WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Промислове піднесення 90-х років XIX ст. Особливості промислового розвитку початку XX ст. в Східній та Західній Україні - Реферат

Промислове піднесення 90-х років XIX ст. Особливості промислового розвитку початку XX ст. в Східній та Західній Україні - Реферат


Реферат на тему:
Промислове піднесення 90-х років XIX ст. Особливості промислового розвитку початку XX ст. в Східній та Західній Україні
ПЛАН
1. Вступ
2. Промисловість Східної та Західної України
3. Особливості промислового перевороту
4. Іноземний капітал у промисловості
5. Столипінська аграрна реформа
6. Фабрично-заводська промисловість
7. Висновок
8. Список використаної літератури
ВСТУП
Hoвi капіталістичні відносини, що виникають на рубежі XVIII-ХІХ ст., зростаюче невдоволення селян та активізація їх боротьби наполегливо вимагали скасування кріпацтва в українських землях. У Західній Україні вирішення цього питання було прискорене буржуазною революцією 1848 р. у Західній Європі.
Таким чином, скасування кріпацтва в Західній Україні, практично не полегшило становища селян. Іхні мізерні наділи не збільшилися, а землі в користуванні навіть зменшилися за рахунок сервітутів. Але скасування кріпосного права перетворило селян у власників, а отже, й у самостійну суспільну силу. Одночасно, обезземеливши селян, реформа відкрила шлях для розширення ринку робочої сили, а в результаті - до зростання товарності сільськогосподарського виробництва та початку промислового перевороту, до розвитку капіталістичних відносин у західноукраїнських землях.
У Російській імперії об'єктивні умови для ліквідації кріпосного права виникли лише в другій половині ХІХ ст. Поміщицьке господарство, засноване на позаекономічному примусі, перебувало у кризовому стані, господарства занепадали, знижувалися техніко-економічні показники, товарно-грошові відносини дедалі глибше входили в господарське життя. Щo стосується промисловості, то існування кріпацтва також неrативно впливало на її розвиток, насамперед воно звужувало ринок збуту внаслідок надзвичайно низької купівельної спроможності більшості населення країни - селян. Крім того, відчувалася об'єктивна нестача робочої сили, адже більшість населення - селян-кріпаків - не мала права залишати своє місце проживання в пошуку заробітку в містах та на промислових підприємствах.
19 лютого 1861 р. Олександр II підписав "Положення щодо селян, якi вийшли з кріпосної залежності", котре включало 17 законодавчих актів і набрало сили закону. Одночасно цар підписав Маніфест про звільнення селян. Документи побачили світ лише 5 березня. Відповідно до Маніфесту, селяни отримали особисту свободу, певні громадянські права, але за поміщиками зберігалося право власності на землю, у тому числі й на ту, яка перебувала в користуванні селян.
Реформа 1861 р. означала, що епоха феодалізму в Російській імперії, а отже й в Україні, закінчувалася, хоча його пережитки ще тривалий час залишалися реальністю господарського життя країни.
Слідом за аграрною реформою в 60-70-ті роки здійснюється низка інших реформ, насамперед у галузі місцевого самоврядування, які були вкрай необхідними для перетворення феодальної монархії в буржуазну, для тогo щоб пристосувати політичний лад до нових економічних умов.
Однією з найважливіших була земська реформа, відповідно до якої створювалися безстанові виборні органи місцевого самоврядування - земства.
Основною рисою економічного життя в пореформений період став бурхливий розвиток ринкового господарства. Саме реформи 1860-1870-х років відкрили широкий шлях новим соціально-економічним відносинам, створили передумови для затвердження їх як пануючої системи.
Відразу ж після скасування крінацтва на територїі України розпочинається залізничне будівництво. Перші залізниці з'єднали Одесу з Києвом і проходили через головні хліборобні губернїі - Київську, Подільську, Херсонську. Вже наприкінці 80-х років в Україні створено широку залізничну мережу, яка сполучала між собою найбільші міста України і промислові регіони Донбасу, Україну з Росією, що активно сприяло розширенню внутрішнього ринку.
Caмe в Україні створюється новий вугільно-металургійний центр (Донбас - Криворіжжя). У Донбасі зосереджується до 70% всеросійського видобутку вугілля. 3'являються центри сільськогo-сподарського машинобудування (Харків, Одеса, Бердянськ), мета-лургійного виробництва (Юзївка, Катеринослав). На початку 90-х років ХІХ ст. Україна виробляла 30% чавуну, а наприкінці сторіччя - уже 62%. В останні три десятиріччя ХІХ ст. значно зростає кількість міського населення, особливо в 1890-х роках.
У 70-80-х роках під впливом збільшення попиту на нафтопродукти відбувалося швидке переоснащення нафтодобувної та озокеритної промисловості. Видобування нафти ручним способом, який панував ще в першій половині 60-х років на Прикарпатті, змінюється новою технікою. Значне місце в промисловості західноукраїнських земель належало видобуванню озокериту. Однак воно не набрало таких масштабів, як видобування нафти, і на початку XX ст. почало занепадати. Неабияке народногосподарське значення мав видобуток кам'яної та кухонної солі, який зростав з року в рік.
Значного розвитку в Україні в другій половині ХІХ ст. досягає харчова промисловість, дo складу якої входили цукроварна, спиртова, тютюнова, борошномельна, олійна галузі.
З'являється й мережа приватних банків, хоча роль українських банків, підпорядкованих столичним, була незначною. Створення великих банків стимулює фінансування великої промисловості, сприяє концентрації промислового капіталу. Швидко зростають великі підприємства у металургійній, кам'яновугільній промисловості. Так, п'ять найбільших заводів Півдня виробляли в 1900 р. 49% металургійної продукції регіону та понад 25% загальноросійського виробництва; 14% всіх вугільних шахт Донбасу на початку ХХ ст. давали 75% всього видобутку вугілля в Україні.
Поряд із зростанням концентрації промислового капіталу та виникненням монополій, відбувається зрощення банківського капіталу з промисловим, посилюється вплив держави на діяльність монополій.
У великих містах створюються

 
 

Цікаве

Загрузка...