WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Економічна криза в Україні та її наслідки. Програми нової економічної стратегії - Реферат

Економічна криза в Україні та її наслідки. Програми нової економічної стратегії - Реферат

сільського господарства - на 9,2 %.
Позитивними результатами 2000 р. стало погашення заборгованості з пенсій, активізація інвестиційної, в т. ч. кредитної діяльності, зростання експортного потенціалу національної економіки, зменшення зовнішнього боргу. Вперше спостерігалося позитивне сальдо в зовнішній торгівлі. Частка експорту в ВВП України становила майже 60 %, -зміцнилася бюджетна дисципліна. Не дивлячись на все це, більшість Верховної Ради України, основу якої на день голосування, тобто 26 квітня 2001 р., склали депутати від об'єднаних соціал-демократів, "Трудової України" та "Демократичного союзу", 263 голосами "За" відправили у відставку уряд В. Ющенка. Він став восьмим прем'єром, якого спіткала така доля за 10 років української незалежності, але, мабуть, першим, який випав із влади не стільки з економічних, скільки з партійно-політичних міркувань. Цей уряд вперше у боротьбі за існування не вступив із депутатами ні в політичні, ні в майнові торги. І все ж, за наполягання перш за все лідера СДПУ(о) В. Медведчука, який тоді фактично керував верховною Радою із-за хворби І. Плюща, уряд Ющенка було відправлено у відставку. Новим прем'єр-міністром став Анатолій Кінах, якого вже в 2002 р. ці ж політичні сили замінили на В. Януковича.
Отже, лише наприкінці XX ст., у 2001-2002рр. вдалося стабілізувати економіку і навіть добитися її певного зростання. Це дало можливість Президенту України внести на розгляд новообраної (березень 2002 р.) Верховної Ради програму нової соціально-економічної стратегії, спрямованої на європейську інтеграцію.
У доповіді Президента Л. Кучми 18 червня 2002 р. на першій сесії Верховної Ради України четвертого скликання "Концептуальні засади стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002-2011 роки. Європейський вибір" було підкреслено, що за останні два роки зафіксовано подолання кризових явищ і зростання основних економічних показників, зокрема за 2001 р. у порівнянні з попереднім роком:
- обсяг валового продукту зріс на 9,1 %;
- промислового виробництва - на 14,2 %;
- сільськогосподарського виробництва - на9,9 %. Вперше за роки незалежності України валовий збір зерна становив близько 40 млн. тонн (тобто досяг середньорічного його виробництва у 1971-1975 рр.);
- скоротилась заборгованість із виплат заробітної плати, зросли реальні доходи населення;
- зберігалася стабільність національної грошової одиниці.
"Водночас, - підкреслив Л. Кучма, - зроблено лише перші кроки у подоланні наслідків руйнівної економічної кризи, реалізації завдань соціальної політики, які ми ставимо перед собою".
В епіцентр цих завдань поставлено:
- досягнення щорічного зростання темпів ВВП на рівні 5-6%;
- проведення широкомасштабної модернізації національної економіки, її структурної перебудови;
- "в Європу на основі інноваційного шляху розвитку", стимулювання науково-технічного прогресу, інтеграцію науки та виробництва, створення системи ефективного захисту інтелектуальної власності;
- застосування податкових стимулів інноваційної діяльності та нагромадження капіталу;
- радикальні зміни у практиці банківського кредитування;
- боротьба з корупцією і створення ефективної національної системи боротьби з легалізацією кримінальних доходів;
- упорядкування відносин власності, забезпечення необхідної правової та політичної підтримки і надійного захисту прав приватної власності, формування ефективного власника приватизованих підприємств;
- завершення земельної реформи, ґрунтовна перебудова на цій основі економічних та фінансово-кредитних відносин, створення на селі сучасної ринкової інфраструктури, технічне та технологічне оновлення АПК, виведення із кризового стану соціальної сфери;
- вироблення та реалізації нової енергетичної стратегії, повномасштабної державної програми енергозбереження;
- стимулювання розвитку малого підприємництва і розширення внутрішнього ринку;
- принципову корекцію доходів населення, спрямовану на зміцнення позицій середнього класу з одночасним скороченням частки населення, доходи яких нижчі за прожитковий мінімум;
- запровадження пенсійної і житлово-комунальної реформи, піднесення соціального статусу працівників медицини та освіти.
Отже, в основі стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002-2011 рр. "Європейський вибір" лежить ефективна реалізація глибинних економічних, соціальних і політичних реформ, утвердження демократії та основних засад громадянського суспільства.
Рекомендована література
1. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. - К., 1991.
2. Алексеєв Ю. М., Кульчицький С. В., Слюсаренко А. Г. Україна на зламі історичних епох. (Державотворчий процес 1985-1999 рр.). - К., 2000.
3. Богомаз К. Ю. Громадсько-політичні рухи і партії в Україні др. пол. 80-х - на поч. 90-х рр. - К., 1992.
4. Витренко Н. М. Спасти Украину. - Харьков, 1997.
5. Волинь на зламі віків. - Луцьк, 2001.
6. Гарань О. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. - К., 1993.
7. Декларація про державний суверенітет України. - К., 1990.
8. Дергачов О. Українська державність у ХХ столітті: історико-політичний аналіз. - К., 1996.
9. Етнічний довідник. Національні меншини в Україні. - К., 1996.
10. Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. - Львів, 1991.
11. Іванченко О. Г. Україна в системі міжнародних відносин; історична ретроспектива і сучасний стан. - К., 1997.
12. Конституція України. - К., 1996.
13. Кремень В. Г., Табачник Д. В., Ткаченко В. М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). - К., 1996.
14. Куклин В. М., Куклин С. М. Парадоксы украинских реформ (мотивы и события). - Харьков - Львов, 1997.
15. Кульчицький С .В. Утвердження незалежної України: перше десятиліття // УІЖ. - 2001. - № 2. - С. 3-22; № 3. - С. 48-68; № 4. - С. 3-40.

 
 

Цікаве

Загрузка...