WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

1649.
В 1649 році з'являються перші універсали щодо врегулювання відносин між торгово-ремісничим населенням. Через вкрай загострений конфлікт і прохання вирішити його з'являється універсал від 1649, березня 11 (21). Мошни. - Універсал про дозвіл Київському Пустинному Микільському монастирю ловити рибу в Дніпрі. Про загострення конфлікту, що призвело до випущення універсалу свідчить сам універсал:
"Прето напоминаєм кождого з войска нашого, аби отцом николским монастира Пустинного києвского в ловенью риби жадного пренагабанья і перешкоди не чинил."
№83
1649, листопада 8 (18). Київ. - Універсал про затвердження Івана Скиндера чернігівським війтом.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском его королевской милости Запорозким.
Всім вобец і каждому зособна, кому о том відати належит, меновите паном полковником, сотником, атаманом, асавулом і всим козаком Войска его королевской милости Запорозкого і висланим нашим, также месчаном черниговским і селяиом, чиним ведомо сим листом нашим, і": постерегаючи всюди, аби порядок бил і справедливост святая мно-жилас, прото, за обранєм всего посполства места Чернигова, подлуг першого листу нашого, їм даного, Іоанна Скиндера за войта і дозорцу міста і волости, ведлуг права майдебурского, месчаном черниговским служачого, теди і ми, угледівши і маючи залеценє і поцтивиє поступки помененого Іоанна Скиндера, яко человіка годного і на то способного, повагою нашою гетманскою за войта і дозорцу місга его королевской милости Чернигова постановляємо і стверджуємо, счо, которого уряду маєт заживати і держати аж до живота, яко право тоє звичай свой маєт, же войїи доживотниє упривелованиє, в чем далшую конфирмацию от его королевской милости за сим листом нашим одержит. А тепер за "цим универсалом нашим моцен ест вишменований войт местом радити і правити і волосчанами здавна до міста належачими, то єст Слабином, Редкою, Седнесчиною і іншими, і їх судити, порядки винайдовати, которого мают слухати і поважати, так месчане, яко і волосчане менова-ниє, і во всем прилежниє мают бити'на складку, в чом потреба. І товариство наше, полковник і сотники, і вси козаки мают шановати, яко намісника нашого, і ни в чом перешкоди не чинити. Особливо варуємо, хто би який бив бунтовник, там же зараз мают карати, не отсилаючи до нас; а до преречоного войта нашого і намісника нихто справи не маєт міти ни в чом, толко ми сами. Взглядом которого уряду тому ж войту для обийстя єго з ласки нашоє гетманское даємо - млинок Лопатинский і Застриженский і єго власний Кувічицкий, а на міскую потребу перевоз і озера і в дозор млини подаємо, до міста належачиє. Которому то листу нашому аби нихто не бил спречний, і овшем у кождого аби бил цале і непорушне держан, под каранєм срокгим войсковим, што кождий спречний, за данем нам відомости, яко кгвалтовник листов наших гетманских, будет срокго покаран.
Писан у Києве, дня осмого місяца новемврия, року 1649.
Богдан Хмельницкий, рука власна.
Особливістю історичного розвитку України XVI - XVII ст. була наявність міського самоврядування на основі так званого магдебурзького права. Звідси ряд своєрідних по змісту привілеїв і універсалів, якими Гетьман підтверджував самоврядування міст.
№84
1649, листопада 12 (22). Київ. - Універсал про заборону козакам робити шкоди в лісах Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Богдан Хмельницкий, гетман Войска его королевское милости Запорозкого.
Сотникови василковскому і всим козаком около сел Глевахи, Малютинки і Юревки монастира Михайловского Золотоверхого киевского мешкаючим ознаймуєм, іж велебний отец ігумен з братиєю своєю ускаржалсе, же от вас великую шкоду в дуброве і в лесах маєт. Прето под срокгостю войсковою приказуєм вам, абисте от того часу поперестали в тиє дуброви і леей вєжджати і шкоди чинити. А если би которий упорним бил, а сего листу нашего не слухал, таковий кождий і нагорожати і срокго караний будет. А особливе пан сотник василковский своїм оголосити повинен і кождого срокго карати маєт, на которого скарга будет, а єжели би фолкговал і справедливости не чинил, теди срокгости войсковое дознаєт, кгди ж особливе на вас ускаржаются.
Писан в Києве, року божого 1649 місаця новембрия 12 дня.
Богдан Хмельницкий, рука власна.
На другій половині аркуша: Первий універсал гетмана Хмельницкого на обваровання пущи.
Універсали 1649 року, таки як № 52, 81, 84, видані Хмельницьким, свідчать про розгул української козацької армії по території України, як анархічної. Якщо спочатку універсали адресувалися українському народові для боротьби з ворогом та по невільником, то з розвитком повстанської війни, деякі універсали стали призначатися для боротьби самим з собою.
Універсали 1650р.
№ 96
1650 квітня 2 (травня 6). Чигирин. - Універсал про "послушенство" міщан Максимівки і Городища монахам Київського Пустинного Микільського монастиря.
Богдан Хмельницький, гетман з Войском его королевской милости Запорозким.
Ознаймуєм тим писанєм нашим, меновите сотнику і всему товариству максимовскому, іж за слушним правом отцове николскиє монастира Пустинного до Максимовки з раменя свего посилают, прето вам приказуєм, аби засланий урядник от них жадного пренагабаня не мел, кгди ж тоє надано веспол з Городишчем на місце светоє од православних продков наших. Хто теди з меншчан знайдуєтся, аби послушникови так в Максимовце, в Городишчу мешчане послушними били, жадних своєволенстз не всчинали, іначей абис не чинил, под ласкою войсковою.
Дат в Чигирине, дня 26 априля 1650.
Богдан Хмельницкий, рукою власною.
Іоан Виговский, писар.
На звороті: На Максаковку із Городищем потверження от Богдана Хмельницкого гетмана даноє Свято-Николским отцем.
№ 100
1650, травня 24 (червня 3). Чигирин. - Наказ Київському полковнику Антону Ждановичу вислати сотню козаків на допомогу кримському ханові.
Переклад
Богдан Хмельницький, гетьман и. к. м. Війська Запорізького.
Пану київському полковникові зі всім товариством полку в. м бажаємо від господа бога здоров'я. Взимку ми від вас вимагали і наказували вам, щоб ви йшли на допомогу й. м. кримському цареві, але тоді ми ще не були впевнені в тому, що укладемо мир з пп. ляхами, а тому в тому році ми і кримський цар вирішили відкласти допомогу. Тепер настав певний мир, тому й. м. кримський цар прислав до нас [листа з проханням], щоб ми дали йому кілька тисяч товариства, по 300 чоловік з полку і по двоє коней на чоловіка, одного сотника старшим, з доброю вогнепальною зброєю, щоб було достатньопороху, і один віз з харчами на десять чоловік. Не чекаючи другого нашого універсалу, дня 26 травня з'явитися до Полтави, звідки і вирушати в цю дорогу, тобто на призначену допомогу й. м.і кримському цареві, який мае намір йти на черкас на визначене місце, без дальшої відмови, на чинячи інакше під нашою військовою ласкою.
Даний в Чигирині, 24 травня 1650 року.
Іван Виговський, писар Війська Запорізького.
Складна система керування багатотисячною повстанською армією, необхідність вирішувати численні

 
 

Цікаве

Загрузка...