WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Українсько-польські стосунки в Галичині (1890 - 1914): генеза, особливості протікання, наслідки - Курсова робота

Українсько-польські стосунки в Галичині (1890 - 1914): генеза, особливості протікання, наслідки - Курсова робота

зловживання під час виборів, до галицького сейму було вибрано 31 українських посла. Новий український сеймовий клуб повів ще завзятішу боротьбу за виборчу реформу. Його голосна обструкція у грудні 1913р. як демонстрація проти саботажу поляками урядового проекту виборчої реформи справила враження на політичні кола Австро-Угорщини. Польські посли вперше змушені були піти на поступки. 20 січня 1914р. було досягнуто угоди про запровадження загального виборчого права на виборах до сейму [9,с.60]. На засіданні сейму 14 лютого 1914р. ухвалено нову виборчу ординацію і крайовий статут, за яким українське сеймове представництво діставало можливість обрати представників до Краківського Виділу, сеймових комітетів і крайових установ. Новий галицький сейм мав складатися з 228 послів, з них 62 місця повинні були одержати українці [19,с.212].
Укладення угоди було великою перемогою українців і могло послужити поворотним пунктом у польсько-українському конфлікті. Однак угоду так і не було втілено у життя, оскільки через декілька місяців розпочалася Перша світова війна.
Таким чином, після закінчення "нової ери" українсько-польські взаємини значною мірою загострилися. На початку ХХ ст. Український національний рух набрав загрозливих для поляків форм - селянські страйки, виступи студентів, рух за виборчу реформу. Незважаючи на протидію австрійської і польської адміністрації галичани добилися ряду важливих поступок, які, на жаль, були втрачені з початком Першої світової війни в 1914р.
Висновки
Наприкінці XVІІ ст. перестала існувати Річ Посполита, до складу якої входила величезна частина українських земель аж до Дніпра. Незважаючи на те, що Галичина ввійшла в 1772р. до складу Австрійської імперії, поляки, поступово, зайняли домінуюче становище в новій адміністрації.
Польська шляхта вважала Галичину споконвічно своїм краєм, тому витіснити її звідти було надзвичайно важко. Зрештою й становище польської нації в австрійському парламенті було набагато краще ніж українців. Галичани добивалися поступок тільки за однієї умови - підтримка їх австрійським урядом для послаблення позицій поляків.
Найгучнішою спробою українсько-польського порозуміння була угода 1890-1894pp. (так звана "нова ера"). Вона .виявилася тривалішою, ніж попередні спроби порозуміння, та все ж не довговічною. Угода показала неспроможність взаємо порозуміння між українцями та поляками і після 1894р. протистояння ще більше посилилося.
На початку ХХ ст. українсько-польські стосунки ще більше загострилися. Польські політичні партії відверто проголошували Галичину своєю землею. Водночас український національний рух набирає обертів і домагається нових поступок від австрійського уряду. Цьому зокрема, сприяла діяльність новостворених партій - РУРП, УСДП, УНДП, - які організували масові віча, страйки, демонстрації.
Нове українсько польське порозуміння було зведене нанівець початком Першої світової війни. Українсько-польська конфронтація, затихнувши в період війни, розгорілася з новою силою в 1918р.
Список використаних джерел та літератури
І. Джерела
1. Історія суспільної думки України /Друга половина ХІХ ст. Хрестоматія /.Уклад.: A. F. Болебрух. - Дніпропетровськ, 1994. -192с.
2. Кармазина М. Ідея державності в українській політичній думці: (кінець ХІХ ст. - початок ХХ ст. ). - К., 1998. - 350с.
II. Монографії і наукові статті
3. Аркуша О. Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 pp. -Львів, 1996р.-174с.
4. Аркуша О. Проблема консолідації національно-політичних сил українського галицького суспільства у 90-х pp. XIX ст. // Молода нація: альманах. - 1996. - №3. - С. 198-212.
5. Бовуа Д. Битва за землю в Україні, 1863-1914: поляки в соціо-етнічних конфліктах.-К., 1998.-334с.
6. Борис В. Деякі питання українсько-польських відносин під час революції 1848 р. в Галичині //Українське слов'янознавство. -1972. - №6.-С. 74-87.
7. Верига В. Нариси з історії України ( кінець XVII ст. - початок ХХ ст. ). - Львів, 1996. - 340с.
8. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. - К., 1996. - 360с.
9. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст.: Нариси політичної історії.-К., 1993.-288с.
10. Демкович-Добрянський М. Українсько-польські стосунки в ХІХ ст. З передмови В. Янева. - Мюнхен, 1969. - 119с.
11. До питання про антикріпосницьку агітацію польських буржуазних демократів у Східній Галичині в 30-х pp. XIX ст.//Українське слов'янознавство. - 1972. - №6. - С. 147-150.
12. Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших дів. - Львів, 2002. - 752с.
13. З історії міжслов'янських зв'язків: /Збірник наукових праць/. -К., 1983.230с.
14. Іщенко В. Селянський рух у Східній Галичині (1909- 1907) // Український історичний журнал. - 1977. - №1. - С.97-102.
15. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. - 1939 р. )- Івано-Франківськ, 1993. - 200с.
16. Луців В. Українці і польське повстання 1863р.//Визвольний шлях. - 1959. - Кн. 9, 10. - С. 63-87.
17. Михальський Д. Польська суспільність та українське питання у Галичині в період виборів 1908 p.: З історії польсько-українськихстосунків. - Львів, 1997. - 46с.
18. Мудрий М. Галицькі народові в 60-хpp. ХІХ ст.: спроба модернізації української національної ідеї // Молода нація: альманах. - 1996. - №3. - С.213-219.
19. Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні ( ХІХ-ХХст. ) /Малик Я., Вол Б., Гелів С. та інші. -Львів, 2001.-296с.
20. Павко А; Посилення впливу політичних партій Східної Галичини на громадське життя краю в 1900-1907рр.// Український історичний журнал. - 2002. - №9. - С. 63-79.
21. Політична історія України ХХ ст.: У 6 т. / Ред.кол.: І. Курас ( голова ) та інші. - К., 2002-2003. - T.1: На зламі століть ( кінець ХІХ ст. - 1917 р. ) /Ю. А. Левець ( керівник ). -2002. - 424с.
22. Самаранцев І. Австрійська провінція чи "Український П'ємонт"? / аличина/ // Українська ідея. Історичний нарис. -К., 1995.-С. 106-121.
23. Сарбей В. Національне відродження України. - К., 1999. - 336.
24. Теодорович И. Национальное движение восточных славян империи Габсбургов ( конец XVII - начало ХХ вв. ) / Вопросы новой и новейшей истории стран Европы и Северной Америки. - К., 1992. - С. 3-22.
25. Трусевич С. М. Суспільно-політичний рух у Східній Галичині в 50-70-х pp. ХІХ ст. - К., 1978. - 168с.
26. Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( 21-22 листопада 1996 p. ) / Ред .кол. : П. Федорчак - відп. ред. та ін. - Івоно-Франківськ, 1997.-452с.
27. Химка Джон-Пол. Зародження польської соціал-демократії та українського радикалізму в Галичині ( 1860-1890). -К, 2002.-310с.
28. Чорновіл І. Поляки і українці у політиці 80-хрр.хіхст.// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, Державність. - Львів, 1995. - С.71-81.
29. Чорновіл І. Польсько-українська угода 1890-1894 pp. -Львів, 2000.-247с.
30. Чорновіл І. Українська фракція Галицького крайового сейму 1861..-1901pp. (нарис з історії українського парламентаризму). -Львів, 2002.-288с.

 
 

Цікаве

Загрузка...