WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

кому би о Том відати належало, меновите паном полковником, сотником, асаулом, атаманом і всему товариству єздним і пешим, Войска Запорозского до відомости доносим сим нашим універсалом, іж ми поважаючи зичливост противком нам, а не мній услуги противко церкви божой монастира Печерского, пана Євксєнтія Жеребила (которий маючи частокрогиє свої так в хуторе, яко теж і в млину, од товариства нашого докучаня, перед нами ся ускаржал), даємо оному тот наш оборони універсал і владзою нашою гетманскою приказуєм, абисте так там зостаючіє, яко теж і переєзджаючіь, жадное оному докуки не чинячи, ночлегов, попасов не одправовали, і жадное турбації не задавали; а єжели би ся которпй таковий сміл важити мимо тоє виразноє заказане наше чинити, такового кождого за данєм відомости полковникови нашому киевскому под неотволочноє; каране поддаем, што і повторе вам всім приказуєм.
Дан в Чигирині, року 1654 місяця мая 22 дня.
Богдан Хмельницкий, рука власна.
Дуже характерну для документів Хмельницького категорію складають "оборонні універсали" (усього 20 універсалів і 4 накази), деякими своїми особливостями і формулами нагадують російські заповідні грамоти. Відповідно до "оборонних універсалів" феодал звичайно не отримував яких-небудь збільшень майна чи привілеїв, але в них підкреслювалася недоторканність вже наявних. Типовим прикладом є універсал Е. Жеребилу, якому був даний "тот наш оборони універсал", щоб "товариство" не чинило йому "докучання" і "турботи" в його хуторі і на млині (249).
Відзначимо, що в деяких випадках "оборонні універсали" видавалися деяким високопоставленим представникам правлячих кіл Речі Посполитої, наприклад: Д. Заславському-Острожському, Б. Радзивіллу й ін. (18, 440). Ця складна і суперечлива лінія політики гетьмана була викликана його тактичними розуміннями і, треба сказати, принесла визначені плоди. У результаті заглиблювався розкол між "помірними" представниками правлячих кіл Речі Посполитої і, якщо можна так висловитися, "яструбами", посилювалися позиції тієї частини литовських феодалів, що ринулися розірвати Люблінську унію. Такий курс уплинув на те, що в 1648-1650 р. литовські війська не вели військових дій на Україні разом із коронними, хоча цього домагалися польські магнати і шляхта; що в 1655-1657 р. проти Яна Казимира виступили князі Януш і Богуслав Радзивіллі разом із своїми багаточисленними прибічниками, і це об'єктивно сприяло ослабленню позицій магнатсько-шляхетської Речі Посполитої на Україні й у Білорусії.
№ 250
1654, травня 22 (червня 1). Чигирин. - Універсал про "послушенство" і підданство міщан Вигурівщини ігумену Київського Михайлівського монастиря.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войеком єго царского величества Запорозским.
Ознаймуєм сим нашим писанєм, кому би о том відат належало, меновнте пану полковникови києвскому, также козаком і месчаном, містечка Викгуровсчизни обивателем, іж ми тоє містечко Викгуровсчизну з ставами, сіножатми, озерами, полями і іншими всіми акциденитми, которих перед войною дедичниї панове і їх намістники заживали, з арендами
вшелякими, так пивними, яко медовими і горілчаними, конферовали на монастир святого архистратига Михайла Золотоверхого. Зачим міти хочем і владзею нашею приказуєм, абисте всі, коториї одно до повинностей міских належите і не естесте козаками, вшелякоє послушенство і подданство єго милости отцу Феодосиго Василевичу, архимандрите слуцкому, а ігуменови монастира тамошнего Михайловского, также намістникови єго, там зосланному, оддавали; козаки жеби в жадниї найменшиє провента не втручалис, анй жадними шинками не бавилис, под срокгим войсковим каранєм, показансчизну аби всі звичайне, як і всюди так козаки, яко і месчане, кром жадного спротивенясе, оддавали, не чинечи іначей. А коториї би якую-колвек чинили кривду і перешкоду, так козаки, яко і месчане, єжели би непослушними били, таковий кождий сурового войскового не уйдет караня.
Дат з Чигирина, дня 22 мая року 1654.
Богдан Хмельницкий, рука власна.
На звороті: Універсал Богдана Хмельницкого на Вигуровщину. Четвертий універсал Хмельницкого.
№ 269
1654, липня 9 (19). Табір під Фастовом. - Універсал про підтвердження прав Козелецького монастиря на земельні володіння.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском его царского величества Запорожским.
Ознаймуем сим нашим писанєм, кому би о том відат належало, так товариству Войска его царского величества Запорозского, яко і вшелякоє кондициї людем, іж оповідил нам пречестний отец Григорий Василевич, протопопа козелецкий, же там в ново фундуючомсе монастирі святое живоначалноє і неразделимое Тройци ніякийс люде в кгрунтах, ставах і сеножатех і інших приналежностях значную чинет перешкоду, задаючи тоє, якоби неналежне собі тиї кгрунти по паней Завацкой, братия того монастиря привласчали. Прото ж, любо би то і так било, міти хочем і владзею нашею росказуєм, аби од сего часу жаден в тих кгрунтах, которий-колвек поменениї братия монастира Святотроєцкого обняли, так з Козаков, яко і з рожноє кондициї людей, не зажилсе чинити перешкоди і в тиї кгрунти аби ніхто не втручалсе до далшоє децизиї, нім там якоє будет розграниченє, чого атаман тамошний козелский постерегати 'маєт і своєволних і чинячих кривду тому місцу святому, сурово карати, жеби в том скарга болшей нас не доходила.
Писан в таборе под Фастовом, дня 9 іюля, року 1654.
Меновите козаки острозски і вуйт, аби жадное не чинил перешкоди в тих кгрунтах, чого і атаман острозкий аби постерегал.
Богдан Хмельницкий, рука власна.
На звороті: Лист оборонний от пана гетмана Богдана Хмельницкого на кгрунта монастира Козелецкого, даний в року 1654.
№274
1654, серпня 4 (14). Табір під Фастовом. - Універсал про дозвіл київській капітулі ситити мед.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском его царского величества Запорозким.
Ознаймуєм тим писанєм нашим кождому, кому о том відати належит, іж що єсми позволили капитуле Киевской кануни ситити, теди і тепер того не одменяєм; одно поменениє свещенники меду не по десяти албо по петнадцати кадей ситити, але ведат давного звичаю, по кадей дві ситити мают, а не болшей; з которих канунов воск на фалу божую іти маєт, іначей не чинечи.
Дан з таборуз-под Фастова, дня 4 августа 1654.
На звороті: Що попом канон еитити, данний в року 1054 августа 4 дня од Богдана Хмельницкого.
№285
1654, жовтня 14 (24). Рокитне - Універсал про звільнення шляхти села Насташка від військових постоїв.
Богдан Хмельницкин, гетман з Войском єго царского величества Запорожским.
Ознаймуєм тим нашим писаньєм старшині і черни Войска нашего Запорожского вшелякоє кондициє людем, кому толко сказано будет, іж ми маючи особливий респект на шляхту, обивателей настаских, здавна нам зичливих, уволняєм і міти хочем, аби ніхто, як перед тим, так і тепер, з Войска нашего Запорожского становиск, ночлігов і попасов в домах їх не одправовал і ні в чому кривди найменшеє чинити не ва-жился, а єжели би хто-колвек упорним будучи і писане наше легце" поважаючи, в чому кривду або зневагу вчинит

 
 

Цікаве

Загрузка...