WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Опришківський рух на Прикарпатті - Дипломна робота

Опришківський рух на Прикарпатті - Дипломна робота

опришкіані, основними стовпами наукової думки є Юліан Целевич - істориз з ХІХ ст. і Володимир Грабовецький - історик з ХХ ст. При цьому хочемо зауважити, що саме склад академіка В.Грабовецького у вивченні опришківського руху є найбільш потужним.
Аналізуючи опришківський рух на Прикарпатті, який проявив себе у другій половині ХVІ ст. ми прийшли до думки, що цей рух як і рух опришків що відбувався у ХVІІІ ст. не був ізольованим від тої боротьби за права українців що відбувалася у всеукраїнському масштабі.
Події Хмельниччини, Гайдамаччини, боротьба козаків в тій чи іншій мірі впливали на розгортання опришківського руху.
Варто зауважити, що опришківський рух мав при певних обставинах територіальне поширення. Історичні факти спростовують міркування про територіальну обмеженість опришківського руху лише Гуцульським краєм.
Виступи опришків мали місце і на Покутті, і на Бойківщині, і на Закарпатті, і навіть на Буковині, тобто іншими словами кажучи мала місце експансія опришківства за межі гірської місцевості.
Найбільш яскравим виразником опришківського руху і тут немає сумніву є Олекса Довбуш, уродженець Печеніжина, що недалеко Коломиї, що майже чверть століття наводив жах на поневолювачів народу.
Якщо дивитися на постіть Олекси Довбуша через європейські мірки, то він постає перед нами як своєрідний український Робін Гуд, що відбирає майно в багатих і роздає бідним. Було б примітивним спрощувати погляд на Олексу Довбуша зводячи його ватажка повсталих, який тільки й те робив, що карав панів. Він заслуговує на більш глибше осмислення, як особистість що відобразило в своїй поведінці протиріччя тої давньої епохи.
Аналізуючи опришківський рух, можна зробити висновок, що не можна абсолютизувати соціальну і національну мотивації даного руху, як самостійні фактори, вважаємо що соціальне і національне були разом присутні в ньому.
Історія опришківського руху на нашу думку не може сприйматися як проблема що науково себе вичерпала. Феномен опришкіани потребує подальшого дослідження, не тільки в плані територіально краєзнавчому, але й в плані загальноукраїнському. Так що для нових поколінь в істориків роботи в цьому відношенні буде ще багато.
Додаток 1
Пам'ятник Олексі Довбушу в селищі Печеніжин Коломийського р-ну, Івано-Франківської області (фото).
Додаток 2
Експозиція музею Олекси Довбуша в селищі Печеніжин
Коломийського р-ну, Івано-Франківської області (фото).
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Білий М., Грабовецький В. Як Довбуш карав панів: Оповідання та легенди. К., 1960 . - 274с.
2. Бойко І.Д. Селянство України в др. пол. ХVІ- пер. пол. ХVІІ ст. - К.: Вид-во Акад .наук УРСР, 1963. - 348с.
3. Він ценз С. На високій полонині (Переклад П.Козланюка) // Рад.Львів.1946. №1. с.43.
4. Грабовецький В.В. Ілюстрована історія Прикарпаття. Друге доповнене видання. - Т.І. - Івано-Франківськ: "Нова зоря", 2002. - 432с.
5. Грабовецький В.В. Ілюстрована історія Прикарпаття. Друге доповнене видання. - Т.І. - Івано-Франківськ: "Нова зоря", 2002. - 344с.
6. Грабовецький В.В. Історія Печеніжина. Час. І. Коломия. Вид. "Світ", 1993. - 127с.
7. Грабовецький В. Іван Франко про карпатських опришків і балканських опришків // Іван Франко і світова культура: Матеріали міжнародн. симпозіуму ЮНЕСКО/Львів, 11-15 вересня. 1986 р./К., 1990. Кн..1 с.442-444.
8. Грабовецький В. Відкриття пам'ятника та історико-меморіального музею Довбуша в Печеніжині // наше слово (Варшава). 1971. 12 жовт.
9. Грабовецький В. Коли нехтують історичною правдою// Лен.молодь. 1956. 29 лип.
10. Грабовецький В.Легендарний камінь. (До 225-річчя з дня загибелі Олекси Довбуша).// Рад. Верховина. 1070. 22 серп.
11. Грабовецький В.Легендарні скелі Олекси Довбуша в Карпатах // Черв.долина. 1970. 25 серп.
12. Грабовецький В. Маніфест Олекси Довбуша// Жовтень 1964. №4, с. 150; його ж. Лицар карпатських гір: Нові документи про Олексу Довбуша// Наука і життя. 1964. №2.
13. Грабовецький В.В. Народний герой Олекса Довбуш. Львів, кн. журн. вид.1957. - 150с.
14. Грабовецький В. Народ про опришків // жовтень 1984. №8.
15. Грабовецький В. Пам'яті О. Довбуша // Пам'ятники України. 1981. №2. с.62.
16. Грабовецький В.В. Селянський рух на Прикарпатті (ХVІІ-ХVІІІ ст.) - Київ: Вдивництво Академії наук Української РСР, 1962. - 210с.
17. Грабовецький В.В. Стежками Олекси Довбуша: Путівник. Івано-Франківськ, 1988.
18. Грабовецький В.В.Олекса Довбуш. - Львів: Світ, 1994. - 272с.
19. Грабовецький В. Скелі і печери Довбуша. Вікно в історію. // Жовтень 1975. №8. с.154-158.
20. Грабовецький В.Яків Головацький про опришків та їх найвидатнішого ватажка Олексу Довбуша/ Я.Головацький і рух за національне відродження і культурне єднання слов'янських народів: Тез. Доп. Тернопільськ. іст. - краєзнавч. конф. Тернопіль, 1989. с.15-16.
21. Бжицький В.Опришки. К., 1962. - 340с.
22. Змієві вали: Укр..легенди та перекази: Для серед.шк.віку/Передм., упорд.і прим.С.В. Машанича; худож.офомл. С.В.Тарасенка. - К.: Веселка, 1992. - 159с.: іл.
23. Лисенко Є.С. Образ Довбуша в творчості Ю.Федьковича. Івано-Франківськ, 1988. с.46-47.
24. Кукурак А. Олекса Довбуш - славний ватажок опришків, Коломия, 1990. с.3-19.
25. Мельничук А.Ф, Гнат Хоткевич про О.Довбуша: тез. доп. обл. наук.-теорет. конф.).присвяч. 250-річчю від початку антифеодальн. Руху селян-пришків під проводом Олекси Довбуша. Івано-Франківськ, 1988. с.49.
26. Народ про Довбуша: Зб. фольклорн. тв. /Упорядник Тищенко В.І, К., 1965.
27. Нечиталюк М.Тема опришківства в творчості Івана Франка // Іван Франко: ст. і дослідження. Львів, 1952. с.122-123.
28. Олекса Довбуш в творчості Івана Франка // Іван Франко - борець за дружбу між народами: Тез. доп. обл. наук. конф. присвяч. 130-річчю від дня народження Великого Каменяра. Івано-Франківськ, 1986. С.77-78.
29. Селянський рух на Україні: 1569-1647 рр. Збірник документів і матеріалі, - К.: Наукова думка, 1993, - 534с.
30. Смоляський Г. Олекса Довбуш. Львів, 1935. - 26с.
31. Сірак Іван. Легенда гір. // Жовтень. 1963. №5.с.156.
32. Тищенко В.Народ про свого героя. Образ Олекси Довбуша в народній творчості. Ужгород, 1959. - 544с.
33. Федькович Ю. Довбуш. Трагедія о п'ять діях. С.3
34. Франко І. Твори: У 20т. К.; 1956. Т.20. С.538.
35. Франко І. Дезертир Праць Туманюк // Житє і слово. 1985. Т.3. С.47-50.
36. Франко І. Товри: У 20т. Т.16. С.184.
37. Франко І. Критичні письма о галицькій інтелігенції // Твори: У 20т. К., 1955. Т.1. С.39.
38. Ходили опришки: Збірник / Упорядник Сенько І.М. Ужгород, 1983. - 112с.
39. Хоткевич Г. Довбуш: Іст. Повість першої половини ХVІІІ ст. Львів, 1965. - 216.
40. Чуприна В., Чуприна №. Хмельниччина 648-1657.: визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельникого. - Львів. Світ, 2003. - 176с.
41. Шухевич В. Гуцульщина. Т.5.с. 170.
42. Яцкевич Є. Визвольні походи Б. Хмельницького на західні землі України. - Львів. Кн..- журн. вид-во 1954р. - 196с.
43. Яценко М. Володимир Гнатюк. Життя і фольклористична діяльність. К., 1964. С.211.

 
 

Цікаве

Загрузка...