина и "Слово о полку Игореве". - М.: Наука, 1988.
27. Козлов В. П. Н. Н. Бантиш-Каменский и некоторые вопросы актовой археографии второй половины XVІІІ в. // АЕ за 1977 год. - М.,1978. - С. 98 - 101.
28. Козлов В. П. Направления и формы собирания письменних источников в России в конце ХVШ - первой четверти ХХ в // АЕ за 1987 год. - М.,1988. - С. 54 - 64.
29. Козлов В. П. Российская археография в конце XVIII - первой четверти ХХ века. - М., 1999.
30. Козлов В. П. Российское архивное дело. Архиво-источниковедческие исследования. - М., 1999.
31. Козлов В. П. Русская археография конца XVIII - первой четверти XIX в.: Автореф. дис. ...д-ра. ист. наук. - М.,1989.
32. Козлов В. П. Тайны фальсификации: анализ подделок исторических источников XVIII - XIX вв. - М., 1996.
33. Колесник И. И. Историографическая мысль в России: От Татищева до Карамзина. - Д., 1993.
34. Колесник І. І. Українська історіографія: XVIII - початок XX ст. - К., 2000.
35. Кравченко В. В. Нариси з української історіографії епохи національного Відродження (друга половина XVIII - середина XIX ст.). - X., 1996.
36. Литвак Б. Г. Серийные издания в советской публикаторской практике // АЕ за 1985 год. - М.: Наука, 1987.
37. Медушевская О. М. История источниковедения в XIX - XX вв.: Учеб. пособие. - М., 1988.
38. Николаева А. Т. Вопросы историографии русского источниковедения XVIII - ХХвв. - М., 1970.
39. Николаева А. Т. Краткий очерк развития источниковедения в XVIII в. - М., 1962.
40. Николаева А. Т. Основные этапы развития отечественного источниковедения XVIII - XX веков: Учеб. пособие. - М., 1976.
41. Шевченко Ф. П. Своеобразная "археографическая зкспедиция" на Украине в XVIII столетии // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. - М., 1963.
42. Шмидт С. О. Историческая наука и архивы // Материалы Всесоюз. науч. -практ. конф. "Актуальные вопросы совершенствования архивного дела в условиях развитогосоциалистического общества". - М.,1985. - Вып.2. - С.55.

 
 

Цікаве

Загрузка...