WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Конституційна автономія України у Російській державі: реалії політичного протистояння та його відображення у суспільно-політичній думці української ем - Реферат

Конституційна автономія України у Російській державі: реалії політичного протистояння та його відображення у суспільно-політичній думці української ем - Реферат

ідейний комплекс І. Мазепи та емігрантів був спрямований на повнішу реалізацію правової моделі відносин Війська Запорозького з царським урядом. Загалом можна твердити, що переосмислення та спроби відновлення чинності правових норм відносин Війська Запорозького з Російською державою були однією з центральних складових діяльності та ідейної спадщини І. Мазепи та української політичної еміграції першої половини XVIII ст.
?
Література
1. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа і Москва // Гетьман Іван Мазепа і Москва. Історичні розвідки і статті. - К., 1994. - С. 14, 25-26, 46.
2. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. - К., 1994. - С.20.
3. Кресін О. Конституційна проблематика відносин Війська Запорозького з Російською державою в 1654-1709 роках // Держава і право: Зб. наук, праць. - Вип. 6. - К., 2000. - С. 67-68, 72-73.
4. Костомаров Н. Мазепа // Костомаров Н. Руина. Мазепа. Мазепинцы. - М., 1995. - С. 431-432.
5. Горобець В. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини XVII - першої чверті XVIII ст. - К., 1995. - С. 47.
6. Лист І. Мазепи до Івана та Петра Олексійовичів від 13. 04. 1692 // З епістолярної спадщини Івана Мазепи / Упор. В. Станіславський. - К., 1996. - С. 73-74.
7. Лист І. Мазепи до Івана та Петра Олексійовичів від 15. 12. 1695 // З епістолярної спадщини... - С. 126-127.
8. [Лист П. Іваненка на Січ від 22. 06.1692 р.] // Эварницкий Д. Источники для истории Запорожских козаков. - Т. І. - Владимир, 1903. - С. 420; [Лист П. Іваненка на Січ від15. 01.1693р.] // Там же. - С. 481.
9. Кресін О. Запорозька Січ і Кримське ханство у 1687-1708 роках: політична і правова проблематика відносин // Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26-29 серпня 1999 року. Доповіді та повідомлення. Історія. - Ч. 1. - Одеса; К.; Львів, - 1999. - С. 189-199.
10. [Лист Запорозької Січі до Петра та Івана Олексійовичів від 30. 04. 1694 р.] // Эварницкий Д. Источники... - Т. І. - С. 537.
11. Лист І. Мазепи до візира Кримського ханства (без дати) // З епістолярної спадщини... - С. 105-106.
12. Костомарови. Мазепа... - С. 545.
13. Див. наприклад: Тарле Е. Северная война и шведское нашествие на Россию // Тарле Е. Избранные произведения. - Т. III. - Ростов-на-Дону, 1994. - С. 146.
14. Див., наприклад: Костомаров Н. Мазепа... - С. 578.
15. Багалій Д. Історія Слобідської України. - X., 1990. - С. 91-93.
16. Костомаров Н. Мазепа... - С. 580-581.
17. Письмо Орлика к Стефану Яворскому // Основа. - 1862. - № 10. - С. 10-11.
18. Тарле Е. Северная война и шведское нашествие на Россию. - С. 132-134.
19. Там же. -С. 150.
20. Див., наприклад: Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та Москва. - С. 43; Крупницький Б. Мазепа в світлі психологічної методи. - Авгсбург, 1949. - С. 6-7.
21. Субтельний О. Мазепинці... - С. 32.
22. Письмо Орлика к Стефану Яворскому. - С. 14-15.
23. Там же. - С. 5.
24. Там же. - С. 8-9.
25. Там же. - С. 22-23.
26. Величко С. Літопис. - Т. І. - К., 1990. - С. 29, 132, 136-138, 240, 278; Т. II. - К., 1990. -С. 11, 19,299.
27. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. - К., 1992. - С. 12, 53, 65, 96, 121,136-137, 140, 145-146, 220-221.
28. [Лист кошового отамана К. Гордієнка до Петра І від 23.10.1702 р.] // Эварницкий Д. Источники... - Т. І. - С. 928-929; Поездка в Сечь стольника Протасьева... с царским жалованьем к запорожским козакам // Там же. - 938-939; [Звіт Ф. Протасьєва про поїздку на Запорозьку Січ 1703 р.] // Там же. - Т. II. - С. 1279-1287.
29. Письмо Г. Головкина к боярину Тихону Никитичу (январь 1707 г.) // Эварницкий Д. Источники... -Т. І. -С. 994.
30. Лист І. Мазепи до веркієвського сотника (від 15.11.1708) // З епістолярної спадщини... - С. 181-182; Письмо гетмана Мазепы к стародубовскому полковнику Скоропадскому (от 30.10.1708) // Источники малороссийской истории, собранные Д. Бантишем-Каменским и изданные О. Бодянским. - Т. I-IІ. - М., 1859. - С. 173-174; Универсал гетмана Скоропадського (від 8.12.1708) // Там же. - С. 200, 203.
31. Субтепьний О. Мазепинці... - С. 50.
32. Грушевский М. Шведсько-український союз 1708 року // Великий українець: Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського / Упор. А. Демиденко. - К., 1992. - С. 51-52.
33. Там само. - С. 52-54.
34. Договор и постановление между гетманом Орликом и войском Запорожским (5.04. 1710 р.) // Источники... - Ч. II. - С. 242-245.
35. Кресін О. Орлик, Грабянка і народження хозарського міфу // Третя академія пам`яті професора Володимира Антоновича. - К., 1996. - С. 490-499.
36. Письмо кошевого атамана Иосифа Кириленка гетману Скоропадському (2.06.1710) // Эварницкий Д. Источники... - Т. І. -С. 1024-1025,1028.
37. Там же. -С. 1028-1029.
38. Борщак І. Гетьман Пилип Орлик і Франція // Записки НТШ. - Т. 134-135. - Львів, 1924. - С. 82.
39. Субтельний О. Мазепинці... - С. 75.
40. Маніфест до європейських урядів // Кресіна І., Кресін О. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція. - К., 1993. - С. 70.
41. Костомаров Н. Мазепа // Костомаров Н. Руина. Мазепа. Мазепинцы... - С. 776.
42. Письмо кошевого атамана Малашевича к гетману Скоропадскому (14. 10. 1716) // Эварницкий Д. Источники... - Т. 2. - С. 1086-1089; Письмо кошевого атамана Малашевича к миргородскому полковнику Апостолу (3. 05. 1716) // Там же. - С. 1083-1084.
43. Субтельний О. Мазепинці... - С. 114.
44. Борщак І. Пилип Орлик. Головні дати життя, акції і бібліографії // Стара Україна. - 1924. -№7-8. -С. 109.
45. Борщак І. "ORLIKIANA" (Опис невиданих матеріялів про Гетьмана Орлика, його родину і оточення) //Хліборобська Україна. - 1923. - Зб. VІІ-VІІІ. - С. 353; Ульяновський В. Пилип Орлик // Володарі гетьманської булави. - К., 1994. - С. 470-471.
46. Борщак І. Пилип Орлик. Головні дати життя, акції і бібліографії. - С. 109.
47. Борщак І. "ORLIKIANA"... - С. 354.
48. Борщак І. Гетьман Пилип Орлик і Франція. - С. 95-96.
49. Ульяновський В. Пилип Орлик. - С. 472
50. Кресін О. Правові проблеми відносин Війська Запорозького з Кримським ханством у діяльності першої української політичної еміграції першої половини XVIII ст. // Держава і право: Зб. наук. праць. - Вип. 8. - К., 2000. - С. 84.
51. Кресін О. Питання про юридичні аспекти відносин Війська Запорозького з Річчю Посполитою в період гетьманування Івана Мазепи (1687-1708 роки) та у діяльності української політичної еміграції XVIII століття // Держава і право: Зб. наук. праць. - Вип. 9. -К., 2001.
52. Лист П. Орлика до Запорозької Січі... (23.04.1734 р.) // Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734-1775. - Т. І. - К., 1998. - С. 55-62.
53. Там само. - С. 62.
54. Ульяновський В. Пилип Орлик. - С. 485.
55. Борщак І. Гетьман Пилип Орлик і Франція... - С. 132.
56. Борщак І. Гетьман Пилип Орлик і Франція... - С. 109-111.
57. Борщак І. Григор Орлик. Великий мазепинець, генерал-поручник Людовика XV // Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. - Львів, 1991. - С. 177.
58. Там само. - С. 186.

 
 

Цікаве

Загрузка...