WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Українське козацтво й Запорозька Січ у шкільних підручниках і посібниках (науковий реферат) - Реферат

Українське козацтво й Запорозька Січ у шкільних підручниках і посібниках (науковий реферат) - Реферат

віднеслись до цієї проблеми по-різному. В.О.Мисан, взагалі, не звернув на неї уваги; І.С.Гриценко та інші (с.88) відмітили, що "цар" радо згодився взяти Україну під опіку й присягав (?), що Україна буде незалежною, а тільки козаки присягнуть на вірність цареві". Але про правовий аспект входження України до складу Росії мова не йшла. В.Власов і О.Данилевська в рубриці "Дізнайтеся ще про це!" повідомляють учням про підписання українсько-московського договору, який передбачав встановлення рівноправних і взаємовигідних відносин між обома державами. І за яким незалежність України майже не зазнала обмежень.
Г.К.Швидько (с.174-175 - "Статі Богдана Хмельницького") уточнює назву договору (три варіанти "Березневі статті","Московські статті" і "Статті Богдана Хмельницького"), вказує на те, що міжнародний договір мав і конституційний характер, бо визначав державно-правовий устрій України - статус автономії, але як і її попередники не акцентує уваги на дискусійності цього питання.
Н.Яковенко "шукає" корені творення міфу "возз'єднання" України з Москвою і вказує, що належать вони церковній історіографії, яка оперувала образом суцільного православного простору і загрози з боку "латинства", а в "радянський час цей міф був оточений новою аурою, санкціонуючи історичним авторитетом неподільність радянської імперії" і наголошуючи на месіанській ролі її організуючого ядра - Росії, що завжди "визволяла від чужоземних загарбників" уведення до свого складу сусідні народи".
В.Власов приділяє українсько-московському договору 1654 р. належну увагу, докладно інформуючи юних читачів про оформлення міждержавних відносин. Автор ґрунтовно знайомить учнів з даними істориків про реальний перебіг подій.
Викликає схвалення методичний апарат підготовлений В.Власовим, особливо його таблиця (с. 138), яку пропонується проаналізувати учням, порівнявши Гетьманську Україну і Московію за певними чинниками: влада, правління, основа економічного устрою, наявність самоврядування в містах, основні риси культури, зв'язки із зовнішнім світом.
Підсумовуючи огляд викладу окремих дискусійних проблем в шкільних підручниках, зупинимося на питанні еволюції українського козацтва, зокрема, запорозького у підручнику Ф.Г.Турченко і В.М.Мороко [10].
При тому, що це питання представлено і в інших підручниках, на нашу думку підручник Ф.Турченка і В.Мороко в змозі забезпечити процес навчання і підготувати учителя і учня до сприйняття державного стандарту освіти з історії. Автори, на наш погляд, не лише змогли донести до свідомості школяра складний, трагічний етап еволюції козацтва, а й показали виховну силу цього феномену для майбутніх поколінь (Тема I -"Українські землі в складі Російської імперії наприкінці XIX ст.", параграфи 3, 7, 8, 10, 11). Параграф 3 - "Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин у XVIII - першій половині XIX ст." дає дітям інформацію про створення козацького і земського ополчення, про перехід козацького Коша задунайських козаків під проводом Йосипа Гладкого на сторону російського уряду, про причини створення окремого Запорозького Війська.
Питання еволюції українського козацтва не пройшло повз увагу дослідників і при висвітленні ролі Кирило-Мефодіївського братства в українському суспільстві. Вперше зі школярами заговорили про українську національну ідею, дали їй визначення і хронологічно вказали коли саме місце козацької еліти займають різночинці (40-і роки XIX ст.), які утворили нову генерацію патріотів України.
До позитивного багажу авторів в роботі над історичним текстом, який нас цікавить, відносимо і повторювально-узагальнювальний урок до теми № 1.
Визначаючи позитивні зрушення в дослідженні козацької тематики і створенні підручників для учнів 5-9 кл. слід вказати на існуючі проблеми.
У змістовному плані:
- Підручники і посібники, за виключенням небагатьох, не знайомлять з дискусійними питаннями учнів, а констатують факти, як уже певну істину.
- В підручниках козацтво має бути показано різнобічно для об'єктивності сприйняття; слід до навчального комплексу вводити свідчення не лише чужинців і вітчизняних істориків які "бачили" в цьому явищі одні позитивні якості, а й відомості тих авторів що сприймали козацтво як негативний елемент (П.Куліш, К.Шайноха, Т.Корзон, С.Соловйов, В.Ключевський, М.Покровський та інші).
- В підручниках відсутній показ тих чинників, які єднали українське козацтво з аналогічними явищами порубіжного світу (козаки донські, терські та ін., ускоки і гайдуки у південних слов'ян, а також у румун і угорців). Слід також яскравіше визначати феномен українського козацтва (це показала лише Г.Швидько).
- На наш погляд доцільно увести у підручники до відповідних тем козаччини (це можуть бути певні рубрики: "Досліди, чи це було насправді так?", "Т.Шевченко - історик", "Поетична творчість, чи історичний документ?" та ін.) уривки з творчості Т.Шевченка де він навмисне спотворює фактичний матеріал, але, в цілому, вірно змальовує історичну епоху.
- До підручників доцільно уводити (можливо там де формується словник персоналій) відомості як про маститих дослідників козаччини в минулому (М.Костомаров, В.Антонович, Д.Яворницький, М.Грушевський), так і про сучасних істориків, що працювали і продовжують працювати над проблемою (О.Апанович, К.Свєшніков, В.Сергійчук, Ю.Мицик, В.Пірко та ін.).
- На наш погляд слід ввести в підручники інформацію про затоплення козацьких святинь Каховським морем, щоб попередити в майбутньому подібні трагедії.
У методичному аспекті:
Авторам майбутніх підручників слід пам'ятати що створюючи нову книжку необхідно дотримуватись як орієнтації на державний стандарт освіти з історії, так і на критерії досучасного підручника і з історії, зокрема [12].
?
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Див. Матеріали Міжнародного семінару "Підготовка і видання підручників з історії, 12-14 жовтня 1998, Чернігів; Ізабелль де Кегель "Кілька думок щодо розробки підручників з історії // Історія в школах України, 1999.-№2. і ін.)
2. Гриценко І.С., Карабанов М.Н., Лотоцький А.Л. Гомін віків.: Навчальний посібник з історії України для 5 класу. - К.:Проза, 1994; 3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія (нова редакція) 5-11 клас - К.: Перун, 1998.
4. Мисан В.А. Робочий зошит з історії України. Підручник для 5 класу середньої школи. Вид. 2-ге, виправлене та доповнене, - К.: Генеза, 1997. - С. 68-93.
5. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст...
6. Власов В.С.,Данилевська О.М. Вступ до історії України.: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Абрис, 1999.
7. Смолій В.А., Степанков В.С. Історія України.: Давні часи та середньовіччя.: Пробний підручник для 7 класу. - К.: Освіта, 2000.
8. Власов Віталій. Історія України.: 8 клас/ за ред. Ю.А.Мицика: Навчальний посібник. - К.: А.С.К., 2000.
9. Турченко Ф.Г., Мороко В.М. Історія України (кінецьXVIII - початок XX ст.): Підруч.для 9 класів середньої школи.-К.: Генеза, 2000.
10. Турченко Ф., Мороко В. Історія України (кінець XVIII - початок XX ст.): Підруч.для 9 класів середньої школи. - К.: Генеза, 2000.
11. Проект. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Суспільствознавство. - К.: Генеза, 1997 р.
12. Див.: Ізабель де Кегель // Історія в школах України. - 1999. - №2.

 
 

Цікаве

Загрузка...