WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота

Універсали Богдана Хмельницького - Дипломна робота


Дипломна робота
Універсали Богдана Хмельницького
План
Вступ 3
1. Богдан Хмельницький - історична постать визвольної війни українського народу 6
2. Аналіз теоретичних основ написання універсалів 10
2.1. Історія написанні універсалів Богдана Хмельницького 24
3. Аналіз універсалів Богдана Хмельницького по роках 28
Універсали 1648р 28
Універсали 1649р. 33
Універсали 1650р. 36
Універсали 1651р. 43
Універсали 1652р. 44
Універсали 1653р. 48
Універсали 1654р. 51
Універсали 1655р. 57
Універсали 1656р. 61
Універсали 1657р. 66
Пропозиції 70
Висновки і узагальнення 73
Використана література: 81
Додатки 82
Вступ
Предметом дослідження в даній роботі є документи гетьмана Богдана Хмельницького, що очолив Визвольну війну, які виділяються автором в особливу групу - універсали.
Вивчаючи письмові джерела по історії Визвольної війни автор в даному випадку обмежується розглядом універсалів Б. Хмельницького як найбільше важливих джерел, які вийшли з повстанського лагеря і відбили його тенденції.
Значення документів Б. Хмельницького було оцінено ще сучасниками Визвольної війни. Їхню інформацію часто використовували автори вітчизняних та закордонних літописів і хронік, щоденників і мемуарів. Примітно, що вже в 1649 р. був вперше опублікований топографічним засобом документ Б. Хмельницького (лист до польського короля Яна Казимира від 17/8 1649 р.). Вітчизняні і закордонні історики протягом трьох сторіч розшукували і вводили в науковий оборот документи керівника Визвольної війни, зрідка присвячуючи конкретним документам невеличкі джерелознавчі етюди. Лише в 20 столітті стало можливим опублікувати практично весь комплекс відомих тоді гетьманських документів - 499 одиниць, включаючи 24 сумнівних або фальсифікованих. Це найцінніше археографічне видання було виконано академіком, доктором історичних наук И. П. Крип'якевичем і кандидатом історичних наук И. Л. Бутичем. Воно відразу ж стало незамінною підмогою для кожного фахівця з історії Визвольної війни.
Автор хоче в роботі вирішити такі задачі.
1. Залучити деякі універсали Б. Хмельницького, їх тексти і провести аналіз щодо їх написання.
2. Визначити характерні риси внутрішньої форми універсалів Б. Хмельницького; походження формулярів універсалів.
3. Визначити умови достовірності різноманітних універсалів гетьмана, охарактеризувати можливість використання інформації універсалів для наукової реконструкції історії Визвольної війни.
Методологічною основою даної наукової праці є визначне видання І. Крип'якевича і І. Бутила "Документи Богдана Хмельницького", випущені в Києві в 1961 році.
Упорядники цього збірника прагнули, по можливості, уникнути повторення недоліків попередніх публікацій. Всі документи подаються на тій мові, на якій вони збереглися. Документи, які вже публікувалися, звірені з оригіналами, і в них зроблені відповідні уточнення.
Археографічне опрацювання проведено у відповідності з існуючими правилами, а також з урахуванням досвіду практичної роботи в цій галузі.
В основу публікації покладено оригінали; у випадках, коли оригінал загинув, але він у свій час був надрукований, в основу публікації покладений передрук з оригіналу. При відсутності оригіналів і публікацій з них у збірник включена найбільш вірогідна" копія.
Всі документи мають редакційні заголовки, в яких зазначаються дата (рік, місяць і число), місце написання, адресат і зміст. Оскільки всі документи належать Богдану Хмельницькому, в заголовках автор не вказується.
У тих випадках, коли в документі дата відсутня або ж помилкова, вона встановлена на підставі вивчення змісту даного та інших документів. Зважаючи на те, що документи Хмельницького, адресовані королю і польській шляхті, датовані, як правило, за новим (григоріанським) стилем, а інші здебільшого за старим (юліанським) стилем, всі документи мають подвійну дату. На першому місці поставлено дату за старим, на другому - за новим календарем. Дописані дати і в першому, і в другому випадках взяті в дужки.
У ході рішення поставлених задач автор використовує досвід джерелознавства, особливо таких авторів як: .......
Дана робота складається з введення, трьох глав, висновків та узагальнень, пропозицій і додатків. У першому розділі розглядається сама постать Б. Хмельницького, як видатного діяча і дипломата Визвольної війни, у другому - основне місце приділяється аналізу та історії написання універсалів Хмельницьким, у третьому розглядаються самі універсали по роках їх написання. Відзначимо, що в зв'язку з обмеженістю обсягу роботи багато висновків є викладені в ній у тезовій формі без докладного обгрунтування. Додаток укладає в собі деякі сумнівні документи Б. Хмельницького.
1. Богдан Хмельницький - історична постать визвольної війни українського народу
Основні дати життя і діяльності Богдана Хмельницького
(Дати по старому стилю)
1595, (ймовірна дата народження Богдана Хмельницького)
1596, Злиття православної і католицької церкви на Україні (Брестська унія).
1597, Страта Наливайко у Варшаві.
1620, Битва під Цецоре.
1621, Битва під Хотином.
1630, Повстання Тараса Федоровича.
1637, Повстання Павлюка.
1637-1638, Виконання Хмельницьким обов'язків військового писаря.
1647, Захоплення хутора Субботіва Чаплинським.
1647, грудень Втеча Хмельницького в низов'я Дніпра.
1648, 8 травня Битва під Жовтими Водами.
1648, 16 травня Битва під Корсунем.
1648, червень Заняття Києва армією Хмельницького.
1648, червень Повстання "чорних" людей у Московської Русі.
1648, 8 червня Перший лист Хмельницького царю.
1648, 16 липня Битва Кривоноса з Вишневецьким під Константиновой.
1648, 13 вересня Розгром шляхетської армії під Пилявой.
1648, 26 сентября-16 жовтня Облога Львова.
1648, 27 жовтня - 14 листопада Облога Замостя.
1648, 23 грудня В'їзд Хмельницького в Київ.
1649, січень Посольство Мужиловського в Москву.
1649, 31 травня Виступ Хмельницького в похід.
1649, 5 червня Прийом царем посла Хмельницького Федора Вишнякова.
1649, 29 червня Початок облоги Збаража.
1649, 5-6 серпня Битва під Зборовом.
1649, 8 серпня Зборівський договір.
1650, серпень - вересень Похід Хмельницького на Молдавію.
1650, жовтень Прийом Хмельницьким царського посла Унковського.
1651, січень Указ польського короля про початок наступу на Україну.
1651, 6 лютого Виступ Хмельницького в похід.
1651, 11 лютого Смерть Данила Нечая.
1651, 19-28 лютого Земський собор у Москві про приєднання України.
1651, 18-20 червня Бій під Берестечком.
1651, 21-30 червня Облога козацького табору під Берестечком.
1651, 7 липня Універсал Хмельницького про збір війська.
1651, 25 липня Заняття Києва Радзивіллом.
1651, 10 серпня Смерть Ієремії Вишневецького.
1651, 18вересня Білоцерківський договір.
1652, лютий Відмова польського сейму затвердити Білоцерківський

 
 

Цікаве

Загрузка...