WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

ст., а також коронних гетьманів ХУІ-ХУІІ ст.
До типу 4 інскрипцій належить лише один універсал (462): "Ознаймуєм цим листом утвердженим вірою нашою і всього Війська кожного, кому належить про це знати". Тут має місце складна формула, у якій інскрипція змішана з корроборацієй: "затверджуєм вірою нашою і всього Війська". Вживання даного виразу було обумовлено характером і змістом документа. Даючи широкі гарантії пінській шляхті, гетьманська адміністрація клялася в
їхньому виконанні, що в даному контексті було цілком доречним. Ця ж формула також підтверджує колегіальний характер виробітки документа.
Інші декілька універсалів об'єднує одна риса: повна відсутність інскрипції. У одному випадку (16, 229) безпосередньо після інтитуляції випливає наррація, в іншому (131) - аренга-наррація - "Поневаж всемогущою своєю рукою десною бог і створитель неба і землі сподобіл мні ...неприятелей... православної церкви... ляхів з України в Полшу далеко прогнати... " Останній універсал дуже нагадує деякі документи київського братерства, грамоти, видані Братському монастирю в першій половині XVII ст. ієрусалимськими патріархами Феофаном (1620 р.), Паісієм (1649 р.), константинопольським патріархом Кирилом (1623 р.), а також заповіти И. Борецького (1631 р.), П. Могили (1646 р.) і ін. Як відомо, Хмельницький був у найтіснішому контакті з патріархом Паісієм, покровительствовал Могилянській коллегії, а свій універсал Братському монастирю видав всього лише півтора року через після видачі йому ж "благословенної грамоти" від Паісія. Це пояснює причину настільки незвичної побудови даного універсалу й утримання його аренги-наррації. Один із вищезгаданих універсалів (16) також стосується монастирських справ, і його специфіку можна пояснити впливом документів православної церкви. Особливу побудову мають документи, позначені в "ДБХ" як універсали (226, 297).
Салютація.
Ця частина формуляра є лише в двох універсалах гетьмана: "по залеценю зичливости нашое" (40), "доброго здоровья бажаю вам від бога" (226). Салютацію можна зустріти й в універсалі И. Петрижицького від 1/8 1632р. і наказі П. Сагайдачного від 13/5 1619 р., де вона йшла після інскрипції. В даному випадку універсали отримали визначений вплив не тільки канцелярських традицій, але й епістолярного жанру, де салютація була неодмінним атрибутом.
Основна частина
Аренга.
Порівняно рідко зустрічається в універсалах Хмельницького. І. П. Крип'якевич точно зазначив три явних випадки її використання. Як відзначив С. М. Каштанов, аренга могла іноді мати характер юридичного посилання, але в цих випадках вона зливається з наррацією. У ряді універсалів Хмельницького можна знайти схоже явище, причому аренга-наррація виявляється у формулах типу "иж ведлуг наданя ясне освецоных княжатей їх милостей Вишневецких православных" (81).
Наррація
Наррація є обов'язкової частиною універсалів Хмельницького, хоча і є деякі винятки (39, 115, 1'52, 190, 226, 274, 322). У більшості випадків нарративна частина універсалів починалася виразами "иж видячи", "дошла відомость", "маючи погляд і респект" і др. Дуже часто зустрічається виклад так називаної реtitіо - прохання про видачу універсалу, челобитної (13, 15, 84, 138, 156 249, 301, 318, 344, 356, 403, 430, 460). Так, наприклад "жалосне ся ускаржали" (13), "жадали от нас... отцеве монастира Густинокого (15) або "поэволисмо на просбу... отца Інокентия Кгизеля" (356). У деяких випадках гетьман вживав стандартний оборот, але з доповненням, гідним "Енеїди" И. П Котляревського, наприклад: "ми, маючи взгляд на панів Мартіна і Федора Воронов... , взявши (їх) в протекцію нашу і наклонивши вухо до прозби їх" (403). Відзначимо, до речі, що в документах Хмельницького часто зустрічаються яскраві обороти, наприклад константинопольський патріарх Панас "праве вырвался з пащеки бисурманскоі" (196). Полковника І. Золотаренко гетман застерігав від повторення помилок кампанії 1654 р у Білорусії, коли був загублений темп наступу через те, що його війська замешкалися "біля курников", т. е фортеці (316).
У ряді універсалів "петиціо" сполучилося з указівкою на надання грамот для підтвердження, наприклад: "Михайло Гунашевський, протопопа киевский, покладал перед нами записов два, один од пана Павла Яновича Хмелницкого, полковника киевського, собі, малжонце, і нащадком своїм на вічну продажу пляцу і двора... і другий од Івана, цирулика... " (460). В деяких випадках гетьман згадує про документи, що спонукали його видати універсал: "нас зустрів у шляху посол його королівської молости . . пан Гижевский с письмом е. к. м.... ", а далі переказувався лист Яна Казимира (36).
У нарративній частині гетьман іноді посилався на свої універсали, видані раніше (83, 251, 283, 305). У одному з них він згадує про два попередні універсали, відповідно до яких Максаковський монастир одержував "маєтності" (282). Це посилання є достовірним, тому що згадані універсали добре відомі і розміщенні в "ДБХ" під № 139, 140. Деякі універсали, на які зроблені посилання самим Хмельницьким, не дійшли до нашого часу, і наррація дозволяє частково реконструювати їхній зміст, так само як в інших документів. Слід зазначити, що в нарративній частині універсалів Хмельницького є іноді унікальні зведення, і як наприклад, про боротьбу трудящих мас українського народу не тільки проти польської шляхти, але і проти "власних" феодалів, зокрема православних монастирів (13, 16).
Диспозиція
Диспозиція включає в себе розпорядження, наказ гетьмана і є неодмінним атрибутом кожного універсалу без винятку. У більшості випадків вона відкривається словом "прето" (тому). Далі випливали різноманітні слова і вираження, найбільше поширеними з яких є : "приказуєм", "росказуєм", "жадаєм", "напомінаєм", "позволилисмо", "хочемо", "постановляемо". Нерідко ці слова подаються в більш енергійних формулюваннях: "суворо приказуєм", "срокго напоминаєм" і т.д. Іноді вживалася повторна диспозиція. Справа в тому, що універсал міг включати декілька різноманітних розпоряджень і кожне з них починалося з тих слів типу: "суворо теж росказуєм" (282). Диспозиції тому розташовувалися одна за іншою, зрідка після санкції (249). Дуже своєрідною є диспозиція універсалу № 181, у якій, правда, можна доглянути деякі елементи санкції: "І по-десяте напоминаєм, аби ні в чом волі вашої не противляючисе, усе те в цілі приказанє заховане било".
В окремих випадках диспозиція могла містити в собі елементи наррації. У наказі (283), що зобов'язує ніжинського наказного полковника домогтися виконання універсалів про передачу Максаковському монастирю декільком сіл, Хмельницький дорікав його за те, що той не прийняв відповідних мір проти "непослушенства" селян. При цьому, пишучі своє розпорядження, гетьман додав: "А кгды ж ми і перед тим на море ходечи ікрваве здобываючис не однимали, але на монастирі надавували". Як вдалося встановити наказним ніжинським полковником був тоді Роман Каторжний (Котарний), що, через тиждень, 28/10 1654 р., видав свій універсал, що зобов'язує селян виконувати волю

 
 

Цікаве

Загрузка...