WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Теоретичні підходи до розуміння та вивчення міжнародних відносин у шкільному курсі нової історії - Реферат

Теоретичні підходи до розуміння та вивчення міжнародних відносин у шкільному курсі нової історії - Реферат

враховуватися всіма суб'єктами міжнародних відносин. Тому справедливим є визначення російського вченого А.Мурадяна: міжнародні відносини - це стосунки, які "охоплюють усі різновиди громадських і приватних. політичних та інших відносин, що передбачають перетин державного кордону людьми, товарами чи ідеями".
Виходячи з такої багатогранності міжнародних відносин, треба виділити їхні різні типи, види, рівні та стани.
Типи міжнародних відносин виділяють найчастіше на основі двох критеріїв - класового й загальноцивілізаційного. Згідно першого, євідносини панування й підпорядкування (феодальний і капіталістичний типи відносин), співробітництва й взаємодопомоги (стосунки між соціалістичними державами), перехідні відносини (між державами, що звільнилися від колоніальної залежності). Відповідно до другого критерію виділяли два наступних типи міжнародних відносин: 1) відносини на основі балансу сил і 2) стосунки на ґрунті балансу інтересів.
Види міжнародних відносин також розглядаються за двома критеріями. За сферами суспільного життя й, відповідно, за змістом відносин виділяють економічні, політичні, воєнно-стратегічні, культурні, ідеологічні. науково-технічні. На основі взаємодії учасників або акторів розрізняють міждержавні та міжпартійні відносини, стосунки між різними міжнародними організаціями, транснаціональними корпораціями тощо.
За двома критеріями класифікують і різні рівні міжнародних відносин. Так, у залежності від ступеня розвитку та інтенсивності кожного з видів визначають високий, низький або середній рівні, а на основі геополітичного критерію - глобальний або загальнопланетарний, регіональні (європейський, азійський і т.п.) та субрегіональні (наприклад, країни Центрально-Східної Європи) рівні міжнародної взаємодії.
З точки зору ступеня міжнародної напруги можна говорити про різні стани міжнародних відносин. До них належать стабільність і нестабільність, довір'я і ворожнеча, співробітництво і конфлікти, мир і війна.
На міжнародній арені діють і взаємодіють різні сили або учасники міжнародних відносин. Міжнародні відносини наших днів складаються з низки складних, часто суперечливих і неоднозначних процесів місцевого, регіонального й глобального характеру. Немає жодних сумнівів, що значно зросла кількість учасників міжнародних відносин. Але щоб з'ясувати, наскільки і яка їх роль у сучасному міжнародному житті, треба відповісти на питання, кого вважати учасником міжнародних відносин? Що означає поняття "учасник" міжнародних відносин?
Відповідь на друге питання проста: "учасник", або "актор", - це термін, яким у науці про міжнародні відносини прийнято називати суб'єктів, тих, хто діє та взаємодіє на світовій арені. При цьому термін "актор" дуже зручний, бо він всеохоплюючий, акцентує увагу на поведінці й допомагає зрозуміти, чому різні суб'єкти відіграють різні ролі в міжнародних відносинах.
Складнішою є відповідь на перше питання, адже серед вітчизняних і зарубіжних учених немає єдності у поглядах на те, кого вважати міжнародними акторами. У зв'язку з цим існують дві різні концепції міжнародних відносин - вузька або міждержавна й широка або транснаціональна. Згідно першої, основним, домінуючим і навіть виключним суб'єктом, або актором, міжнародної системи є держави. Тому розширення числа учасників міжнародних відносин відбувається в сучасному світі за рахунок виникнення нових держав, наприклад на місці СРСР чи Югославії. У межах широкої концепції розглядаються дії не тільки держав, але й різноманітних організацій і навіть окремих осіб. Такому трактуванню учасників міжнародних відносин найбільш повно відповідає термін "транснаціональний".
Тому варто погодитися з точкою зору відомого французького юриста Бернара Жак'є, що треба виділяти дві категорії або групи суб'єктів (акторів, учасників) міжнародних відносин. З одного боку, це держави як традиційні, первинні й центральні міжнародні актори, що повністю відповідає вузькій концепції міжнародних відносин. З другого - нові суб'єкти, які з'явилися пізніше й існування яких виправдано широкою концепцією міжнародних відносин. До цієї групи треба віднести міжурядові міжнародні організації, міжнародні неурядові організації, транснаціональні корпорації, національно-визвольні, сепаратистські та ірредентистські рухи, мафіозні групи, терористичні організації, а також окремих індивідів [2, с.8, 118].
Поняття міжнародних відносин як особливого роду суспільних відносин на світовій арені дуже тісно пов'язане з визначенням міжнародної політики. Однак при цьому постає кардинальне питання: як відрізнити міжнародну політику від міжнародних відносин? Питання це не риторичне, адже, як зазначалося вище, саме поняття "міжнародні відносини" має неоднозначне трактування. Крім того, у дослідженнях з історії поряд з категорією "міжнародна політика" як синоніми вживаються терміни "світова політика" й "світовий політичний процес", а близьким до них є поняття "зовнішня політика". Тому при розгляді даного питання ми виходимо на проблему категоріального апарату в історії міжнародних відносин.
Доцільно погодитися з професором П.Циганковим, що найбільше ясності в дану проблему вносить підхід, який запропонував російський міжнародник-аналітик А.Бовін. Суть його полягає в наступному: світова або міжнародна політика - це діяльність, взаємодія держав (додамо від себе - а також інших міжнародних акторів - С.Т.) на міжнародній арені. В свою чергу, міжнародні відносини - це система реальних зв'язків між державами, які виступають і як результат їх дій, і як свого роду середовище, простір, у якому існує світова політика. Звідси, міжнародна або світова політика є активним фактором формування міжнародних відносин. Що стосується міжнародних відносин, то вони постійно змінюються під впливом світової політики й у свою чергу впливають на її зміст і характер.
Відмінності існують також між світовою (міжнародною) політикою й зовнішньою політикою. У спеціальних довідкових виданнях найчастіше зустрічаємо наступне визначення останнього поняття: "Зовнішня політика - це діяльність держави на міжнародній арені, що регулює стосунки з іншими суб'єктами зовнішньополітичної діяльності: державами, зарубіжними партіями та іншими громадськими організаціями, всесвітніми й регіональними міжнародними організаціями" [4, с.45]. При цьому зовнішня політика тієї або іншої країни є конкретним, практичним втіленням міністерством закордонних справ або відповідним йому зовнішньополітичним

 
 

Цікаве

Загрузка...