WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 - середині 50-х pp. - Реферат

Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 - середині 50-х pp. - Реферат

ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК України В 1945 - СЕРЕДИНІ 50-х pp.
В 1945 p. перед Україною постає надзвичайно складне завдання - підняти з руїн країну. Вирішити його можна було тільки ціною героїчних зусиль народу.
Як здійснювалась відбудова народного господарства України
o Відбудова народного господарства України розпочалась відразу ж після вигнання німецько-фашистських загарбників. В 1946 р. на основі Закону СРСР про п'ятирічний план відбудови народного господарства було прийнято Закон про відбудову народного господарства України.
o У відповідності з цим законом відбудову народного господарства планувалося завершити до 1950р.
o В першу чергу відбудовувалась важка промисловість, транспорт, енергетика. В ці галузі спрямовувалось 88 % капіталовкладень.
o Сільське господарство отримувало 7 % вкладень і відбудовувалось за рахунок більш жорсткої дисципліни в колгоспах. Збільшився сільськогосподарський податок. Колгоспникам, як правило, не сплачувалась заробітна платня.
o Для відбудови народного господарства використовувались репарації з Німеччини (сировина, устаткування), примусова праця військовополонених, колгоспників, робітників, інтелігенції.
o Відбудувати народне господарство України допомагали всі республіки СРСР. Наприклад, Дніпрогес відбудовували 120 підприємств СРСР, представники 26 національностей.
o Відбудова народного господарства проходила в умовах патріотичного піднесення народу. Заводи, шахти, дороги, електростанції, колгоспи були відбудовані ціною неймовірних зусиль, самовідданої праці мільйонів людей.
o П'ятирічний план відбудови народного господарства України в цілому було виконано.
o На відміну від країн Західної Європи відбудова економіки України здійснювалась без впровадження нових технологій і матеріалів. Відкидались ринкові відносини, зміцнювався командно-адміністративний стиль керівництва економікою. Поступово виникали засади техніко-технологічного відставання як України, так і СРСР від розвинутих країн Заходу.
o Легка і харчова промисловість, сфера охорони здоров'я, освіти, науки були відбудовані не в __повному обсязі, тому що їм приділялося замало уваги.
Відбудова народного господарства проходила в напруженій міжнародній обстановці-розпочалась "холодна війна" В цих умовах розраховувати можна було лише на власні сили. Країни Заходу згортали торгові відносини з СРСР, не здійснювали передбачені угодами поставки.
Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х pp.
Освіта
o В 1950 р.мережа шкіл і вузів досягла довоєнного рівня.
o Введено обов'язкове семирічне навчання дітей, вечірня і заочна форма освіти.
o Створено фонд загальної освіти, що надавав допомогу дітям з незабезпечених сімей.
o Посилилася русифікація.
Відбудова системи освіти
Наука
Успіхи в розвитку науки Втрати в розвитку науки
o В 1946 р. було здійснено запуск першого в СРСР атомного реактора.
o Створено лабораторію моделювання і обчислювальної техніки при Інституті електроніки. В 1948-51 pp. тут було створено першу малу електронно-обчислювальну машину (ЕОМ).
o Винайдено автомат зварювання металів (Інститут електрозварювання). o В 1948 р. на серпневій сесії Всесоюзної академії сільського сподар-ських наук Т.Лисенко (якого під-тримував Й.Сталін) одержав перемогу над прибічниками генетики. Почались переслідування і репресії проти генетиків і тих вчених-біологів, що поділяли їх позиції.
o Численних вчених звинуватили у прихильності до "буржуазної лженауки" (наприклад, С. Лебедева - творця обчислювальної техніки - пересліду-вали, звільняли з роботи).
НТР*і радянська наука
o Матеріальні і політичні умови не дали можливості науковим закладам України (як і СРСР в цілому) працювати на рівні світової науки, що викликало в подальшому зростаюче відставання від розвинутих держав.
o В окремих галузях (ракетно-космічна техніка, технічна кібернетика, фізика кристалів, танкобудування, літакобудування та ін.) Україна (як і СРСР в цілому) досягла значних успіхів.
Література і мистецтво
Література і мистецтво розвиваються в складних умовах
o 3 1946 р. посилюється контроль партійного апарату над культурою.
o Діячам культури висувається вимога беззастережного додержання класового підходу і принципу партійності в творчому процесі.
o ЦК КП(б)У у відповідності з рішеннями ЦК ВКП(б) приймає критичні постанови з питань літератури, діяльності театрів, часописів, щодо окремих письменників, художників, поетів.
o Принизливій критиці піддано О. Вишню, якого звинуватили у відхиленні від радянської ідеології.
o І.Сенченко (письменник) був звинувачений у співпраці з Хвильовим і у ворожому ставленні до радянського ладу.
o Ю.Яновський, М.Рильський і вся редакційна колегія часопису "Дніпро" була звинувачена у націоналізмі.
o В.Сосюру за вірш "Любіть Україну" було звинувачено в націоналізмі.
Починається переслідування численних талановитих діячів культури (ждановщина*)

 
 

Цікаве

Загрузка...