WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

- "чаем", "вдячне" - "в любви", "прохати" - "молитися", "ласки" - "милости" і т. д. Далеко більше неточностей і помилок є в перекладах на польську та інші мови.
Чимало вільностей допущено і в публікаціях документів Богдана Хмельницького. Навіть у такому серйозному виданні, як "Акты Южной и Западной России", є заміна одних слів іншими (замість слова "вобец" написано "вообще" та ін.), не кажучи вже про публікацію М. Грушевського у VIII і IX томах "Історії України-Руси". Текст документів тут здебільшого подається в перекладах, нерідко довільних.
Оригінали і копії оригіналів документів українською мовою публікуються за новою українською орфографією, як це прийнято у виданні "Воссоединение Украины с Россией".
Визвольна війна 1648-1654 рр. привела в рух всі класи і стани, загострила соціальну боротьбу, поставила на порядок дня різні питання державного життя. Одним з відгуків цього великого руху і була поява підроблених документів Богдана Хмельницького, складених як учасниками визвольної війни, так і ворогами українського народу. Прикладом такої фальсифікації можуть бути інструкції ігумену Данилу для переговорів з шведським королем, датовані червнем 1654 і жовтнем 1655 рр.
Є ряд сумнівних та підроблених документів, що, на думку упорядників, сприятиме дальшому вивченню дипломатичних документів Богдана Хмельницького, а також окремих питань, бо ж і в основу підробок клались конкретні думки, факти. (у додатках)
3. Аналіз універсалів Богдана Хмельницького по роках
Як вже зазначалося вище, універсали Хмельницького висвітлюють майже все життя тогдешньої Лівобережної України, тому суттєвим є виділення і розгляд написання цих документів по роках у взаємозв'язку з історичними подіями.
Універсали 1648р
№ 13
1648, червня 17 (27). Чигирин. - Універсал про недоторканність майна Густинського монастиря.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском его королевской милости Запорозким.
Всім вобец і каждому зособна, кому би о том відат належало, до відомости доносим, іж нам жалосне ся ускаржали господинове монастира Густинского на нікоторих свояволников, коториє, запомневши боязни бсжое, важатся їм кривду чинит в добрах їх. В том такового каждого сурове напоминаем, аби ся от тоге погамовавши, оних отцев при которих ми кривде стоїмо, занехавши, при впокойном митю їх зоставляли, кгди бижте, який бил противний напоминаню нашему і важился на них самих і на добра їх наступоват, злецилихмо тоє Івану Мелниченку, полковнику прелуцкому, аби їх, яко неприятелей, громил і забиял, іначей не чинячи.
Дат с Чигирина 17 июня 1648.
Іоан Демкович, писар війсковий рукою [власною].
На звороті: От его милости пана гетмана Хмельницкого 1648 года, іюня, 17 дня.
№ 16
1648, липня 2 (12). Чигирин. - Універсал прилуцьким сотникові і отаманові про покарання учасників нападу на Густинський монастир на чолі з Костем Карпенком та Карпом Лихим.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском его королевской милости Запорозским.
3 великою жалостю дошло нас відати, іж от незбожних а наддер своволних людей, а барзій поганов місца святиє монастира внівеч обернули і дощенту спустошили, за што ми от давних часов голови свої покладаєм, за віру нашу православную і за цілост домов божиіх, а тепер, где би їм болший ратунок, яко от синов церковних бил, то еще барзій зпустошене, за што пилно того всім нам постерігати потреба, боячися от господа бога срокгого караня, аби болшей того не было. А той монастир Густинский іноков велице побожних нападши, своволниє Костя Карпенко і Карп Лихий з купою немалою зпустошили, чернцов скрутне мордовавши, збили, а інших людей, ктиторов місца того святого, насмерть позабивали, речи і спряти церковниє кгвалтовне пошарпали. Прето росказуєм пану сотнику і атаманови прилуцкому, аби сте . і сами, ужалившися так великое кривди божоє тих здрайцов поймали і до нас не отсилаючи, сурове карали ведлуг їх заслуги і декрету от нас в войску виданого. Єсли би теж што-колвек церковного било, і у кото-рого-колвек, люб шляхецкого в монастиру побраного, теди аби все до монастира било поотдавано, іначей не чинячи под срокгостю войсковою.
Писан в Чегерині, дня 2 іюля, року 1648.
Богдан Хмельницкий, гетман рукою власною.
На звороті: От его милости пана гетмана на тих, што монастир шарпали под час войни.
Іншим почерком: Універсал Хмельницкого 1648 року виданий, місяця іюля 2 дня.
№ 36
1648, грудня (2) 12. Острог. - Універсал з повідомленням про мир і попередженням, щоб шляхта не пригноблювала селян та не чинила утисків православній вірі.
Переклад
Богдан Хмельницький, гетьман, з його королівської м-ті Військом Запорізьким.
Всім взагалі і кожному зокрема, кому про це належить знати, покірно віддавши рицарські послуги на ласку в. м., на наших милостивих панів, доводимо до відома, що нас зустрів у дорозі посол його королівської м-ті його м-ть п. Гіжовський з листом його королівської м-ті, королевича Яна Казимира, якого господь бог всемогутній зволив поблагословити на панування. У цьому листі він пише, щоб ми, припинивши цю непотрібну війну і пролиття християнської крові, знову повернулися на свої землі, і залишає нас у мирі та при давніх вільностях. Цим універсалом ми повідомляємо про це в. м. панів і бажаємо, щоб в. м-ті також не йшли проти волі і наказу його66 королівської м-ті і не мали ніякої злоби ні до своїх підданих, ні до руської релігії, а, навпаки, зберегли до нас свою ласку і залишили нас у спокої, щоб уже більше не тішився ворог. І не дай господи, щоб до нас дійшла звістка про те, що хтось впертий і злобливий знову почав проливати християнську кров і вбивати бідних людей, чим порушив би спокій і мир, встановлений його королівською м-гю, і напевяо привів би до ще більшого знищення Речі Посполитої, бо ми цього не бажаємо. Цей універсал, прочитавши у Львові, просимо відіслати до Кам'янця-Подільського, де, ми чули, зібралося також чимало шляхти, до якої вдруге віддаємося з наипокірнішимн своїми послугами.
Даний з Острога, дня 12 грудня 1648 року.
Їх м-тей, милостивих панів у всьому покірний слуга Богдан Хмельницький, гетьман його королівської м-ті Війська Запорізького, власною рукою.
№ 38
1648, грудня 22 (1649, січня І). Київ. - Універсал про "послушенство" селян сіл Вишеньки та Великі і Малі Дмитровичі Флорівському монастирю
Богдан Хмельницкий, гетман Войска єго королевской милости Запорозкого.
Всім обивателем в Дмитровичах в Великих і в Малих і в Вишеньках в маєтностях єго милости Гуменицкого, суді києвского, под небитност єго самого, приказуєм вам сурово, абисте во всем били ігуменії Флора і Лавра монастира києвского послушнимиі вшелякую повинност ведлуг звичаю давного отдавали і що-колвек позабірали маєтку розного панского, аби поворочали, не маючи жадной потреби до гумен і до вимеру млинового; постерегайте того, аби до нас і найменшая кривда не доходила новая, що того всего повинен дозріти Степан козак, сотник Пішчинковой, аби там жадной своєволи і бунтов не било, іначей не чинячи под срогостю войсковою.
Дат в Києві, дня

 
 

Цікаве

Загрузка...