WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Теоретичні підходи до розуміння та вивчення міжнародних відносин у шкільному курсі нової історії - Реферат

Теоретичні підходи до розуміння та вивчення міжнародних відносин у шкільному курсі нової історії - Реферат

для окремої країни, так і для всього світового співтовариства. Останні події, зокрема розпад СРСР та системи соціалізму, крах біполярного світу, воєнні дії НАТО в Югославії, війна Росії на Кавказі, терористичні акти в різних регіонах світу тощо ставлять на порядок денний необхідність побудови єдиної загальнолюдської системи міжнародного правопорядку. Вона має ґрунтуватися на засадах колективізму, добровільності та демократизму, але, разом з тим, передбачати жорстко визначені певні зобов'язання її членів. При цьому треба враховувати, що сучасна світова практика виробила три головні засоби дотримання міжнародної безпеки:
- стримування потенційної агресії чи інших небажаних дій за допомогою різних засобів тиску, в тому числі воєнної сили;
- покарання агресора чи іншого порушника міжнародної безпеки застосуванням проти нього тих чи інших практичних заходів впливу або ж їх поєднання;
- політичний процес як з метою доповнення силових рішень, так і всебічної легітимації (правової, політичної) підсумків даних міжнародних подій.
З метою забезпечення та зміцнення зовнішньої безпеки членів світового співтовариства, насамперед в особі держав, створюється система міжнародної безпеки. Вона ґрунтується на системі зобов'язань, гарантій і можливостей її суб'єктів. Серед різних систем міжнародної безпеки доцільно виділити:
- глобальні (прикладом такої системи був біполярний світ із системою протистоянь і стримувань, які існували з боку СРСР і США);
- регіональні, які спираються на конкретні інститути в певному регіоні (в Європі реальною основою регіональної системи безпеки можуть статитри інститути - ЄС, ОБСЄ, НАТО, хоча вони мають різний потенціал, відрізняються складом учасників і головними цілями та напрямами діяльності);
- субрегіональні, де основна зацікавленість у спільній гарантії військової безпеки змінюється потребою розвивати економічні зв'язки (наприклад, Вишеградська група, Центральноєвропейська ініціатива, Чорноморське економічне співробітництво, Балтійське співробітництво, проект "Єврорегіон");
- двосторонні домовленості, які охоплюють військово-політичні та економічні проблеми й виступають нижчим базовим рівнем системи безпеки в Європі.
В цілому ефективність будь-якої міжнародної системи безпеки залежить від кількох основних факторів:
1) від стану й тенденцій розвитку сучасної геостратегічної ситуації, міжнародних реалій на регіональному та субрегіональному рівнях;
2) від внутрішнього становища держав та їх реальних можливостей на далеку перспективу;
3) від xapaктера сучасних загроз, які найсуттєвіше впливають на стабільність держав на регіональному й субрегіональному рівнях;
4) від ефективності вже існуючих систем безпеки та їх спроможності змінюватися з урахуванням нових завдань;
5) від реальних можливостей створення нових систем безпеки й характеру їх взаємодії з існуючими.
Проблема регулювання міжнародних відносин у періоди історії нового та новітнього часу набувала особливої ваги. Це пов'язано зі зростанням взаємозалежності світу, створенням складної системи міжнародних відносин, загостренням глобальних викликів людській цивілізації в межах екології й демографії, економіки та політики, з поширенням зброї масового знищення й збереженням загрози ядерної війни. Основними соціальними регуляторами суспільних відносин, які були вироблені людством і застосовуються зараз, стали правові та моральні норми. У сфері міжнародних відносин вони мають свої суттєві особливості та відмінності.
Сучасне міжнародне право - це сукупність норм і принципів, які регулюють усю систему міжнародних відносин, а також взаємодію в рамках окремих груп або на двосторонніх засадах. Головними суб'єктами міжнародного права, носіями правоповноважень і юридичних обов'язків виступають держави. Водночас ними є й усі інші міжнародні актори, як от: міжурядові та міжнародні організації, транснаціональні корпорації, а також окремі індивіди.
Сутнісний зміст міжнародних відносин відбивають принципи як фундаментальні норми міжнародного права. Вони закріплюють засади сучасної системи міжнародних відносин і міжнародного права, сприяють нормальному функціонуванню та розвитку цих систем. Головним міжнародно-правовим документом сучасності, в якому сформульовані найперші принципи міжнародного права, є Статут Організації Об'єднаних Націй. Його ухвалили в 1945 pоці 50 держав-засновників ООН, у тому числі Україна. Найважливіші принципи сучасної міжнародної політики викладені також у "Декларації про принципи міжнародного права, які стосуються дружніх зносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН" (1970 рік). Істотну роль у розвитку головних принципів, у наповненні їх новим змістом відіграв Заключний акт Наради з безпеки й співробітництва в Європі (Гельсінки, 1975 рік).
До головних принципів сучасного міжнародного права належать наступні:
1) принцип мирного співіснування;
2) принцип суверенної рівності держав;
3) принцип рівноправності народів та їхнього права самостійно визначати свою долю;
4) принцип незастосування сили або загрози силою в міжнародних відносинах;
5) принцип непорушності державних кордонів;
б) принцип територіальної цілісності держав;
7) принцип мирного врегулювання суперечок;
8) принцип невтручання у внутрішні справи держав;
9) принцип сумлінного виконання зобов'язань з міжнародного права та угод;
10) принцип всезагальної поваги прав людини й головних свобод.
Неважко помітити, що зміст багатьох принципів перегукується, а тому їх можна систематизувати в три групи:
перша - принципи, які формулюють положення про рівність суб'єктів міжнародних відносин;
друга - принципи, які відстоюють незалежність міжнародних акторів;
третя - принципи, спрямовані на мирне врегулювання міждержавних суперечностей.
Перелічені принципи сучасного міжнародного життя, які сформувалися впродовж століть, становлять найважливіший імператив існування людства, їх дотримання у здійсненні міжнародних, міждержавних взаємин робить можливим вилучення війни з життя суспільства. Безумовно, принципи міжнародного права не можна недооцінювати, але їх не слід абсолютизувати й переоцінювати. Вони впливають на всю систему міжнародних відносин разом з певними моральними імперативами та нормами.
З метою забезпечення юридичної та моральної цілісності міжнародне співтовариство має щонайменше три правові яруси.
Перший - "м'яке право" -

 
 

Цікаве

Загрузка...