WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

руки і печат войсковую притиснути росказалисмо.
С табору под Баром, 18 дн'я месяця іюня 1652 году.
Богдан Хмельницкий, рука власна.
На звороті: Універсал на волност пану Шинявскому і лентвойту ніжинському і всей старшині і шляхті.
1652, іюня 18 от Богдана Хмельницкого на обварованє уряду меского певних особ.
Цей універсал свідчить про необхідність захищати окремих особистостей від посягань на їх життя і майно. Що слугувало причиної нападів - не відомо, але слова: "аби наймнійшая нас одтол скарга не доходила, под горлом, напоминаем..." свідчать про опір звичайним попередженням і наказам не кривдити визначених осіб.
№ 190
1652, вересня 27 (жовтня 7). Чигирин. - Універсал музикам на Задніпров'ї, організованим у цех, з наказом слухатись цехмистра Грицька Ілляшенка-Макущенка.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском Запорозьким.
Ознаймуємо сим писанием нашим, кому о том відать належить і тот лист наш оказан будет, меновите всім музикам на Заднепру будучим, і росказуєм, абксте яко перед тим в цеху том, которой-осте учинили і цехмистра слухаючи, то єсть Грицка Іляшенка, ни в чом спро-тивни іому постановеню не били і не отлучалися от оного; чего всім полковником на Заднепрі будучим расказуєм, аби гдеби-колвек на спротивляючихся вишменованний цехмистр ускаржал, справедливост чинили і всего перестерігали, а ми оним тоє в вічность отдаємо, де і повторе росказуєм, аби іначей не било.
Дан з Чигирина, дня 27 септеврія року 1652.
Богдан Хмельницкий, рука власная.
І прето я углядівши, іж не барзе поблизу, жебим'я сам могл вшелякую пересторогу межи вами учинить, теди я даю владзу Грицкови Лакущенкові, цимбалисту, абись в межи вами вшелякой порядок спра-вовал, а непослушного позволяю скарать, прето абисте оного во всем послушни били, яко мні самому.
Цей універсал цікавий тим, що дві приписки до нього викликають у дослідників серйозний сумнів в істинності всього універсалу. Кожен дослідник того часу матє на увазі прагнення феодалів розширити свої права і володіння, не зупиняючись перед фальсифікацією актів.
У диспозиції універсалу від 7/10 1652 р. (190) гетьман затвердив цехмістром музикантів Лівобережної України Гр. Ильяшенко. У приписці ж мова йде вже про цимбаліста Гр. Макущенко. Мабуть, після смерті Ильяшенко або через його відхід із цієї посади цехмістром став Макущенко, і в універсал була внесена приписка. На жаль, даний універсал зберігся в копії, і провести порівняння почерків неможливо. У всякому разі, інформація, що утримується в нарративній і диспозиційній частинах універсалів Хмельницького, також потребує критичного використання.
Взагалі, документи Хмельницького за 1652 рік переплетаються між собою у військовій і господарчій діяльності. З одного боку вирішувалося питання під чиєю опікою зістанеться Запорізьке військо, з іншого Україна, потребувала впливу на її господарчі проблеми при будь-яких умовах, тому поряд з військовими листами виходять і універсали щодо майна або захисту.
Універсали 1653р.
№ 193
1653, січня 22 (лютого 1). Чигирин. - Універсал про надання Мгарському монастирю млина на Тишках.
Богдан Хмельницкий, рука власна.
Ознаймуєм сим писанєм нашим, кому би о том відать належало, іж видячи ми великиє недостатки іноков монастира общежителного Мгарского, же братія слушного виживеня міти не могут, коториє в счоденних молитвах своїх і Войска Запорозского не забивают, а уважаючи тоє, пустилисмо їм млинок один, от приєзду лубенского нижний на Тишках, с каменми двома, а третими ступами: у котором млині аби жадноє ні от кого, так з войскових людей, яко і з обивателев роз-них міст і сел не поносили перешкоди, пилно жадаєм і розказуєм, арен-дари жеби зараз той млин попустили, єжели в аренді, а їм о том фал-ката ' слушная будет; чого пан полковник наш миргородский догледі-ти маєт.
Писан в Чигирині, 22 генвара року 1653.
Богдан Хмельницкий, рука власна.
№ 205
1653, червня 3 (13). Табір під Баром. - Універсал про заборону вимагати будь-яку данину від київських міщан.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском Запорозким. Всім вобец і кождому зособна, кому о том відат належит, меновите старшині і черні Войска нашего Запорозкого в тягнене за нами у войско ідучим і назад з войска поворочаючим, конним і пішим, яко вшелякоє кондиції людем, кому толко о том універсал наш указан будет, до відомости доносим, іж видечи ми тоє, же місто наше столечноє Києв през розниє припадки, так през неприятеля, яко і мор, упалоє єст, где і месчаке в оном зостаючиє знисчели і зубожели, прото ми забегаючи тому, аби они до горшого знисченя не пришли, взявши їх под оборону і протекцию нашу, даємо тот наш універсал вишменованим месчаном києвским для вшелякоє оборони, сурово каждому з Войска нашего Запорозкого розказуючи, аби се жаден не важил в місте Києве, так од нас посланих, яко і в войско ідучий, месчаном там зостаючим кривди жадноє і перенагабаня чинити і в оних жадних даних, так поклону, яко чобот, панчох, шапок і напитков брати і нічого дармо вимишляти, аби се не важили, хочби і з листом нашим єхали, теди і тиє нічого брати не повинни опрочсчо в листе нашом долежено будет. А єжели би коториє своєволники мимо волю нашу і срокгий наш універсал вишменованим обивателем кривди якиє чинили і счо собе вимишляли, такового ьождого полковникови наказному києвскому срокго карат до нас не отсилаючи, позволяєм і оному розказуєм, аби того постерегал, жеби їм кривда жадная ні од кого се не деяла. Чого теж, боже, оборони, єжели би вишменованиє месчане києвскиє с Києва от неприятелей міли уходит, сурово розказуєм, аби їх нігде, так в дорозе, яко і где на місцу не турбовано, так же і од Войска нашего Запорозкого конного і човнового пернагабання і кривди аби не Міли. Дат з табору з-под Бару.
3 іюня 1653.
Богдан Хмельницький, рука власна.
№ 222
1653, грудня 20 (30). Корсунь. - Універсал про надання Межигірському монастирю села Чернин.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском Запорозким.
Ознаймуем тим писанєм нашим кождому, кому о том відать належит, меновите паном полковником, асаулом, сотником, атаманом і всей черни Войска нашого Запорозкого і вшелякоє кондициє людем, іж ми, видечи самую слушност і углядівши в тоє, же превелебний отец ігумен межигорсний зо всею братиєю єст знисчени в іміниях монастирскихМежигорских през Радивила і іних неприятелей церкви божоє; ми теди маючи респект на такое знисченє местца святого, даєм село Чернин в нагороду того з подданими в уживане вічноє той святой обители Межигорской, зо всими пожитками, приналежностями, з давних часов до того села належачими, то єст з даню медовою, ловами рибними, сеножатми, борами і пусчами монастиреви Межигорскому, приказуючи сурово, аби в той маетности помененой в селі Чернині і належностях помененому монастиреви так з старших, яко і менших вшелякоє кондициє людей перешкоди жадной ни в чом не важилисе чинит, под срокгим войсковим каранєм, за найменшою помененого отца ігумена і чернцов монастира Межигорского жалобою. Подданим теж тамошним росказуєм, абисте ся во

 
 

Цікаве

Загрузка...