WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Князівські з’їзди і їх роль у формуванні державності України-Руси - Курсова робота

Князівські з’їзди і їх роль у формуванні державності України-Руси - Курсова робота

"Руська земля" в літописах ХІ - ХІІІ ст. // УІЖ.- 1976.-
№ 11.- С.96-107.
42. Котляр М. Давньокиївські князі. В.Мономах // Історія України.- 1997.-
№ 42.- С.6-7.
43. Котляр М. Давньоруська держава кінця ХІ - початку ХІІ ст. (від
уособиць до стабілізації) // УІЖ.- 1997.- № 2.- С.18-28.
44. Лихачев Д.С. К вопросу о политической позиции Владимира
Мономаха // Из истории феодальной России.- Л., 1978.- С.33-37.
45. Моця О.П. Київська Русь: результати та перспективи досліджень //
УІЖ.- 1996.- № 4.- С.41-49.
46. Оглоблин Олексанлр. Завдання української історіографії на еміграції
// Український історик.- 1978.- № 4.- С.58-63.
47. Рыбаков Б.А. Обзор общих явлений русской истории ІХ - сер. ХІІІ в.//
ВИ.- 1962.- № 4.- С.34-576.
48. Толочко О. Коли перестала існувати "Київська Русь"? // Київська
старовина (далі КС).- 1992.- № 6.- С.7-18.
49. Толочко П.П. Этническое и государственное развитие Руси в ХІІ -
ХІІІ веке // ВИ.- 1974.- № 2.- С.57-60.
50. Федака С. Любецький з'їзд князів 1097 р. - контрапункт
давньоруської історії // Історія України.- 1999.- № 15.- С.4-6.
51. Черепнин А.В. Исторические условия формирования русской
народности до конца ХV ст.// Вопросы формирования русской
народности и наций.- М., Л., 1958.- С.5-74.
52. Яценко Б.І. Розвиток державного устрою України-Руси наприкінці ХІІ
ст. (проект Романа Мстиславича і "Слово о полку Ігоревім)// УІЖ.-
1997.- № 3.- С.119-133.
Монографії, науково-публіцистичні та публіцистичні праці
53. Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т.- М., 1956.- Т.3.
54. Історія України: в 2-х т.- К., 1992.- Т.1.- 573 с.
55. Історія України в особах: ХІХ - ХХ ст.- К., Україна.- 1995.- 479 с.
56. Историография истории нового времени стран Европы и Америки.-
М., Высшая школа.- 1990.- 511 с.
57. История украинской ССР: в 10 т.- К., Наукова думка.- 1981.- Т.1.-
495с.
58. Іванко А.Б. Історики України ХІХ - ХХ ст. (нариси української
історіографії) - Кіровоград, 2001.- 448 с.
59. Касьянов Г. Незгадані: Українська інтелігенція в русі опору 1960-
1980-х.- К., Либідь, 1995.- 224 с.
60. Косачевская Н.М., Н.Маркевич: 1804-1860.- Л., ЛГУ, 1987.- 288 с.
61. Кравець М.М. Іван Франко - історик України.- Львів, ЛДУ, 1971.-
203 с.
62. Кравченко В.В. Д.И.Багалей: научная и общественная политическая
деятельность.- Харьков, 1990.- 176 с.
63. Марченко М. Українська історіографія (з давніх часів до середини ХХ
ст.).- К., 1959.- 255 с.
64. Монолатій І. Державницька школа української історіографії УВУ в
Мюнхені.- Коломия.- 1999.- 44 с.
65. Очерки по истории СССР. Период феодализма ІХ - ХV вв. - Изд. АН
СССР.- Т.1.- 984 с.
66. Пінчук Ю. Микола Іванович Костомаров.- К., Наукова думка.- 1992.-
232 с.
67. Політична історія України.- К., Академія.- 2001.- 488 с.
68. Субтельний О. Україна: історія.- К., 1991.- 510 с.
69. Українська ідея. Перші речники.- К., Знання.- 1994.- 180 с.
70. Федака С.А. Політична Історія України-Руси доби трансформації
імперії Рюриковичів (ХІІ ст.)- Ужгород, 2000.- 340 с.
71. Чишко В.С. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і
сучасності України.- К., 1998.- 240 с.
72. Шаповал Ю. У трагічні роки. Сталінізм на Україні.- К., Політвидав,
1990.- 143 с.
Наукові статті
73. Антонович М. В.Липинський і Д.Дорошенко // Український історик.-
1982-1983.- № 3-4; 1-С.5-18.
74. Бойко Ю. Проф. Др. О.П.Оглоблин як історик духово-політичного
розвитку козацької України // Український історик.- 1975.- № 1-2.-
С.18-28.
75. Грачев В.С. Сергей Федорович Платонов // Отечественная
история.- 1993.- № 1.- С.111-128.
76. Верба І. Долі людські // Всесвіт.- 1994.- № 1.- С.163-165.
77. Верба І. Н.Д.Полонська-Василенко: сторінки життєвого і творчого
шляху // УІЖ.- 1993.- № 7-8.- С.70-81.
78. Винар Л. Михайло Ждан (1906-1975) // Український історик.- 1975.-
№ 3-4.- С.88-99.
79. Винар Л. Д.Дорошенко - видатний дослідник української
історіографії і бібліографії // Український історик.- 1982-1983.- № 3-4;
№ 1.- С.40-74.
80. Винар Л. Матеріали до біографії проф. Наталії Полонської-Василенко
// Український історик.- 1983.- № 2-4.- С.55-73.
81. Винар Л. Михайлові Брайчевському - 75! // Брайчевський М. Вибрані
твори.- К., 1999.- С.7-11.
82. Гирич І. Михайло Брайчевський. Історичний портрет // Історія в
школах України.- 2000.- № 2.- С.48-49.
83. Дашкевич Я. Про Володимира Пошуто. Спогад до десятиріччя з дня
смерті // Україна в минулому.- вип. V.- К., Львів, 1994.- С.131-135.
84. Емлюнс Теренс. Ключевский и его ученики // ВИ.- 2000.- № 3.- С.146-
155.
85. Жулинський М. Фундатор української державності //Голос України.-
1991.- 22 лист.- С.1.
86. Замлинський В. Батько і син Бактиш - Каменські // Київська старовина.- 1994.- № 1.-
С.76 - 82.
87. Киян О. Володимир Антонович // Історія України в особах: ХІХ - ХХ
ст.- К., 1995.- С.85-91.
88. Кравченко В.В. Д.М.Бантиш-Каменський // УІЖ.- 1990.- № 4.-
С.88-94; № 9.- С. 72-80.
89. Моргун О. До життєпису Н.Д.Полонської-Василенко-Марчук //
Український історик.- 1983.- № 2-4.- С.51-54.
90. Омельченко В. Наталія Полонська-Василенко // Український історик.-
1969.- № 1-3.- С.86-94.
91. Падох Ярослав. Микола Чубатий (1889-1975) // Український історик.-
1975.- № 3-4.- С.100-111.
92. Падох Ярослав. Лев Окіншевич - видатний історик державного права України - Гетьманщини XVII-XVIII ст. // Український історик.- 1982-1983.- № 3-4; № 1.-С.92-100.
93. Потульницький В. Крупницький Борис Дмитрович // Мала
енциклопедія етнодержавознавства.- К., 1996.- С.851.
94. Скуратівський В. Микола Костомаров // Українська культура.- 1992.-
№ 4.- С.15-16.
95. Слабошпицький М. В.Антонович повертається // В.Антонович.
Про козацькі часи на Україні.- К.,1991.- С.213-223.
96. Сущенко Л. Відомий і невідомий Михайло Брайчевський // Українське слово.- 1999.- 18 лист.- С.13.
97. Таран Л. Ярослав Дашкевич: реалізувати сподівання предків //
Українське слово.- 2000.- 6-12 квіт.- С.8.
98. Ульяновський В. Н.Д.Полонська-Василенко-Моргун: сторінки
життєпису // Н.Д.Полонська-Василенко. Історія України.- К.,1995.-
Т.1.-С.LXXXVII.
99. Шаханов А.Н. С.М.Соловьев и В.О.Ключевский // ВИ.- 2000.- № 3.-
С.146-155.
100. Шевчук В. В'ячеслав Липинський - історик, політик, мислитель //
Сучасність.- 1992.- № 6.- С.86-92.
101. Шмула Е.Ф. С.М.Соловьев // ВИ.- 1993.- № 9.- С. 155-164.
102. Щербань Т.О. Історичні дослідження в Українському Науковому
Товаристві (1907-1921) // УІЖ.- 1995.- № 1.- С. 23-33.
103. Щербатюк В.М. Історія України в публікаціях "Университетских
известий"// УІЖ.- 1997.- № 3.- С.59-65.
104. Ясь Олексій. Український історик Борис Крупницький // КС.- 1995.-
№ 6.- С.36-39.

 
 

Цікаве

Загрузка...