WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Українське козацтво й Запорозька Січ у шкільних підручниках і посібниках (науковий реферат) - Реферат

Українське козацтво й Запорозька Січ у шкільних підручниках і посібниках (науковий реферат) - Реферат

початковому етапі вчити дітей їх аналізу.
В цілому ж майстерність авторів полягає у тому, що їм вдалося вже сьогодні через різні історичні тексти та методичний апарат написати цікавий, дидактично досконалий єдиний блок про козацькі часи на Україні, який дійсно підготує учнів до сприйняття (а можливо й дослідження) козацької тематики вже в системному курсі (7-8 класи).
Оригінальний пробний підручник для учнів 7 класу, який створили сучасні історики Смолій В.А., Степанков В.С. [7] пропонує свій підхід до вивчення історії України, зокрема початків козаччини, хоча сучасна діюча програма планує це вивчення у 8 класі.
Автори викладають матеріал, який нас цікавить у останньому 8 розділі - Українські землі під владою іноземних держав (XIV - перша половина XVI ст.).
У §§ 31 - 32 "Українські землі у складі Московії, Угорщини, Молдавії, Кримського Ханства і Турецької імперії" автори (у підзаголовку "Велика трагедія України") знайомлять учнів з причинами виникнення козацтва; називають ряд князів і воєвод (К.Острозький, Е.Дашкевич, С.Полозович, Б.Претвич, П.Лянцкоронський), які стояли біля витоків організації захисту земель від кримських і османських нападників, констатують про формування нового стану українського суспільства, який швидко формувався - Козацтва (перша половина XVI ст.), дають визначення самому поняттю "козак".
У §§ 33 - 34 - "Національні й соціальні процеси. Розвиток господарства", є підзаголовок "Як виникло козацтво". В невеликому за обсягом тексті автори змогли чітко, доступно і цікаво подати матеріал, оздобивши його малюнками (Козак Мамай, Козацькі атрибути і зброя козацького війська XVI ст.), що допомагають засвоїти необхідну інформацію.
Висновком до інформації про виникнення козацтва йде виділена шрифтом головна думка, яку необхідно засвоїти учням - протягом першої половини XVI ст. закладалися підвалини становлення козацтва як окремого стану українського суспільства.
Слід зазначити, що автори старанно попрацювали не лише над текстами, а й методичним апаратом підручника, підготувавши до параграфів рубрику "Перевіряємо знання" та розмістивши в ній завдання I, II, III рівнів складності.
Нам здається, що до §§ 31 - 32 (с.236 "Перевіримо знання") доцільно додати запитання до завдань I і III рівня, бо лише завдання II рівня складності містять роботу над проблемою козаччини (8, що означає термін "козак"), а цього замало. Перевірка знань до §§ 33 - 34 вже передбачає у завданнях I, II, III рівнів роботу над проблемою, яка нас цікавить. Щоб допомогти вчителю в організації роботи на уроці з учнями над проблемою козаччини, авторам (при перевиданні підручника) можна ввести ряд запитань і завдань на полях книги й додати найнеобхідніші документи та ілюстрації з порадами їх досліджень.
На нашу думку, пробний підручник пропонує можливий варіант ознайомлення учнів з темою козаччини вже у 7 кл. і слід до нього створити варіативну програму, щоб вчителі самі обирали як їм зручніше і доцільніше працювати з дітьми, і за якою книгою.
І завершує наш огляд стосовно навчальних посібників книжки В. Власова [8] та Ф. Турченка, В. Мороко [9] для учнів загальноосвітніх шкіл, вчителів і методистів.
Слід зазначити, що проблема козацтва та Запорозької Січі викладається у В.Власова в основному грунтовніше ніж у попередніх шкільних виданнях.
Авторові прислужився досвід як свій, так і колег, що йшли першопроходцями в розробці даної тематики для школяра (В.О.Мисан, Г.Я.Сергієнко, В.А.Смолій, Т.К.Швидько, В.С.Степанков, Н. М.Яковенко).
Спробуємо проаналізувати матеріал найновіших посібників з точки зору деяких дискусійних проблем, і встановити в якій мірі вдалось авторам і їх попередникам донести до школяра сучасний стан дослідження питання.
Вклад Запоріжжя у державотворчість українського народу. (Вперше ця проблема зазвучала у навчальному посібнику Г.Я.Сергієнка і В.А.Смолія § 16, пункт ... "Формування держави"; більш докладніше була розроблена Г.К.Швидько, § 19 - "Утворення української козацької держави"; отримала подальше обґрунтування у нарисі Н.Яковенко § 1 - "Організація території і модель влади козацької держави").
В. Власов вперше заговорив про цю проблему у підручнику для 5 класу - "Відродження української держави"; надав їй наукового, але доступного для учнів викладу у посібнику для 8 класу, чітко визначивши усі функції держави, її кордони, адміністративно-територіальний устрій, внутрішню, зовнішню політику. Наявність у посібнику необхідних карт для засвоєння даної проблеми (жодна історична книга попередників карт не має), рубрик "Зверніть увагу! Допитливим, Джерела свідчать"; методичного апарату розвивального характеру, чіткого історичного тексту з вміло розміщеною інформацією надрукованою різними шрифтами, а також ілюстрацій допомагає дітям опанувати проблему з різних сторін.
Перетворення Запорожжя у важливий фактор міжнародних стосунків. Вперше це питання розглядається Г.К.Швидко, "Запорожці в Європейських країнах" і носить досить скупий інформаційний характер.
В.Власов вийшов на цю проблему інакше, розмістивши дрібним шрифтом текст, який зафіксував хронологічні межі визнаного сусідніми державами Запорожжя (кін. XVI - перша пол. XVII ст.) та вказавши представників яких саме країн приймали козаки.
Питання оцінок деяких козацьких лідерів в історії України досить успішно піднімає у своєму нарисі Н.Яковенко. Вдала знахідка В.Власова - це розміщення в посібнику "Пам'ятки для характеристики історичної особистості" (с.53). На нашу думку, доцільно в цю пам'ятку ввести останнім пунктом таке питання: "Чи обізнані ви з оцінкою діяльності даної особи, яку давали їй сучасники та провідні вітчизняні і зарубіжні історики". Це спонукатиме дітей (і вчителів) до пошуку об'єктивного сприйняття історичної особи, що жила і діяла в певну епоху.
Матеріал про міжнародні відносини держави Б.Хмельницького потрапив в шкільний посібник вже в 1993 році (Сергієнко Г.Я., Смолій В.А.). Про них писали всі вище зазначені автори, які створювали підручники і посібники для вивчення початкового курсу історії в 5 класі (Гриценко І.С., Мисан В.О., Власов В.С., Данилевська О.М.)
Г.К. Швидько приділила міжнародній політиці Б. Хмельницького цілий окремий параграф. Н.Яковенко також знайшла місце для даної проблеми у своєму нарисі. В. Власов у навчальному посібнику з Історії України для 8 класу найцікавіше розкрив це питання. Він розмістив у параграфі "Утворення української козацької держави" матеріал про місце України в міжнародних відносинах тогочасної Європи, показавши позиції католицького, протестантського та православного таборів, познайомив дітей з зовнішньою політикою козацької держави. Крім тексту автор знайомить учнів з картиною Т. Г. Шевченка "Дари в Чигирині " (шкода, що до картини немає запитань, які б допомогли вчителю організувати роботу над нею).
Методичний апарат, створений автором сприяє продуктивній роботі учнів (як, наприклад, запитання: "Поміркуйте чи можна твердити, що зовнішньополітичні відносини Гетьманщини визначалися принципом: "У держави немає постійних друзів і постійних ворогів, а є постійні інтереси". Відповідь обґрунтуйте").
Питання про правовий аспект входження України до складу Росії звучав в посібнику Г.Я.Сергієнко і В.А.Смолія при характеристиці Березневих статей 1654 р., де автори однозначно вказали, що Україна увійшла до складу Росії на правах широкої автономії .
Автори підручників для 5 класу

 
 

Цікаве

Загрузка...