WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій (кінець ХVІІІ — початок XX ст.) - Реферат

Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій (кінець ХVІІІ — початок XX ст.) - Реферат

українською мовою. Під тиском польського духовенства воно змушене було розпуститися. Розгортається друкування книжок українською мовою (граматика, катехізис та ін.) греко-католицькими священиками на Закарпатті.
Важливу роль відіграє гурток "Руська трійця" (1830-1837 рр.), заснований М.Шашкевичем, Я.Головацьким та І.Вагилевичем у Львові. Члени гуртка ставлять собі за мету перетворення української народної мови на мову літературну. Видаючи альманах "Русалка Дністровая", гуртківці досягли того, що західноукраїнська інтелігенція стала переорієнтовуватись на народ.
Гуртківці довели, що українська мова може бути літературною.
Під впливом революції 1848р. галицька інтелігенція для обстоювання своїх прав створила політичну організацію - Головну Руську Раду, яка нараховувала 30 осіб. Очолив раду єпископ Г.Яхимович. Головним завданням Рада вважала поділ Галичини на українську й польську частини та виборення автономного устрою. Організовувались загони української національної гвардії, використовувалась трибуна австрійського парламенту, де галичани здобули 39 депутатських місць. Рада була ліквідована у 1851р. реставрованою австрійською монархією.
Після конституційних реформ 1860 рр. в Австро-Угорщині пожвавився громадсько-політичний рух, проводилася рішуча боротьба проти полонізації. У політичному житті визначились два напрямки: москвофіли й народовці. Москвофіли вважали Російську імперію своїм рятівником від поляків, вони прагнули повного злиття українців Галичини з росіянами, видавали газету "Слово".
Народовці, протистоячи москвофілам, виступали за активні форми пробудження національної свідомості. У 1868р. вони засновують громадське товариство "Просвіта", створюють у Львові клуб "Руська бесіда". З 1880р. починають видавати газету "Діло", а у 1885р. створюють політичну організацію - Народну Раду. Основними гаслами народовців були: народність, лібералізм, демократія, федералізм. Нарешті, прихильники й послідовники ідей М.Драгоманова у Галичині,І.Франко, М.Павлик, С.Данилевич та ін., у 1890р. створюють першу політичну організацію європейського зразка - Русько-Українську радикальну партію (РУРП). В основу її програми було покладено соціальні ідеї, соборність і незалежність України, видавалися газети "Народ", "Хлібороб".
Наприкінці XIX- на початку XX ст. в Галичині виникають нові політичні партії. Найвпливовішою була Національно-демократична партія, заснована у 1899р., яка переважно захищала інтереси селянства.
На Буковині діяли Руське товариство (1869р.), що опікувалося питаннями культури та Руська Рада, що представляла українців на виборах. З 1880-х років у цих організаціях набувають ваги українофіли.
4.Українські землі в роки Першої світової війни.
Боротьба за територіальний перерозподіл світу привела до Першої світової війни (1914-1918 рр.). У війні взяло участь 38 країн. 10 млн. людей було вбито, 20 млн. поранено. Війна принесла великі матеріальні збитки. Українські землі не лишились осторонь цієї трагедії. Вони стали центром зазіхань ворогуючих сторін: Австро-Угорщини, Німеччини та Росії. До російської армії було мобілізовано 3.5 млн. українців, до австро-угорської - 250 тис. Українці вбивали один одного за інтереси чужих імперій, а національна справа гинула.
З початком війни українські політики утворили у Львові Головну Українську Раду - міжпартійний блок із метою підтримки Австро-Угорщини у її боротьбі з Росією. Декларацією Ради 1915р. передбачалось створення самостійної Української держави з земель, які входили до складу Російської імперії, а із земель у складі Австро-Угорщини планувалось утворити автономну область. Рада сформувала легіон Українських січових стрільців (2,5 тис.), який взяв активну участь у воєнних діях в районі Стрия, на перевалах Карпат, на Поділлі, прославився у боях із російською армією.
Одночасно із створенням Головної Української Ради група емігрантів із східних земель (Д.Донцов, В.Дорошенко, М.Меленевський та ін.) заснували у Львові в 1914 р. Союз визволення України (СВУ), який ставив за мету створення української держави з конституційним монархом - гетьманом. СВУ вважав доцільним співробітництво з Німеччиною й Австро-Угорщиною для досягнення цієї мети.
На Наддніпрянщині члени Товариства українських поступовців закликали українців на захист Російської держави. Члени українських соціал-демократів на чолі з В.Винниченком засудили війну. Москвофіли західноукраїнських земель утворили з початком війни в еміграції у Києві "Карпато-русский освободительный комитет", який закликав галичан зустрічати російську армію як визволительку.
На окупованій території західноукраїнських земель українці зазнавали репресій, переслідувань, великої руйнації. Край перетворився в руїну.
Війна ще більше загострила політичну та економічну кризу, соціальне невдоволення мас, що неминуче вело до революції. У Російській імперії демократична революція відбулася у лютому 1917р., а в Австро-Угорщині - восени 1918р.
Література
1. Бандера С. Перспективи української революції. - Мюнхен, 1978.
2. Беднаржева Т. Августин Волошин - державний діяч, педагог-мислитель. - Л., 1995.
3. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Кн.1-2.-К.,1994.
4. Богачевська-Хом'як М. Білим по білому. Жінки в громадянському житті України. 1884-1939. - К.,1995
5. Бойко О.Д. Історія України.- К., 2001.
6. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. - Вінніпег, 1981.
7. Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939) - Ужгород,1993.
8. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. - Нью-Йорк, 1977.
9. Волковинський В. Нестор Махно. Легенда і реальність. - К., 1994.
10. Голод 1921-1923 років в Україні. Збірник документів і матеріалів.-К.,1993.
11. Голод-геноцид 1933 р. в Україні. : історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків. Міжнародна науково-теоретична конференція. Матеріали.- К., 2000.
12. Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки.-К.,2003.
13. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації Х1Х-ХХ століття. - К.,1996.
14. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. - К.,1993.
15. Довідник з історії України. А-Я / Підкова І., Шуст Р. - К., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...