WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

вшелякой повинности знайдовали і послушними місцу святому Межигорскому били, іначей не чинячи; а непослушних волно будет превелебному отцу ігуменови і чернцом, того монастира належачим, карат, яко поданих місца святого, ведлуг проступков їх. На счо для певнішоє і лепшоє віри, сес лист даєм превелебному отцу ігуменови і чернцом монастира Межигорского, с печатю войсковою і подписом руки нашоє власноє.
Дат з Корсуні, року 1653, декабря 20 дня.
Богдан Хмельницкий, рука власна.
Іоан Виговский, єнеральний писар войсковий.
На звороті: Універсал на Чернин Богдана Хмельницкого, року 1653, декабря 20 дня.
Найбільше число збережених універсалів і наказів Хмельницького відносяться до групи позаекономічного примусу безпосереднього виробника, яка підрозділяється на декілька підгруп.
1. Привілеї фіксували права феодалів (української православної церкви, шляхти, що приймала участь у Визвольній війні на стороні повстанців, козацької старшини) на землю й іншу нерухомість, частіше усього млини. Документи цієї підгрупи, що відповідають такого різновиду російських жалуваних грамот, як вотчинні, становлять більшість: 37 універсалів. При передачі феодалам маєтностей, за винятком "пустых пляцов" (410), саме собою розумілося, що разом із ними в "послушенство" переходять і проживаючі там християни, а іноді й міщани (222). Проте третина згаданих документів містить додаткове розпорядження селянам виконувати "послушенство" на користь землевласника. Характерно, що в багатьох випадках Хмельницький підтверджував грамоти і привілеї, видані у свій час королями, окремими представниками правлячих кіл Речі Посполитої, рідше - гетьманами Війська Запорозького, а також інші документи.
До нас дійшло тільки 3 універсали за 1653 рік, які всі являють собою господарчі розпорядження. Скудність видання цього року універсалів щодо налагодження життя в країні, звичайно ж пояснюється постійними підготовками до військових дій.
Універсали 1654р.
№ 226
1654, січня 7 (17). Переяслав. - Універсал старшині Запорізького Війська про необхідність готувати зброю для відсічі ворогові.
Переклад
Панове полковники, сотники і всі отамани як Війська Запорізького, так і городового. Бажаю вам від бога доброго здоров'я. Застерігаю вас цим моїм листом, щоб ви були обережні по замках і заготовляли собі воєнне спорядження як звичайно - порох, свинець і харчі на рік, бо я не укладав жодного миру з королем-ляхом. Щоб своїх неприятелів-ляхів бити, якщо вони насміляться наступати на вас, бо й. м. великий московський цар буде допомагати нам, б'ючись за свою віру. Затим доручаю вас господу богу.
№ 229
1654, січня 17 (27). Переяслав. - Універсал про заборону виробляти і продавати горілку в Києві, оскільки це шкодить міщанам та військовій скарбниці.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском Запорозким.
Дошла нас скарга од мещан- киевских, же там нікоториє своєволники горілки робят і ними шинкуют, через що ущербок скарбови нашому войсковому дієсе, зачим сурово росказуєм кождому, аби се жаден од того часу горилкою шинковати не важил, а мешаном киевским перешкодою не бил. А если би од того часу которий-колвек своєволник, не слухаючи сего писаня нашего, міл горилкою шинкуват, такового кождого полковникові тамошнему киевскому приказуєм, жеби срокго карал і з оних справедливост чинил, того угледаючи, жеби в утрату нам належачого ущербок не бил, счо і повторе росказуєм, аби іначей не било под ласкою нашою.
Дат з Переяслава, 17 генвара 1654.
Богдан Хмельницкий, рука власна.
Економічний універсал про підтримку виробника про заборонну усім, крім міщан, робити і продавати горілку (229).
№245
1654, квітня 28 (травня 8). Чигирин. - Універсал Остафію Стаматаєнку на збирання податків з іноземних купців.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском Запорожским.
Ознаймуєм сим нашим писанієм кому-колвек о том відати надлежит, меновите старшині і черні Войска нашего Запорожского, также купцам чужоземским і вшелякой кондиції людем, кому толко сіє наше писаніє оказано будет, іж ми маючи великий росход на людей чужоземских, а приходов мало маючи на тиє росходи, прето углядівши тоє, як здавна перед тим бивало, далисмо екзакцію скарбовую од купцов чужоземских, то ест от греков, ормянов і турков, Євстафі&ви Стаматиєнкови, которою повинен вибирати і отдавати до скарбу нашего войскового, од сорока соболей золотих шист, от сорока пупков соболих золотих два, од сорока куниц золотих два, од бунта лисиц золотих два, од інших товаров московских од ста таляров битих - золотих по пят, знову от товаров турецких, як то: од єдвабов, коберцов, килимов, завосв, поясов, мусулбесов, киндяков і інших дробних і розних товаров - од ста таляров полевкових два битих, од кождой кипи габи по леву; так же хто би провадил з землі нашой золото, сребро, каміне дорогое, перла, і із тих товаров од ста таляров - по золотих пят, ежели б теж хто з чужой землі, так з духовних особ, яко і свіцких людей в яких-колвек потребах под протектом поселским єхал і при собі купцов міл, теди, обвязавши оних под сумлєнєм, дозорца наш і од тих, коториє при послах в своей купецкой ішли б справі, маєт екзакцію належную брат, і кгди би наш який купец міл іменем своїм з товарами чужоземского купца з нашой землі випроважуват, а досвідчил би ся того дозорца наш, теди позволяем ему той увес товар забрат, з которого товару ему половину, а до скарбу войскового половицу належит. Купци зас тими універсалами, щосмо перед тим для оборони їх видавали, аби жадною мірою не щитилися, але ведлуг звичаю все, яко іншіє отдавали, аби і найменший ущербок скарбови нашему войсковому не бил. А если би коториє спротивились і оному вишемененному дозорци нашему або фактором о повинности звиклой отдават не похотіли, такових приказуєм полковником, сотником, атаманом карат і во всем дозорци нашому помочним бити, іначей не чинячи под срокгим каранєм войсковим.
Писан в Чигирині, априля 28, року 1654.
Богдан Хмельницкий, рука власная.
У "митних універсалах" встановлювався порядок митного керування, вказувалися предмети обкладення, види і розміри торгових мит, порядок їхнього збору в скарбницю. Документи Б. Хмельницького, що відносяться до цієї підгрупи, відповідають російським митним грамотам. Найбільше яскравимі важливим з документів даної підгрупи є універсал, виданий О. Стаматієнко, яким засновувалася централізована митна служба на звільненій території, створювалася система жорсткого фінансового контролю над діяльністю іноземних купців (245).
Іншу категорію документів даної групи являють собою "безмитні універсали" ("безмитні листи"), що видавалися на право безмитної торгівлі. Збереглося лише три універсалу такого роду (72, 438, 452). Але їх, безперечно, було набагато більше, про що свідчить нарративна частина вищезгаданого універсалу, даного О. Стаматієнко.
№ 249
1654, травня 22 (червня 1). Чигирин. - Універсал про захист маєтностей Євксентія Жеребила.
Богдан Хмельницкий, гетман Войска его царского величества Запорозский.
Всім вобец і кождому зособна,

 
 

Цікаве

Загрузка...