WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

шляхтич.
Твоєї вірності відомо, що ми виконали усе те, що виявленням нашої милості обіцяли під Зборовом. В. тв. може бути в тому упевнений, що і надалі є задоволений, якщо ми ще в чим-небудь не виконали цілком наших обіцянок. Тому посилаємо наш лист в. тв. , щоб ти у свою чергу виконав зборовское рішення: особливо, щоб костьоли, призначення яких складається в звеличенні імені божого, були повернуті і щоб у них можна було без усяких перешкод проводити богослужіння; щоб козаки залишалися в призначених місцях до визначеної межі, а що преступили визначену чорту, щоб негайно відійшли; щоб в. тв. нікого не тримав у війську поза реєстром, щоб незабаром підданийі знову стали віддавати послушенство своїм панам, щоб господарство і землеробство не відчувало утруднень, оскільки через занедбаність усього цього країна перетворилася в розорену і спустошену і такий, як нам відомо, залишається і за рисою; щоб збір подымного й інших податків, прийнятих на сеймі, не зустрічав більше ніяких перешкод, оскільки від цього багато страждає наша скарбниця.
А оскільки полковник Нечай насмілився порушити установлений світ і самовільно ввести орду в Брацлавское воєводство з метою застосувати насильство у відношенні безневинних людей і він дотепер, чого ми від в. тв. [не] очікували, не покарані, те жадаємо від в. тв., щоб цей самоправець поніс справедливе і суворе покарання за такий великий злочин. Ми сподіваємося, що зробиш це негайно на доказ своєї вірності нам, що ти дотепер доказував і підтверджував іншими своїми діями. І також бажаємо, щоб ти, заради кращого зберігання світу, покарал всіх інших бунтівників, що знайдуться, що не пускають панів у їхні будинки або повстають проти них. Світ може бути збережений і укріплений справедливим покаранням цих свавільців. От чого ми в дійсний момент від в. тв. потребуємо.
Не сумніваємося, що в. тв. є ставитися до нас і надалі з тим же довірою і слухняністю, як і початків. І якщо ми в цьому переконаємося, в. тв. є користуватися з кожним разом увеличивающеюся нашою милістю.
По інших справах переговори звістки є через в. воєводу київського.
Бажаємо потім і ін.
Відповіддю на нього був Універсал від 1650 року, вересня 20 (30). Ямпіль. - Універсал полковникам про покарання селян, які повстали проти, шляхти.
№ 118
1650, вересня 20 (30). Ямпіль. - Універсал полковникам про покарання селян, які повстали проти, шляхти.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском єго королевской милости Запорозким.
Ознаймуєм сим писанєм нашим, кому би о том ведати належало, так старшині і черні, товариству Войска єго королевской милости Запорозкого, яко теж мешчаном і селяном, подданим усим, в воєводстве киевским знайдуючимся. Дошла нас відомост, же некоториє своєволниє под час теперешней, кгди войско наше до земли Волоскоє рушило, тие' меновнте, коториє до подданства належат, не будучи паном своїм послушними і зичливими і овшем неприятелми, много шляхти панов своїх потопили, позабивали, і тепер не устаючи в передсевзятю своїм, на здорове панскоє наступают і послушними бити не хотят, але бунти і своеволю вчинают. Прото сим универсалом нашим позволяем, іж єсди биьшче таковиє своєволники знайдовалися, которие би на здорове панов своїх наступовали і послушними бити паном своїм не хотіли, жеби сами панове, веспол с полковниками нашими белоцерковским або києвским, сурово, би і на горле, карали; а тиє зас, коториє кров невинную пролили ї покой нарушили, горлового караня не уйдут, яко же і тут за тоє не одного на горло скарали єсмо.
Дат в Ямполю, дня двадцатого сентебра року 1650 .
Богдан Хмельницкий, рукою власною.
№ 119
1650, вересня 23 (жовтня 3). Брацлав. - Наказ уманському полковнику допомогти пальному гетьману Мартину Каличовському у збиранні данини
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском его королевской милости Запорозским.
Пане полковнику уманский. Видечи ми з давних часов зичливого і тепер противко Войску нашему Запорозскому его милости пана воєводу черніговского, гетмана полного коронного, а поневаж тепер пан бог припадок на его допустил бил, же в неволю досталсе бил, з которое любо уже вийшол, тилко немало окупу єсче зостал винен. Теди ми, паметаючи на его приязнь, позволилисмо з подданих его м. всіх также і его м пана обузного корунного з кождого подданного ведлуг можяости вибирати. А поневаж єсче в Умансчизні не всюди повибирали, тепер слуги его м. для добраня остатка ідут, пилно теди жадаєм, жебис в. м. во всем оним, о що тилко жадати будут, помочним бил і если би хто спротивлялсе, такових в. м. сурово карай. Также сотника своего уманского Тимофея ГЛевковича їм придай в. м., жеби з ними їхал для вибираня того окупу, так в Черніговсчизне, яко і в Умансчизне, єщо і повторе жадаєм вашей милости.
Дат з Браслава, дня 23 сентебра року 1650.
Богдан Хмельницкий, рукою власною.
1650 рік не несе в собі жодного господарчого документу.
Тільки документи № 124, 106, 112, 126, які є листами до конкретних осіб несуть в собі зміст щодо врегулювання торгово-ремісничих відносин. Без сумніву - багато документів було втрачено, але всеж таки наявність універсалів та інших документів, які на протязі всього року вгамовують шляхту, козацтво або селян кажуть самі за себе. Ситуація загострилась і залишалася невирішеною. З одного боку йшла Визвольна війна і кожен українець відчував можливе наближення "волі", з іншого боку війна не була остаточно завершеною, що давало надію польсько-литовській шляхті відновити все на свій лад знову. На тлі цих подій і виходять такі універсали: № 89, 96, 110, 114, 115, 118.
Універсали 1651р.
№ 131
1651, січня 11 (21). Чигирин. - Універсал про передачу Київському Богоявленському Братському монастирю села Мостище, що раніше належало київським домініканцям.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском Запорозским. Поневаж всемогущею своєю рукою десною бог і створитель неба і землі сподобил мні неприятелей і гонителей всходной православной церкви, матки нашой, ляхов з України в Польщу далеко прогнати, ста-ранє маю пильное около благоліпія церквей божих і монастирев для розмноженя хвали божой, а яко інйим многим церквам і монастирам для поправи і виживленя придавалем маетности лятцкіє і млини, так монастиреві Богоявленскому Брацкому киевскому доминіканскиє маетности, а особливе село, названное Мостища, над річкою Ірпинем і над річкою Котором, зо всіми приналежними кгрунтами, полями, сіножатми, борами,лісами і всіми млинами і пожитками подалем в владзу і спокойное уживане.
Дан в Чигирине, 11-го дня іануарія року 1651.
Богдан Хмельницкий, рука власная.
№ 138
1651, травня 9 (19). Табір під Зборовом. - Універсал про покарання тих, хто нападатиме на ченців Мгарського монастиря.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском Запорозским. Ознаймуєм сим писанієм нашим кождому, кому би о том відать належало, меновите паном полковником, асавулом, сотником, атаманом і всему товариству Войска нашего Запорозского, іж оповедали нам і ознаймили от велебного господина ігумена монастира Мгарского, же нікоторие

 
 

Цікаве

Загрузка...