WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Формування української державницької ідеї 1648-1649 - Реферат

Формування української державницької ідеї 1648-1649 - Реферат

"виб`ю з лядської неволі народ весь руський [...] Досить нам на Україні і Поділлі, і Волині; тепер досить достатку в землі і князстві своїм по Львів, Холм і Галич. А ставши на Віслі, скажу дальшим ляхам: сидіте, мовчіте ляхи" [62]. Згадуваний С. Мужиловський розповідав у Москві, що тепер Україна "стала вже їх козацька земля, а не польська і не литовська", і "козаки будуть далі наступати в польські землі і для визволення християнської віри будуть з неприятелями своїми, поляками, боротися всією силою, щоб їм всі ті місця, де живуть люди православної християнської віри, від поляків визволити, щоб люди православної віри були вільні, а полякам щоб до цих міст не було діла" [63].
По-друге, гетьман висунув ідею незалежності утвореної держави від влади польського короля, розвиток якої дійшов свого логічного завершення під час квітневих переговорів з московським посольством. На його думку, висловлену А. Кисілю 21 лютого, "лядська земля згине, а Русь ще в цьому році панувати буде". Через день він підкреслив той факт, що "мі то Бог дав, жем єсть єдиновладцем і самодержцем руським; не схоче король королем вольним бити - як ся видит". А дізнавшись про захоплення П. Потоцьким Бара, 24 лютого заявив комісарам: "Потоцький нехай тут почекає брата свого, старосту каменецького, которий заволодів моїм містом і проливає кров християнську в моїй Подолії. Я приказав послати туди полки і привести його живим" [64]. Пізніше Г. Унковський довідався, що польських послів відправили з Переяслава, бо "гетьман і Військо Запорізьке і вся Русь Київська під владою польського короля і панів бути не хочуть" [65]. Б. Хмельницький повідомив послу Московії: "а нас Бог від них (Польщі і Литви. - В.С.) увільнив - короля ми не обирали і не коронували і хреста йому не цілували. А вони до нас про це не писали і не присилали, і ми волею Божою цим від них стали вільні" [66]. Так, на думку О. Оглоблина, було перекреслено "стару Ягеллонську ідею співіснування трьох народів - польського, литовського й руського (українського та білоруського)в єдиній Речі Посполитій" [67].
По-третє, козацький гетьман сформулював положення про соборність Української держави. Є свідчення В. Мясковського (автора щоденника, члена польського посольства), що гетьман неодноразово наголошував на намірі "відірвати від ляхів усю Русь і Україну", звільнити "з лядської неволі [...] народ всієї Русі" [68].
По-четверте, Б. Хмельницький розглядав Україну як спадкоємницю Київської Русі. У розмові з московським послом він наголосив на можливості замирення з Річчю Посполитою лише за умови визнання коронним урядом Української держави "по тих кордонах, як володіли благочестиві великі князі, а ми у підданстві і в неволі бути у них не хочемо" [69].
Отже, переосмислення результатів і уроків боротьби дозволило Б. Хмельницькому протягом першої половини 1649 р. вперше в історії української суспільно-політичної думки після занепаду Галицько-Волинської держави сформулювати національну державну ідею, яка стала визначальною у визвольних змаганнях народу протягом наступних сторіч - створення незалежної держави в етнічних межах України. З цього часу, як слушно зауважив О. Оглоблин, "головною метою діяльности Богдана Хмельницького було вдержати й розбудувати Українську Козацьку державу, оборонити її мілітарно й правно-політично й забезпечити дальший розвиток української нації шляхом поширення української державної влади на всі етнічно-українські землі й охоплення українським політичним та економічним впливом цілого простору між Балтикою й Чорним морем" [70].
?
Список літератури
1. Степанков В.С. Українська держава у середині XVII століття: проблеми становлення і боротьби за незалежність (1648-1657 роки): Дис. ...докт. іст. наук. - К., 1993. - С.23, 29.
2. Львівська наукова бібліотека НАН України ім. В. Стефаника (далі - ЛНБ НАН України), від. рукописів. - Ф.5 (Оссолінських). - Спр.646/1. - Арк.22-23; Grondski S. Historia belli cosacico-polonici. - Pestini, 1789. - Р.48-50; Temberski S. Roczniki (1647-1656) // Scriptores rerum Polonicarum. - Krakow, 1897. - Т.16. - Р.44.
3. Nowak-Dluzewski J/ Okolicznosciowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj mlodci Wazowie. - Warszawa, 1972. - 3.86, 96,103.
4. Документы об освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг. (далі - ДОВ). - К., 1965. - С.9.
5. ЛНБ НАН України, від. рукописів. - Ф.5. - Спр.189/ІІ. - Арк.108.
6. Rawita-Gawronski F. Sprawy I rzeczy ukrainskie. - Lwow, 1914. - S.14, 18.
7. ЛНБ НАН України, від. рукописів. - Ф.5. - Спр.189/ІІ. - Арк.160; Спр. 225/П. - Арк.99-зв; Документи Богдана Хмельницького (1648-1657) (далі - ДБХ). - К., 1961. - С.30.
8. Бібліотека Чарторийських у Кракові (далі - БЧ), від. рукописів. - Спр.143. - Арк. 685; Національна бібліотека у Варшаві, від. мікрофільмів (далі - БН). - № 6691; Воссоединение Украины с Россией (далі - ВУР). - М., 1953. - Т.2. - С.15-16; Ковальский Н.П., Мыцык Ю.А. Анализ архивных источников по истории Украины ХVІ-ХVІІ вв. - Днепропетровск, 1984. - С.48.
9. ДОВ. - С.30.
10. БЧ, від. рукописів. - Спр.142. - Арк.165-166, 169, 203; БН, від. мікрофільмів. - № 6713; № 143. - Арк.744; ЛНБ НАН України, від. рукописів. - Ф.5. - Спр. 225/11. - Арк.61-61-зв.
11. БЧ, від. рукописів. - Спр.142. - Арк.203; Спр.143.- Арк.753; ЛНБ НАН України, від. рукописів. - Ф.5. - Спр.225/ІІ. - Арк.61-зв.; Крип`якевич І.П. Богдан Хмельницький. - Львів, 1990. - С.225; ВУР. - Т.2. - С.28.
12. ДОВ. - С.44.
13. Там само. - С.78.
14. ДБХ. - С.43-44, 47, 59-63.
15. Центральний державний історичний архів України у Києві (далі - ЦДІА України у Києві). - Ф.1230. - Оп.1. - Спр.336. - Арк.32-33.
16. ВУР. - Т.2. - С.27.
17. БЧ, від. рукописів. - Спр.379. - Арк. 16; БН, від. мікрофільмів. - №18568; Центральна наукова бібліотека НАН України ім. В.Вернадського (далі - ЦНБ НАН України), Інститут рукопису. - Ф.1. - Спр.4128. - Арк.29: ДОВ. - С.85; ДБХ. - С.46.
18. Липинський В. Україна на переломі 1657-1659. - Відень, 1920. - С.20-22.
19. ЛНБ НАН України, від. рукописів. - Ф.5. - Спр.231/ІІ. - Арк.168-зв.
20. БЧ, від. рукописів. - Спр.143. - Арк. 643.
21. Ochmann S. Sejm koronacyjny Jana Kazimiera w 1649 r. - Warszawa, 1985. - S.11-12.
22. Radziwill A.S. Pamietnik o dziejach w Polsce 1647-1656. - Warszawa, 1980. - Т.З. - S.94-95.
23. Ibid. - S.103

 
 

Цікаве

Загрузка...