WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Українське козацтво й Запорозька Січ у шкільних підручниках і посібниках (науковий реферат) - Реферат

Українське козацтво й Запорозька Січ у шкільних підручниках і посібниках (науковий реферат) - Реферат

зазначив, що не всі історики ототожнюють його з легендарним Байдою (§22), а знаменита промова П. Полуботка - ймовірно, що витвір романтичної історіографії.
Надзвичайно цінним з козацької тематики є методичний апарат В.О. Мисана [4], який вперше в підручниках цього періоду допомагає дітям ознайомитись з проблемою. Маємо запитання, завдання, головоломки, ребуси, кросворди, таблиці і т. ін. На жаль даний матеріал не вміщений до книги, а виданий окремим зошитом , що зменшило цінність створеного комплексу. З досвіду перевірки стану викладання історії в школах Донецької області зазначимо, що в бібліотеках, як правило, були в наявності книжки без зошитів. Про існування останніх вчителі навіть не знали.
Яскравим явищем серед літератури для школяра стала книга Н.М.Яковенко [5]. Автор відразу ж зазначила, що її праця - нова концепція історії України - є наслідком переорієнтації історичної науки з ідеологічного обслуговування на суто наукове дослідження.
Н. Яковенко назвала свій посібник нарисом; обрала вільний стиль викладу матеріалу, зосередивши увагу читача на найбільш цікавих, з її точки зору, питаннях.
В книзі немає "ідеалізованого набору героїко-патріотичних прикладів". Це завдання, на думку авторки, популярної літератури. Тому, навіть, патріотичні теми подаються нею без звичного пафосу, виключно науково. Прикладом такого підходу є тема "Запорозька Січ" (вона не розміщена єдиним блоком, а зустрічається в контексті інших подій, які відбувались в XVI - XVIII ст.).
Нарис цінний для нас своєю дискусійністю, тим, що не дає вичерпних відповідей на поставлені питання, спонукає до наукового пошуку. Авторка неодноразово вказує на недостатнє дослідження тієї чи іншої проблеми, як-от: шляхта, простолюд, козаки - вузол взаємозв'язків і протиріч (с.144-167), дискусійність щодо витоків української козаччини (с.111), визначення самого поняття козак (с.109-110), взаємозв'язок козаків з гайдамаками та історична оцінка діяльності останніх і т. ін. (с.270-276). Н. Яковенко вперше в посібнику для школяра виносить на розгляд ряд питань, пов'язаних з проблематикою козацтва: а) не вказує однозначні чинники формування козацтва, а розглядає процес його виникнення; б) знайомить з найбільш відомими в науці гіпотезами щодо витоків українського козацтва; в) докладніше, ніж її попередники (автори підручників) досліджує поняття "козак", пов'язуючи його виникнення з існуванням порубіжного світу та прослідковуючи історичну характеристику від кінця XIII ст. до XVI ст. г) звертає увагу читачів на те, що тісний зв'язок козаків з татарами зберігався протягом віків (торгівля, обмін полоненими, союзництво у війнах, взаємодопомога при скрутних життєвих ситуаціях з одного чи іншого боку).
Н.Яковенко не прагне створити романтичний ореол, описуючи козацьку демократію і звичаї, вважаючи, що єдність козаків і утворення Запорозької Січі диктувалися необхідністю виживання в суворих умовах: без рівності, визнання пріоритету фізичної сили над багатством і родовитістю, єдності (етнічна особливість, будь-яка інша не бралась козаками до уваги), авторитету командирів, направленого на виконання волі більшості, козацтво не перетворилося б у військову і політичну силу.
Появу першої Запорозької Січі авторка однозначно пов'язує з особистістю князя Байди-Вишневецького. Але зазначає, що насправді невідомо чи називали так коли-небудь князя в козацькому середовищі.
Час П.Сагайдачного у нарисі - це підняття ролі Війська Запорозького до загальноукраїнських масштабів.
В цілому книга і матеріал, що нас цікавить, розраховані на підготовленого читача, який знає ази історії України. Сама форма викладу примушує думати, сперечатись, не погоджуватись. Але найцінніше в ній те, що учень знайомиться зовсім з іншою точкою зору. І його право сприймати її за істину, чи навпаки - розпочати науковий пошук і самому поставити крапку там, де вона не стояла.
Не завадило б якби книга була краще ілюстрована і не лише в чорно-білому кольорі, доповнена історичними мапами, системою проблемних завдань хоча б до розділів нарису.
Але в цілому вона відповідає своєму призначенню: поглиблює знання з історії України учнів гуманітарних класів і усіх бажаючих.
Підсумовуючи огляд підручників і посібників з проблеми, яка нас цікавить, зупинимося на виданнях 1999-2000 р., схвально констатуючи їх появу.
Для засвоєння початкового курсу історії в 5 класі нарешті з'явився підручник, який, на наш погляд, найоптимальніше виконує свою функцію на даному етапі. Йдеться про підручник Власова В.С., Данилевської О.М. [6].
Тема, яка є предметом нашого дослідження викладається у двох розділах (з шести існуючих) - "Українські землі у складі Литви та під владою Польщі" та "Українська козацька держава - Гетьманщина".
Слід відзначити, що авторам вдалось (як нікому з попередників) увести до підручника з історії в 5-му класі надзвичайно великий обсяг інформації, яка знайомить з минувшиною через вітчизняних та іноземних дослідників, наводить приклади сучасних досягнень істориків та археологів, тісно переплітаючи віки і сьогодення.
Для відповідного вікового рівня В. Власов і О. Данилевська блискуче забезпечують науковість викладу матеріалу через велику кількість історичних оповідань (Козацькими шляхами. Через степи й пороги. Поклик серця і т. ін.), чисельні пізнавальні рубрики (Це цікаво. Дізнайся про це. Джерела свідчать і т. п.).
Теми козаччини допомагають вчителю формувати світоглядну культуру школяра через вміло сконструйований навчальний діалог з дітьми. Бо учні ніби самі стають учасниками подій XV - XVIII ст., де порядкують реальні історичні постаті, а часом і вигадані персонажі, але вони завжди виникають як живі люди - зі своїми сумнівами, турботами, болями (безіменні козаки, джури, С.Кішка, П.Конашевич-Сагайдачний, І.Богун та інші).
Виховний потенціал навчального матеріалу підручника з проблеми, що нас цікавить, надзвичайний і закладений вже або в самій назві оповідання ("Поклик серця" - про Д.Вишневецького, "Лицар волі" - про І.Сулиму, "Із думою про Україну" - про І. Мазепу), або в змісті текстів (В Європі - "Запорозька Січ очима австрійського посла", "Дізнайтесь ще про це!" - самовіддане служіння батьківщині П.Могили, "На перехрестях таємної війни" - про розвідувальну службу Б.Хмельницького).
Розвивальний ефект навчального матеріалу зосереджений в різноплановому методичному апараті, який спонукає до роздумів і пошуку.
Безліч цікавих запитань на полях підручника, які допомагають дітям глибше пізнати і зрозуміти історію взагалі і козаччини зокрема ("Спробуйтепояснити плач чайки як терпіння України над своїм безталанням..."; "Чому П.Орлик змушений був поневірятися на чужині?..."; "Витлумачте слова з оповідання про те, що головним будівничим у козаків була природа?" та ін.)
На наш погляд, при перевиданні підручника авторам потрібно буде попрацювати над ілюстративним матеріалом, додавши до нього різні поради: як робити критичний аналіз ілюстрацій, таблиць, історичних карт, щоб використовувати їх як джерело на початковому етапі вивчення історії. Таких завдань у авторів немає зовсім, а сучасні вимоги до підручника історії XXI ст. їх передбачають.
Автори зробили лише початок в цьому напрямку (с.108 "Козак Мамай"), розмістивши поряд з ілюстрацією завдання, яке допомагає аналізувати народну картину.
Доречно буде ввести декілька невеличких історичних документів і методичний апарат до них, щоб на

 
 

Цікаве

Загрузка...