WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Європейський вимір курсу історії нового часу в навчальних програмах для середньої школи в Україні - Реферат

Європейський вимір курсу історії нового часу в навчальних програмах для середньої школи в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Європейський вимір курсу історії нового часу в навчальних програмах для середньої школи в Україні
Проголошене Україною прагнення в недалекому майбутньому стати членом Європейського Союзу поставило нашу державу перед необхідністю реформування сфер суспільного життя з метою наближення їх до європейських стандартів. Зокрема, це стосується й історичної освіти. Україна вже майже десять років співпрацює з Радою Європи в галузі оновлення викладання історії, наповнення новим змістом навчальних програм з історії, вдосконалення процесу навчання історії. Європейський досвід було враховано під час створення Державного стандарту базової та повної середньої освіти, нових навчальних програм з історії для 12-річної школи.
Слід згадати, що оновлення й удосконалення історичної освіти триває не лише в Україні, але й у країнах Європи. Там це здійснюється в напрямі представлення багатогранної картини сучасної Європи, її культурно-історичної спадщини з усвідомленням місця національного внеску до загальноісторичного процесу. Для позначення стратегії реформування освітніх програм в Європі було запроваджено термін "європейський вимір". Європейський вимір в освіті означає вивчення традицій, культури, мови та економічного стану інших країн для отримання комплексного уявлення про Європу та визнання існування багатоманітності в її рамках [2, с.63].
У контексті інтеграції України в європейський освітній простір питання європейського виміру в навчальних програмах набуло актуальності. Особливо відчутним це стало під час створення нового нормативного та навчально-методичного забезпечення для середніх шкіл, зокрема Державного стандарту базової та повної середньої освіти, нових навчальних програм з історії. Передбачається, що запровадження цих документів сприятиме запровадженню нового типу відносин між учнем і вчителем. Ці відносини будуть спрямовані на виховання "громадян нової Європи", для яких основними принципами будуть толерантність, висока громадянська свідомість і відповідальність, критичне мислення.
Під час розробки нових навчальних програм з історії мало враховуватись підвищення обізнаності з європейським виміром. Це сприяло б формуванню в учнів "європейської свідомості", яка буде відкритою для решти світу [4, с.7]. Для впровадження європейського виміру у викладання історії має здійснюватися наступне:
- показ історичних зв'язків, що не припиняються, на місцевому, регіональному, національному та європейському рівнях;
- підтримка викладання історичних моментів або фактів, європейський масштаб яких є найбільш очевидним, особливо історичних та культурних подій або спрямувань, що формували європейську свідомість;
- розвиток інтересу учнів до історії інших європейських країн;
- започаткування або розвиток викладу про історію побудови самої Європи [4, с.6].
Як наголошують експерти Ради Європи, викладання історії повинно уникати зосереджень енциклопедичних знань. У той же час зміст шкільних програм з історії має включати:
- події та факти, що несуть у собі відбиток історії Європи, яка вивчається через особливо значимі періоди та факти на місцевому, національному, європейському та світовому рівнях;
- вивчення всіх вимірів європейської історії, не лише політичного, але й економічного, соціального та культурного;
-те, що обмежує упередження та стереотипи через висвітлення в шкільних програмах позитивного взаємного впливу між різними країнами, релігіями та науковими школами в процесі історичного розвитку Європи [4, с.8-9].
Період нової історії (кінець XV - початок XX століть) був часом, коли в Європі й світі відбулися події, що, безперечно, змінили світогляд людини того часу. Серед них - Великі географічні відкриття, Реформація, Велика французька революція. Все це поступово складало ту Європу, яку ми спостерігаємо й сьогодні. Це сприяло формуванню тих цінностей, які до сьогодні не втратили своєї актуальності в Європі та світі.
В Україні шкільний курс історії нового часу в 12-річній школі поділяється на 2 частини:
- 8 клас - історія нового часу (кінець XV - XVIII ст.);
- 9 клас - історія нового часу (кінець XVIII - ХІХ ст.).
Основним документом для середньої школи є Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Вимоги до рівня підготовки учнів з історії взагалі і з історії нового часу зокрема, а також змістове наповнення цього курсу визначаються освітньою галуззю "Суспільствознавство". Структурними компонентами історичної освіти, згідно цієї галузі, є історія рідного краю, історія України, всесвітня історія [1, с.24]. На жаль, тут не згадується про такий компонент історичного знання, як історія Європи. В такому разі європейський вимір залишається поза увагою. Але Україна має глибокі історичні зв'язки з європейським регіоном, і цим не варто нехтувати. На нашу думку, українсько-європейські взаємовпливи в історії та культурі мають отримати гідну оцінку й посісти своє місце в змісті освітнього стандарту.
У зв'язку з цим цікавим для вивчення може бути досвід Латвії, де історія в програмі середньої школи умовно поділяється на три блоки: історія Латвії, історія Європи та всесвітня історія. Одним із завдань навчання історії освітній стандарт визначає формування національної та європейської ідентичності [5].
Звертаючись до програми з історії нового часу, слід відзначити, що з урахуванням рекомендацій Ради Європи тут з'явилися деякі нововведення. Зокрема у вступі до курсу серед джерел інформації зазначено електронні та Інтернет-ресурси [3]. Це має сприяти більш повному ознайомленню з історичними фактами, а також їх критичному та аналітичному вивченню.
Безперечно, колосальний вплив на історію не тільки європейського континенту, а й усього людства мали Великі географічні відкриття. Здійснювані вихідцями з європейських країн - Іспанії та Португалії - ці відкриття повністю змінили уявлення людей про навколишній світ. Проте разом з позитивними наслідками (нові уявлення про світ, нові торговельні шляхи, розширення асортименту товарів і т.п.) цей період в

 
 

Цікаве

Загрузка...