WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Опришківський рух на Прикарпатті - Дипломна робота

Опришківський рух на Прикарпатті - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
Опришківський рух на Прикарпатті
?
ЗМІСТ
Вступ
Розділ перший.
Джерела та історіографія дипломної роботи.
1.1. Джерельна база.
1.2. Історіографія.
Розділ другий.
Опришківський рух на Прикарпатті у ХVІІ столітті.
2.1. Становище селянства краю під гнітом першої Речі Посполитої.
2.2. Особливості антифеодальної боротьби селян.
2.3. Опришківський рух під впливом Хмельниччини.
2.4. Наростання опришківського руху в кінці ХVІІ століття.
Розділ третій.
Олекса Довбуш як ватажок опришківського руху у ХVІІІ столітті.
3.1. Посилення феодального гніту з боку польської шляхти.
3.2. Опришківський рух під проводом Олекси Довбуша з огляду на реальні історичні факти.
3.3. Постать Олекси Довбуша в народних оповіданнях.
Висновки.
Додатки:
Додаток 1. Пам'ятник Олексі Довбушу в селищі Печеніжин Коломийського району, Івано-Франківської області (фото).
Додаток 2. Експозиція музею Олекси Довбуша в селищі Печеніжин Коломийського району, Івано-Франківської області (фото).
Список використаних джерел.
Анотація.
ВСТУП
Актуальність теми
Зараз, коли Україна постала і розвивається як незалежна держава, існує потреба глибокого осмислення її складної, суперечливої, і, той же час героїчної минувшини. Чи не найважливішим проявом погляду щодо історичного минулого української нації, є історична пам'ять, що покликана зберігати в свідомості народу інформацію про минулі часи, особливо ті, що стосуються боротьби кращих представників нації за свої права, за свободу, як кожної людини так і народу в цілому.
Однією із важливих сторінок боротьби української нації за національні та соціальні права є опришківський рух, що відбувався на Прикарпатті в другій половині ХVІІ століття і продовжувався впродовж ХVІІІ століття. Опришківський рух це дійсно унікальне явище в історії українців, насамперед селянства. Впродовж тривалого часу, боротьба опришків проти соціального і національного поневолення знаходила своє вираження в народній пам'яті. Скільки було складено пісень, легенд, переказів про опришківські виступи, але чи найбільше в народному фольклорі відображена постать самого Олекси Довбуша - найбільш яскравого представника опришківства. Місця пов'язані з опришківство, Довбушем, для багатьох поколінь українців стали майже святими. Численні полонники-туристи прагнуть відвідати музей Олекси Довбуша на його батьківщині в селищі Печеніжин, що недалеко від Коломиї Івано-Франківської області, село Космач що на Косівщині де загинув Олекса Довбуш, знамениту Чорногору, скелі Довбуша та інші місця, але такий підвищений інтерес до постаті Олекси Довбуша та опришківського руху завжди наштовхувався на певні проблеми. Перша проблема, яка завжди поставала - це проблема співвідношення міфологічного і реалістичного погляду на феномен опришківства. Звичайно, що тут в розв'язанні даної проблеми важливу роль відіграла історична наука, бо лише вчені історики опираючись на реальні історичні події і факти могли і можуть робити об'єктивні висновки щодо оцінки опришківського руху.
Друга проблема осмислення опришківського руху пов'язана із питанням і відношенням соціальної та національної мотивації боротьби опришків. На превеликий жаль, на декого з бажаючих зрозуміти опришківство, останнє поставало я, ватаги таких собі розбійників. Для інших це лише виразники антифеодальної боротьби селян проти панів поневолювачів. Для третіх опришки це народні месники які виборювали права прикарпатських українців від утисків польської тогочасної Речі Посполитої.
Рівень вивчення проблеми.
Тема опришківського руху вже давно стала предметом дослідження істориків. Слід зауважити, що нею цікавилися як польські так і українські історики. Звісно що, польські історики дивилися на цю проблему з позиції так званої цивілізованості поляків по відношенню до українців, всіляко принижуючи феномен опришківства. Щодо українських істориків, то в ній чи іншій мірі, ми знаходимо окремі фрагментарні думки в працях М.Грушевського, В.Антоновича, М.Крип'якевича, Д.Дорошенка, Н.Полонської-Василенко та інших, але найбільший внесок в історичну опришкіану вніс відомий сучасний український історик В.Грабовецький який, всебічно з використанням великого масиву архівного матеріалу, спів ставляючи цей матеріал з народним фольклором, крок за кроком практично розставив всі акценти щодо історії опришківського руху. І по сьогодні немає жодного історика який би міг наблизитися до В.Грабовецького в масштабах і якості вивчення опришківства.
Тема осмислення опришківського руху на нашу думку невичерпна. На порозі ХХІ ст. з'являються все нові факти, які дають можливість продовжити вивчення проблеми опришківства виходячи із потреб сьогоднішнього дня. Проблема дослідження опришківства стосується різних аспектів, історичного, аграрно-селянського, національно-визвольного, краєзнавчо-регіонального, фольклорно-аналогічного, і навіть вона стосується історичного ракурсу складних українсько-польських ресурсів, а також питання взаємозв'язку опришківського руху і таких явищ українсько-визвольної боротьби як козацтво, гайдамаччина і зокрема Коліївщина. Ці та інші питання, в тій чи іншій мірі, потребують подальшого наукового пізнання.
Об'єкт і предмет дослідження. Його хронологічні рамки.
Об'єктом нашого дипломного дослідження є боротьба українського селянства Прикарпаття за свої права, як соціальні, так і певною мірою, національні. В якості предмета дипломної роботи ми обрали опришківський рух, оскільки в ХVІІ-ХVІІІ століттях селянські виступи проти шляхти набули специфічної форми, що стала називатися опришківським рухом. Опришками називали групи озброєних селян, на чолі котрих стояли авторитетні ватажки, що нападали на панські маєтки, захоплені там цінності роздавали бідним людям.
Ми в своїй дипломні роботі чітко визначили хронологічні рамки вивчення опришківства, а саме хронологічно ми аналізуємо опришківський рух починаючи з другої половини ХVІІ століття, і закінчуючи характеристикою опришківського руху кінця ХVІІІ століття.
Мета і завдання дослідження.
Метою даного дипломного дослідження є теоретичний аналіз історії опришківського руху на теренах Прикарпатського регіону, йдеться насамперед про гірську частину сучасної Івано-Франківської області.
В процесі реалізації поставленої мети ми вирішували такі завдання: 1) проаналізовано джерельно-історіографічну базу дипломної роботи; 2) вивчено опришківський рух на Прикарпатті в ХVІІ ст., а саме, показано особливості антифеодальної боротьби селян в опришківському виразі, а також вплив Хмельниччини на опришківський рух, розкрито причини наростання опришківського на кінці ХVІІ ст. 3) визначено роль і місце Олекси Довбуша, як ватажка опришківського руху ХVІІІ ст., при цьому зпівставлені реальні історичні факти з реальними оповідями.
Методологія дослідження.
При вивченні даної теми ми користувалися насамперед методамиісторичного, системного та порівняльного методів.
Історичний метод дав нам можливість подивитися на проблему через призму, коли, при яких обставинах з'явився опришківський рух, якої він зазнав еволюції, якими були наслідки для подальшої історії України. Системний метод

 
 

Цікаве

Загрузка...