WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

22 декембрия року 1648.
Богдан Хмельницкий, гетман, рука власная.
№ 39
1648, грудня 28 (1649, січня 7). Київ. - Універсал про "послушенство" селян села Підгорець Печорському дівочому монастирю.
Богдан Хмельницкий, гетман Войска его королевской милости Запорозского.
Всім вобец і кождому зособна, особливе подданим монастира Печерского до інокин того монастира в селі Подгорцах належачим, і новим козаком, сим листом моїм гетманским ознаймуєм і владзою нашою гетманскою сурове напоминаем, абисте так ви подданиє, яко коториє з охоти под тот час в козачество не хотячи до монастира роботи і повинности отправляти удалистеся, честной законници, госпожі Магдалині Белецкой, ігумені печерской і всім сестрам о Христі того ж монастира послушни били, повинност і роботи вшелякиє отправляли, постерегаючп на себе войскового караня. Бо ми зо всим войском не хочем от мона стиров, особіиве от убогих законниц, подданих одиймовати: даст бог на услугу войсковую без людей церковних охочих. А вас і повторне напоминаем, абисте всі а всі, коториє в Подгорцах знайдуєтеся, законницам печерским по старому послушенство отдавали; а если росказаню і листу нашому хто з вас спротивится, таковий, яко войсковий неприятел і зневажач листу нашого, горлом караний будет.
Дан в Києві, дня 28 декабря, року 1648.
Богдан Хмельницкий, гетман, рука власная.
На звороті: Универсал Хмельницкого. Лист Подгорец погребний. Подверженний лист од Богдана Хмельницкого на село Подгорці.
№ 40
1648, грудня 29 (1649, січня 8). Київ. - Універсал про заборону порушувати земельні володіння шляхтича Себастіяна Снетинського у Коростишеві і Городську
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском его королевской милости Запорозким.
Всім вобец і кождому зособна, кому би о том ведатн належало, особливе полковником, сотником, асавулом і всему рицерству, козаком з Войска нашого Запорозкого, по залеценю зичливости нашоє, до ведомости доносим, як ми шляхетного пана Себестияна Снетинского не бачечи ни в чом Войску нашому Запорозкому противного, а бачечи такое зчисченє і спустошене од Козаков своволних, в реєстре нашом не будучих, оного в оборону свою гетманскую взявши, мети хочемо і сурове росказуємо, аби он з жоною і детками своїми в месте Коростешове албо в Городску, в дому своєм або ли теж гдеби-колвек он перемешкинал, од вшеляких наездов кгвалтовних і доброволних попасов, ночлегов, мимоходов, переходов завше водний зоставал, кривди і шкоди і в наменшой речи не поносил, але завше безпечен здоров'я своего і маетности од кождого, так з Козаков наших, яко і мужиков, зоставал; в дорозе теж если би где-колвек по потребе своей виєхати мел, аби всюди б'ез жадное трудности і пренагабаня доброволне пропусчали; што теж колвек у него кгвалтовне взято, а своє би он мел у кого-колвек, так у Козаков наших, яко і у мужиков, познат, аби оному без вшелякое трудности повор[оч]ано било конечне, ні в чом тому виразному росказаню нашому гетманскому не противечис, чого всего полковникове, а где не маш полковников, сотникове і атаманове поблизниє, кому би сей наш универсал указаний бил, перестерегат будут, а і то все сурове, без жадного милосердя, на горле, до мене не отсилаючи, [карати] мают, а ежели би так козаки, яко і старшина, справедливости не чинечи, той воли нашей противилис, кождий таковий сурового караня войскового і сам не уйдет На што для лепшоє вери при печати войсковой рукою своєю подписалисме.
Писан у Києве, року 1648, месяца декабря 22 дня.
Богдан Хмельницкий, гетман, рука власна.
На звороті: Універсал Себистияну Снетинскому.
Універсал від 1648, грудня 29 (1649, січня 8). Київ. - Універсал про заборону порушувати земельні володіння шляхтича Себастіяна Снетинського у Коростишеві і Городську відноситься до комбінованих універсалів. Для цієї категорії характерно сполучення ознак, властивих гетьманським документам різноманітних підгруп і навіть груп. Так, в універсалі, даному шляхтичу С. Снетинському, Хмельницький наказував:
1) повернути Снетинському нерухоме і рухоме майно;
2) заборонялося чинить йому "попасы, ночлеги, мимоходы" і ін.;
3) забезпечував йому вільний проїзд. Отже, в одному універсалі сполучилися риси і формули, властиві привілеям, "оборонним" і "проїзним" універсалам.
Як відомо повстання назрівало вже здалеку, не вистачало лише останнього поштовху і людини, в якої б вистачило мужності піти до кінця. Такою людиною і виявився Хмельницький: рішучий, дійовий, гнучкий, розумний.
Період 1648 року - це більш-менш початок гетьманування Хмельницького, але вже відчувається в ньому рука хазяїна, для якого важливим є не тільки ідея всьго його життя, але і життя, яке обертається навколо цієї ідеї. Підтвердженням такого бачення ватора є універсали видані щодо Гутинського монастиря: від 1648 року, червня 17 (27). Чигирин. - Універсал про недоторканість майна Густинського монастиря; від 1648 року липня 2 (12). Чигирин. - Універсал про підтвердження прав Густинського монастиря на його володіння і про заборону записувати в козаки монастирських підданих; від1648 року липня 2 (12). Універсал прилуцьким сотникові і отаманові про покарання учасників нападу на Густинський монастир на чолі З Костем Карпенко та Карпом Лихим.
З'являються універсали про так зване "послушенство", що також каже про розуміння Хмельницьким свого часу та його потреб. Повністю перебудувати державний устрій у ще поневоленій країні було неможливим і дуже опарним, тому єдиним шляхом був призив до повстання з найбільш можливим утриманням давно існуючих порядків: від 1648 року, грудня 2 (12). Острог. - Універсал з повідомленням про мир і попередженням, щоб шляхта не пригноблювала селян та не чинила утисків православній вірі; від 1648 року, грудня 22 ( 1649, січня 1). Київ. - Універсал про " послушенство" селян сіл Вишеньки та Малі і Великі Дмитровичі Флорівському монастирю; від 1648 року, грудня 28(1649, січня 7).Київ. - Універсал про "послушенство" селян села Під горець Печерському дівочому монастирю.
Універсали 1649р.
№ 52
1649, березня 11 (21). Мошни. - Універсал про дозвіл Київському Пустинному Микільському монастирю ловити рибу в Дніпрі.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском Запорозким. Ознаймуємо тим писаньєм нашим, іж ведлуг стародавних уживана; прав і привилеєв от королей їх милости наданих позволилисмо тая, в луках яко і в ставах, належачих до святого Николи монастира Пусчинного києвского, риби ловит, почавши от Белобережя аж до озера названого Дубком, леч тим тилко краєм от плесов Городища і Максимовки. Прето напоминаєм кождого з войска нашого, аби отцомниколским монастира Пустинного києвского в ловенью риби жадного пренагабанья і перешкоди не чинил. Єслн би якиє спротивниє били сему писаню нашому, такиє ведлуг срокгости войсковоє карани бити мают, яко своєволниє, іначей не чинячи под срокгостью войсковою.
Дат в Мошнах, месяца марта одинадцятого дня, року 1649.
Богдан Хмельницкий, рука власная.
На звороті: От Хмельницкого, аби нихто не перешкожал в ловеню риби отцам святониколским,

 
 

Цікаве

Загрузка...