WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст. - Курсова робота

Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст. - Курсова робота

держави відіграли соціально-економічні фактори.
Провідне місце в економіці Київської Русі займало сільське господарство, збагачене давніми традиціями. Для обробітку грунту і вирощення врожаю використовувалися досконалі для того часу знаряддя праці. Вживання парової системи землеробства з двопільною та трипільною сівозмінами, висока продуктивність праці давали змогу виробляти зерна значно більше, ніж це було необхідно для задоволення біологічних потреб населення.
Важливу роль у господарському розвитку Київської Русі відігравало розвинене ремісниче виробництво, в першу чергу чорна металургія та металообробка. Давньоруські ковалі опанували всіма видами і прийомами технічної і технологічної обробки заліза, які були відомі тоді. Майстерність давньоруських ремісників набула міжнародного визнання.
Ремесло розвивалося як у структурі господарства феодалів, так і на вільній міській основі. У ХІІ-ХІІІ ст. посадські ремісники починають об'єднуватися в корпорації, подібні до ремісничих цехів країн Західної Європи. Свідченням цього є назви міських кінців (районів) - гончарський, теслярський, міських воріт - ковальські та ін., а також згадки письмових джерел про артілі городників, теслярів, мостників.
Стан сільського господарства і ремісничого виробництва визначав рівень розвитку торгівлі - як внутрішньої так і зовнішньої. Найбільшими торговельними комунікаціями були шляхи -"Грецький", який зв'язував Русь з балтійськими і чорноморськими ринками, "Соляний" і "Залозний", котрі вели в Галичину і на Кавказ. Шлях Київ - Галич - Прага - Регенсбург сполучав Київську Русь з країнами Центральної і Західної Європи. Для захисту торговельних
шляхів від половців неодноразово виступали з'єднані дружини руських князівств.
Основними торговельними партнерами Давньоруської держави були Візантія, Волзько-камська Булгарія, Хозарія, країни Арабського Сходу, скандінавські, центральні та західноєвропейські. Об'єм і рівень торговельних операцій був досить значним, про що свідчить існування купецьких об'єднань, що спеціалізувались на торгівлі з певними країнами, або певними видами товарів. У великих містах розташовувались торговельні двори іноземних купців. Широкою була практика кредитних операцій.
Торгівля викликала до життя грошовий обіг. Якщо на ранньому етапі на Русі оберталися арабські дірхеми, візантійські номісмиі міліарісії, західноєвропейські динари, то з Х ст. карбуються свої гроші - срібники та златники, а у великих торговельних операціях використовується гривна.
Як бачимо, давньоруські міста були значними центрами внутрішньої і міжнародної торгівлі, розвинутих ремесел. Це забезпечувало поступальний розвиток всієї держави. Напередодні монголо-татарської навали Давньоруська держава досягла високого європейського рівня, але цей поступ був насильно зупинений.
Список використаних джерел та літератури
Джерела
1. Історія України в документах і матеріалах. - Т.1: Київська Русь і феодальні князівства ХІІ-ХІІІ ст. - К.: АН УРСР, 1939. - 293 с.
2. Києво-Печерський патерик // Художественная проза Киевской Руси XI-XIII вв. - М.: АН СССР, 1957. - С.147-226.
3. Повесть временньїх лет. 4.2. - М.-Л.: АН СССР, 1950. - 404 с.
4. Правда Русская. Т.П: Комментарии.-М.-Л.: АН СССР, 1947. - 863 с.
5. Хрестоматія з історії Української РСР: В 2-хт. - Т.1. - К.: Рад. школа, 1959.
- 747 с.
Монографії. Статті.
6. Археологія Української РСР. Т.З. - К.: Наук.думка, 1975. - 456 с.
7. Брайчевський М.Ю. Скарби знайдені і незнайдені. - К.: Наук.думка, 1992.
- 85 с.
8. Греков Б.Д. Київська Русь. - К.: Рад.школа, 1961. - 500 с.
9. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - К., 1990. - 524 с.
10. Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11-ти т., 12 кн. - К.: Наук.думка,
- Т.2: ХІ-ХІІІ вік. - 1992. - 633 с.; Т.З: До року 1340. - 1993. - 592 с.
11. Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV сторіччя. - К.: Наук.думка, 1991. - 560 с.
12. Довженок В.Й. Військова справа в Київській Русі. - К.: АН УРСР, 1950. -86 с.
13. Довженок В.Й. Землеробство древньої Русі: До середини XIII ст. - К.: АН УРСР, 1961. -267с.
14. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. - Львів: Світ, 1991. - 576 с.
15. Дубиняк Р., Цибаняк П. Грошова система в Україні за княжих часів: ІХ-ХІІІ ст. //Київська старовина. - 1992. - N 4. - С.52-56.
16. Ємченко О. Як ходили "із варяг в греки": Про водний трактат, який за часів Київської Русі єднав Європу з Азією // Київська старовина. - 1992.- N 2. - С.93-96.
17. Історія Української РСР: У 8-ми т., 10-ти кн. - Т.2. - К.: Наук.думка, 1979.
- 615 с.
18. Колчин Б.А. Черная металлургия й металлообработка в древней Руси. -М.:АНСССР, 1953. - 259с.
19. Костантинов В.А. Стеклопроизводство Киевской Руси // Строительные материалы и конструкции. - 1992. - N 2. - С.9-10.
20. Корзухина Г.Ф. Киевские ювелирьі накануне монгольского завоевания // Советская археология. - 1950. - N 4. - С.56-74.
21. Котляр М.Ф. Грошовий обіг на території України за доби феодалізму. -К.: Наук.думка, 1971. - 245 с.
22. Крип'якевич І.П. Історія України. - Львів: Світ, 1990. - 520 с.
23. Нариси з історії України. Вип.1: Київська Русь і феодальні князівства ХІІ-ХІІІ ст. - К.: АН УРСР, 1939. - 309 с.
24. Новосельцев А.П., Пашуто В.Т. Внешняя торговля Древней Руси: До середини XIII в. // История СССР. - 1967. - N 3. - С.81-108.
25. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-хт. Т.1. - К.: Либідь, 1992. -640с.
26. Пуцко В. Де виготовлено "чернігівську гривну"? // Київська старовина. -1992. - N 4. - С.160-162.
27. Раппопорт П.А. Из истории киево-черниговского зодчества XII в. //Краткие сообщения ин-та археологии. -М., 1984. - Вьіп.79. - С.59-63.
28. Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси. - М.: АН СССР, 1948. - 792 с.
29. Сидоренко О.Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі: IX - середина XVII ст. - К.: Наук.думка, 1992. - 228 с.
30. Смирнов Й.Й. Очерки социально-экономических отношений Руси ХІІ-ХІУ вв. М.: АН СССР, 1963. - 364 с.
31. Толочко П.П. Київська Русь. - К.: Абрис, 1996. - 359 с.
32. Толочко П.П. Древнерусский феодальньїй город. - К.: Наук.думка, 1989.
33. Толочко П.П. Про торговельні зв'язки Києва з країнами Арабського Сходу та Візантією. УІІІ-Х ст. //Архітектурні дослідження стародавнього Києва. -К., 1976. -С.3-11.
34. Тихомиров М.Н. Древняя Русь. - М.: Наука, 1975. - 429 с.
35. Тихомиров М.Н. Древнерусские города. - М.: Госполитиздат, 1956. - 477 с.
36. Щапова Ю.Л. Стекло Киевской Руси. - М., 1972.

 
 

Цікаве

Загрузка...