WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

адміністративні справи породили масу канцелярських документів, у тому числі і гетьманських універсалів і наказів, актів військово-адміністративного характеру. На жаль, вони збереглися в незначній кількості. Характерно, що військові питання піднімалися, в основному в наказах, наприклад № 100, 142, 422.
Особливий інтерес притягають до себе "закличні універсали" Хмельницького. Вони являють собою Прокламації, що закликали народні маси до повстання проти поневолювачів. Варто відразу обмовитися, що іноді під рубрикою "закличних універсалів" ("закличних листів") поміщають звичайні накази гетьмана, у яких говориться про необхідність яким-небудь частинам крестиянсько-казацької армії готуватися до військових дій, запасати провіант і т.д. Справжні ж "закличні універсали" дійшли до нашого часу в незначній кількості, оскільки карателі знищували їх особливо. У "Документах Богдана Хмельницького" приміщено 6 документів, такого роду, причому усі вони віднесені до числа сумнівних або фальсифікатів.
№ 110
1650, серпня 1 (11). Іркліїв.- Універсал про заборону чинити утиски ніжинським міщанам.
Богдан Хмельницкий, гетман Войска его к м-ти Запорозкого.
Паном полковником, сотником, атаманом, висилком вшеляким од нас в Сівер кождого часу висланим, до відомости подаємо, іж дошло нас відати, же розніє в справах войскових в тамтиє краї заехавши в месте его к. м-ти Ніжине незвичайніє в стаціях податки витягают і в напоях розниє утяженя і інниє ексцесси пополняют. Прето хочемо то по вас міти, хто би єно колвек по дате сего універсалу, от нас мешаном ніжинским даного, важилсе над слушност і звичай будучи висилкою і мимоїздом прикроет чинити, уряд меский зневажати і до шкоди убогих людей в Ніжине месте приводити, таковий кождий за однесенєм до нас, а слушним доводом о кождий виступок незвичайний сурове на горле каран будет, чего полковник наш тамошний ніжинский пилно постерегати мает под срогим каранєм, што для лепшоє ваги при звик-лой печати войсковой і с подписом руки нашоє сей універсал іним видат росказалем.
Дан в Ірклію, 1 августа 1650 року.
Богдан Хмельницкий, рука власна.
Іван Виговский, писар Войска Запорозкого, рукою власною.
На звороті: Жеби ніхто надзер не важился вимишляти і жеби особи майстратових безвинне не сміл зневажати.
Єго милости пана Богдана Хмельницкого, року 1650 августа.
Характерно, що Б. Хмельницький видавав на користь міст Києва, Слуцька оборонні універсали (110, 178, 205, 344, 350), а на користь Козельця видав універсал, що нагадує обельну грамоту (412). Природно, збереглися далеко не всі документи даної підгрупи, про що свідчать, наприклад, згадки про не збережені універсали, видані Б. Хмельницьким м. Києву.
№ 114
1650, серпня 10 (20). Іркліїв. - Універсал ніжинському полковникові і старшині про припинення захоплень шляхетських маєтностей.
Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского. Пану полковнику неженскому и всем сотником и атаманом полку кеженского извещаем, что дошло нас ведати, что великие бунты у вас и своя воля починаетца: паном шляхте, подстаростьям и урядом великие бесчестья чините, на них же грозитеся и похваляєтеся и у крестьян панских силою оти маете мельницы откупные, [в] доходы панские вступ себе чините, а сверх того вольность себе сказываете. А так последним словом наказываем вам, чтоб есте того отстали и ведали о том, что покой подлинной с королем его милости и со всею Речью Посполитою а готовым быть против недруга короля его милости и Речи Посполитой, когда на услугу свою какая лучитца, взывает нас через послы свои. А хто б нибудь имел быта бунтовником и крестьян панских заступать, подымное до скарбы короля его милости, чтобы было выдано и чинш, сиреч доход годовой, паном возбраняти и доходы панские мельницы откупные дават, безчестья приказным никакова не чинить, та :овый всякий жестоко горлом каран будет. А как Войско Запорожское короля его милости все против нынешняго съезду в Ирклию его милости воеводы пана киевского и с ним постановенья во всех статьях зборовских чинити и исполнят имеет. О чем и до его королевские милости посылаемо, чтобы панове до своих маєтностей приезжали и покой через то был утвержден. Тако же и вторицею прилежно и жестоко напоминаем, чтоб есте всяких бунтов и своеволи престали, ведая о том всякий таков по вычаю войсковому горлом каран будет. А та грамота наша для путчей веры печатью нашею войсковою стверджена и подписью руки нашей.
Писан в Ирклию, августа 10 дня лета 1650.
Богдан Хмельницкой, гетман Войска его королевские милости Запорожского, рукою своею.
№ 115
1650, серпня 28 (вересня 7). Ямпіль. - Універсал жителям Київського і Чернігівського воєводств та Житомирського староства з наказом не кривдити шляхту.
Богдан Хмельницкий, гетман з Войском его к. м. Запорозким.
До ведомости доносимо тим писанєм нашим так старшим паном полковником, осавулом, сотником, яко і черни, товариству Войска его кор. м. Запорозкого, і всему поспулству, за войском ідучим і назад поворочаючим, сурове владзою нашою гетманською приказуєм, абисте "к м. панов шляхте, в воеводстве Киевском, Черниговском і старостве Житомерском мешкаючим, жадное кривди найменшое не чинили і на здорове їх не наступовали: подданиї зас і нереєстровиє паном своїм послушними, яко перед тим, повинни бити і жадних бунтов і своєволи не всчинати; а если би коториє любс товариства нашого, любс подданих кривду найменшую шляхте так релігії руской, яко і римской чинили і на здорове їх наступовали, такових ми полковником киевскому і черниговскому сурове на горле карати позволяем, до нас не отсилаючи; чого помененир панове повковники пилно мают постереіати, жеби бунти ниякиє не всчиналися, а бунтовников теж без фолкги на горле карати, а їх м. панове шляхта с подданими во всем ласкаве се обходити мает.
Дат с Ямполя, дня двадцят осмого августу, року тисеча шестсот пятдесятого.
Богдан Хмельницкий, рукою власною.
Іоан Виговский, писар войсковий.
Хмельницький, який сам був шляхтичем до того як не розорили його маєток, в багатьох універсалах суворо попереджав селян і козаків про недопустимість кривдити шляхту. Цей процес практично неможливо було зупинити через жагу помсти серед скривдженого населення і можливість її втілити. Універсали такого змісту свідчать про знову ж таки розуміння Хмельницьким свого часу і того, що він робить: не принизити одних і підняти інших він бажав, а встановити порядок, вільне існування і можливість країні самостійно прийматирішення щодо своєї політики, не керуючись наказами володарей інших держав з іншим менталітетом і прихованими, а часто і занадто відвертими мотивами загарбання і знищення.
Є приклад написання універсалу Хмельницьким такого змісту, як відповідь на лист польського короля Яна Казимира.
1650 р., березень 30
Лист польського короля Яна Казимира Богдану Хмельницькому з вимогою строго покарати брацлавського полковника Д. Нечая і українських християн, які повстали проти панів і не допускають їх в маєтки.
Переклад
Хмельницькому.
Вірний милий пан

 
 

Цікаве

Загрузка...