WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Українське козацтво й Запорозька Січ у шкільних підручниках і посібниках (науковий реферат) - Реферат

Українське козацтво й Запорозька Січ у шкільних підручниках і посібниках (науковий реферат) - Реферат


Науковий реферат
Українське козацтво й Запорозька Січ у шкільних підручниках і посібниках
Найбільш важливою проблемою в подальшому розвитку загальної середньої освіти є розробка нового змісту навчання, створення нового покоління підручників.
Ця складна робота передбачає активну участь вчителів і методистів в аналізі і обговоренні нині діючих навчальних програм і підручників. Важлива також оцінка учнів.
Предметом цього реферату буде навчальний матеріал в підручниках з історії України пов'язаний с темами про козацтво та Запорозьку Січ. За програмою він вивчається в 5 класі у початковому навчанні історії, в 8 і 9 класах в системному курсі.
Роль козацтва та Запорозької Січі в історії України важко переоцінити. На певному етапі історичного буття козацтво України, яке виникло стихійно, взяло на себе найважливіші завдання, що стояли перед усією нацією, виступило провідною організуючою силою в їх здійсненні. Тому знання і розуміння учнями цього матеріалу має велике виховне значення для вивчення багатовікового процесу державотворення в Україні.
Водночас шкільна освіта формує не основи наук, а забезпечує загальноосвітню підготовку, необхідну всім громадянам незалежно від їхньої майбутньої професії. Тому в тексті підручника мають бути викладені базові знання. Текст повинен допомогти вчителю і учням оволодіти засобами пізнання історії.
Підручнику належить центральна роль у впровадженні освітніх технологій. Хороший підручник сприятиме вчителю як в організації навчальної діяльності учнів і перевірці якості її виконання, так і готуватиме до дорослого життя справжнього громадянина своєї країни.
Сьогодні, коли йде активна підготовка до прийняття державного стандарту з історії і вже певним чином напрацьовані вимоги до сучасного підручника історії [1] потрібно звернути увагу на ряд важливих чинників, які повинні враховуватися при створенні навчально-методичного забезпечення в п'ятому і восьмому класах, де вивчають теми козацтва.
Об'єктом огляду стали шкільні підручники і посібники (5-9 кл.) [2]
1. Навчальний посібник Сергієнка Г.Я. і Смолія В.А. - один з перших посібників 90-х років, який буквально здійснив "революцію" в поглядах вчителів, бо виступив з переглядом багатьох постулатів взагалі і теми козацтва зокрема (визначив місце і значення козацтва в процесі формування української народності (§ 10); пов'язав причини виникнення українського козацтва з потребою утворення в Україні такої суспільної сили, яка б стала провідною верствою української народності і творцем нової власної держави, описав козацькі символи - клейноди, як визначне явище в історії державності й культури українського народу (§ 12); вперше намагався дати оцінку діяльності козацьким лідерам в епоху Руїни (§ 18-19) і т. ін. і підготував фахівців до подальшого сприйняття підручників перехідного покоління. Але посібник готувався нашвидкуруч через книжковий "голод" і через це очевидні його "слабкі" сторони (не скрізь доцільне структурування навчального матеріалу, не завжди вивірена хронологія, посібник не зміг дати цілісного сприйняття історії еволюції козацтва в цілому і Запорозької Січі, зокрема і т. ін.). Методичний апарат у підручнику з проблеми козацтва є недостатнім.
2. Науковою ґрунтовністю відзначаються посібник Гриценко І.С. та ін. і підручник Швидько Г.К.
До позитивних характеристик посібника І.С.Гриценка, які знайомлять нас з історією козаччини слід віднести кольорові ілюстрації та портрети видатних діячів нашої історії, додатки, розміщені в кінці книги у вигляді хронології основних подій та упорядкованим (за М.Грушевським) списком, що вказує на період гетьманування козацьких лідерів, тлумачний словник. Підручник Г.Швидько містить ілюстрації, термінологічний словник, історико-географічні назви українських земель ХIV-ХVIII ст., хронологію основних подій української історії, синхроністичну таблицю правителів держав з якими пов'язана історія України ХIV - ХVIII ст. Ці матеріали сприяють засвоєнню козацької тематики.
Г. К. Швидько вперше в шкільному підручнику: а) пояснює учням унікальність козацтва в Україні (§ 3); б) показує зв'язки запорожців з європейськими країнами (§ 4); в) подає козаччину як історичну передумову державності (§ 19); г) широко висвітлює міжнародну політику Б.Хмельницького (§22); д) змальовує новий етап визвольної війни проти польсько-шляхетського панування в Україні (§ 23) - 1654 - 1657 рр., бо автори попередніх підручників зупинялись на подіях 1654 р.
Нажаль (беручи до уваги вимоги до сучасного підручника) зміст тем присвячених козаччині не враховує вікових особливостей учнів і явно перевантажений фактами. Як у І.С.Гриценка, так і у Г.К.Швидько головними є опис подій, тоді як аналіз діяльності людей, їх суспільних і особистих потреб представлений досить слабо. Це стосується й методичного апарату як посібника так і підручника.
Учням 5 класу, які вивчатимуть елементарний курс історії України за "Гомоном віків" буде складно працювати саме за такою книгою.
В підручнику Г.К.Швидько навчальний матеріал про Запорозьку Січ розпорошено в різних параграфах - 3, 4, 5, 7, 9, 10, 19, 28, 30, 32, 37, 40. На нашу думку це не скрізь доцільно і не завжди відповідає вимогам програми [3], адже Запорозька Січ - явище суспільно-державне. Вивчення її повинно розглядатися в контексті державотворення України, а не окремо.
3. Очевидний крок уперед у створенні навчально-методичного забезпечення курсів, які нас цікавлять, був зроблений В.О.Мисаном і Н.М.Яковенко.
В.Мисану вдалося написати підручник відповідно до вікових особливостей дітей. Розділ 5 книги "Наша слава не вмре не загине" (§§ 22-28), присвячений козацькій добі. Автор знайомить учнів із Запорозькою Січчю та видатними особами цього періоду - Д.Вишневецьким, П.Сагайдачним, Б.Хмельницьким, І.Мазепою, П.Полуботком.
Без сумніву, позитивною знахідкою автора, при побудові історичного тексту, є § 26 - "Невдала спроба гетьмана Івана Мазепи". Вперше в підручник (рубрика "Цікаво знати") був уведений матеріал, який характеризує гетьмана з різних сторін, допомагаючи учням відчути минуле епохи (прихід І.Мазепи до влади через хабар В.Голіцину, перелік нагород, отриманих Іваном Степановичем від монархів Європи, випадок з царем Миколою I у Нікольському соборі, збудованого І.Мазепою, що свідчив про справжнє відношення церкви до гетьмана, якого слід було проклинати за наказом Петра I).
Зазначимо, що В.Мисан через героїчні приклади боротьби за свою землю і незалежність (§ 24-27) намагається вже учням 5 класу говорити правду, іноді трагічну, про минуле. ("Цікаво знати: покарання козаків, які пили горілку під час морських походів, боротьба з татарами і турками, як один із засобів до існування запорожців, участь задунайських козаків у військових операціях турецької армії проти слов'янських країн").
В цілому автор дотримувався науковості у викладі навчального матеріалу з проблеми (вводить словник основних термінів, пояснює важливі поняття безпосередньо в текстіпараграфів - кіш, курінь, реєстр і т. ін., подає у підручнику найновіші дані археології козацької доби - "Поле козацької слави" (§25). Цікаво знати (с.117) легенду про скарб П.Полуботка і т. ін).
На наш погляд автор намагається спілкуватись з юним читачем, говорячи йому досить непрості речі, про які йшлося вище, та очевидно, що цінність цього спілкування не зменшилася, якби Мисан В.О., говорячи про Д. Вишневецького,

 
 

Цікаве

Загрузка...