WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

істотних компонентів абстрактного формуляра універсалу відсутні, зате є салютація, характерна лише для листів гетьмана, і ще і повторна. Сумнівної є формула інскрипції "вся атамания як Войска Запорожского, так і городового". Незвичайно найменування "его милостью" царя Олексія Михайловича, вживання вираження "король-лях" стосовно Яна Казимира. На жаль, цей документ зберігся в досить недосконалій копії, і ще й у перекладі на польську мову, але проте дуже нестандартний формуляр даного акта дає підставу засумніватися в достовірності останнього.
Накази
Цим терміном позначаються документи, видані гетьманом або представниками його адміністрації і містять у собі розпорядження, по питанням військового або адміністративно-господарського характеру. Формуляр наказів багато в чому повторює формуляр універсалу. Не випадково самий гетьман не проводив чіткого розходження між універсалами і наказами. Часто він позначав їх одним словом "писане", називав типовий наказ універсалом (100) або "листом універсальним" (111). Особливо легко поплутати накази з універсалами, що мають формулу інскрипції 3 типу ("Паном полковникам..."). Накази створювалися по заготовлених шаблонах канцеляристами, писарями і т.д. (100), але завжди підписувалися Хмельницким.
Наказ формально звертався до більш вузької групи осіб, ніж універсал, а частіше всього - до конкретної особи.
Накази є в цілому більш стислими, ніж універсали.
У результаті, проаналізувавши формуляр і зміст універсалів і наказів Хмельницького, їх можна розмежувати декілька інакше, чим це зроблено в "ДБХ" И. П. Крип'якевичем і И. Л. Бутичем. Більш доцільним рекомендується віднести до числа універсалів документи за номерами 109, 156, 176, і, навпаки, віднести до числа наказів документи за номерами 38, 84, 89.
2.1. Історія написанні універсалів Богдана Хмельницького
Всього вдалося виявити 475 документів Богдана Хмельницького:
169 оригіналів, 156 архівних копій, 125 діловодних перекладів з оригіналів на російську та інші мови, 25 документів (оригіналів і копій) відомо тільки з попередніх публікацій. У збірнику вміщено 172 документи українською, 121 російською, 131 польською, 45 латинською, 4 угорською, один італійською і один німецькою мовами. Вперше публікується 107 документів.)
Всі документи, вміщені у збірнику, систематизовані у хронологічному порядку за старим стилем. В їх складі: листи (320), в тому числі до російського уряду (151), угоди (2), інструкції (3), накази (28), універсали (115), звернення, прохання та інші документи (7).
Гетьманська канцелярія підтримувала зв'язки з іншими країнами шляхом листування. Перші листи Богдана Хмельницького до російського уряду написані довільною формою, що суперечило тодішній практиці у міжнародних відносинах. Цим, очевидно, і пояснюється той факт, що російський уряді у березні 1649 р. передав через посла Унковського "образцовое письмо", яким гетьман мав користуватися при зносинах з царем. Встановленої "образцовым письмом" форми звертання і дотримувалася українська дипломатія з літа 1649 р. у зносинах з Росією. В листах витримуються усталені титули і етикет, але ділова частина написана простою, розмовною мовою.
У листах до польського уряду наслідувалась шляхетська багатослівність і витончена ввічливість, що проявлялась у вживанні виразів "вірні піддані", "покірні слуги" і т. д., і т. п.
Листи у Швецію, Семиграддя та інші країни написані латинською мовою у пишномовному стилі. До речі, і переговори з чужоземними послами Богдан Хмельницький та козацька старшина вели латинською мовою, якою вони добре володіли. Слід зауважити, що в усіх листах адресувалися.
При користуванні листами Богдана Хмельницького необхідно враховувати. що гетьман змушений був зважати на тогочасний дипломатичний етикет, а тому вживав форми і вислови, прийняті тоді. Цей етикет і дипломатична ввічливість не завжди відбивали справжню суть прави. Історику це необхідно мати на увазі, і тому для розкриття справжнього стану речей він повинен використовувати й інші документи.
В інструкціях послам перелічувалися питання, які їм доручалось з'ясувати чи розв'язати в ході переговорів.
Якщо листи, як правило, були документами дипломатичного порядку, то універсали і накази являли собою документи внутрішнього характеру. Вони писались коротко, по-діловому. В універсалах можна виділити постійні стилістичні частини. Ім'я і прізвище гетьмана зустрічається в одній формі - "Богдан Хмельницкий". Титул його знаходимо в трьох редакціях. Коли Україна перебувала під владою Польщі, Хмельницький підписувався: "гетман з Войском его к. м. Запорозким", після розриву з Польщею - "гетман з Войском Запорозким", після возз'єднання з Росією - "гетман з Войском его ц. в. Запорозким". Звернення передається по-різному ("всім вобец і кожному зособна", "ознаймуєм нашим писанем", "ознаймуєм сим універсалом нашим", "ведомо чиним сим писанєм нашим" і т. д.). Опис подій подається без вступу. Однак часом зустрічається загальний короткий вступ. В окремих універсалах відсутні і вступ і опис подій, а наводиться тільки вирішення справи.
Листи та універсали, як правило, підписувались гетьманом і скріплювались військовою печаткою. На окремих документах зустрічається підпис генерального військового писаря.
Перші листи та універсали складав сам Хмельницький, про що свідчать оригінали листів до російського уряду. Пізніше документи писав генеральний військовий писар та за його вказівкою канцеляристи. Це підтверджують оригінали, написані різними почерками. Зразка, за яким би складалися листи та універсали в канцелярії гетьмана, очевидно, не було, бо навіть документи,, написані в один і той же день, відрізняються щодо стилю. На стиль документів, безперечно, мали вплив ті, хто писав їх проекти.
Не можна сказати, скільки листів та універсалів вийшло з канцелярії гетьманського уряду, бо не збереглися ні журнали реєстрації, ні офіціальні списки. У різних джерелах є чимало згадок про універсали та листи, яких упорядникам відшукати не вдалося. Це особливо стосуються універсалів війську, а також окремим особам. Можливо, деякі документи Богдана Хмельницького ще будуть виявлені. Поштовхом для цього, може, стануть матеріали, що вміщуються в додаткові № 2.
Як відмічалось, більшість документів збереглася в копіях або перекладах. Деякі копії мають офіціальний характер і засвідчені військовою. канцелярією, причому інколи зазначається, що копія виготовлена з оригіналу. Офіціальними можна вважати копії, вміщені в Генеральному слідстві маєтностей 1729 - 1730 рр. і в Генеральному описі Лівобережної України 1763 - 1769 рр.
Проте ці копії виготовлені не дуже уважно. В них допущена зміна правопису, заміна таперестановка окремих слів. Ще більше неточностей в копіях XIX ст.
Чимало документів, зокрема листів до російського уряду, збереглось у тогочасних перекладах. При читанні цих документів слід мати на увазі, що переклад може мати неточності в передачі термінів і відтінків думки. Наприклад, слово "розуміємо" перекладалось словом "ведаем", "подобно"

 
 

Цікаве

Загрузка...