WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Словник російської мови XI-XVII століть (пошукова робота) - Реферат

Словник російської мови XI-XVII століть (пошукова робота) - Реферат

1984. Є.В. Сініцина показала, що до 1770-х такого збірника не існувало. Див. її "К истории открытия рукописи со "Словом о полку Игореве"" в: Русская литература, 1992, № 1, с. 85-87.
5 Найраніше з таких свідчень знаходимо в рукописі, що його перед самою своєю смертю 3 жовтня 1793 року уклав ІванПорфирович Єлаґін. Літературу див.: ЭСПИ, 2:165.
6 Тобто "публікатора" Олексія Івановича Мусіна-Пушкіна (1744-1817), видавця Олексія Федоровича Малиновського (1762-1840) і Калайдовича.
7 Леґенда утверджувалася досить повільно: Малиновський заговорив про втрату в 1815 році, але тільки у приватній розмові з графом Миколою Петровичем Румянцевим, прохаючи грошей на опублікування списку, який зрештою виявився підробленим; Калайдович публічно згадав про втрату в 1818 році, але заявив, що це сталося невдовзі після 1795 року; Пожарський іще й у 1819 році міг сказати, що рукопис зберігається у бібліотеці Мусіна-Пушкіна. Всі ці обставини досліджено у монографії "Йосеф Добровський і походження "Слова о полку Ігоревім"". 8 Про urim i thummim: Cornelius van Dam. The Urim and Thummim: A Means of Revelation in Ancient Israel (Winona Lake, Indiana: Eisenbrouns, 1997). Урим у рядку 121 (тут і далі подається нумерація Романа Якобсона за його Selected Writings (далі - SW), The Hague: Mouton, 1966, 4:178-179), звичайно усувається внаслідок виправлення тексту. Найімовірнішим terminus post quem вважається вихід із друку великого ренесансного трактату на цю тему: Jonathan Eybesch?tz. Urim ve-tumim: ...beurim al Shulhan arukh Hoshen mishpat (ad siman 152)...shene halakim. - Karlsruhe: [s.n.], 535-537,1775-1777; друге видання в Дубні: [s.n.], 560,1800. Первісною працею є: Joseph ben Ephraim Саго, 1488-1575. Shulhan arukh. Hoshen mishpat. - Venice, 1565 (Ed. princeps). Про Йонатана Ейбешютца (бен Натан Ната) див. статтю з бібліографією в: Encydopaedia Judaica, 16 vols., vol. 6 (Jerusalem, 1972), cols. 1074-1076.
9 А саме "Задонщиною" та "припискою" Діомида на "Апостолі" 1307 року.
10 Про деякі з цих містифікацій див.: В.П. Козлов. Тайны фальсификаций: анализ подделок исторических источников ХVIII-ХІХ веков (Москва: Аспект-Пресс, 1996). Див. також: Ihor ?ev?enko. "The Date and Author of the So-Called Fragments of Toparcha Gothicus". - Dumbarton Oaks Paper, 25 (1971), pp. 117-188.
11 Наприклад, цілком можливо, він не мав жодного наміру публікувати текст. Про хворобу Добровського див. передусім: Zden?k Myslivi?ek. "Du?evni choroba Josefa Dobrovsk?ho". - Bratislava: ?asopis u?ene spole?nosti ?afarikovy, 1929, 3 (3-4): 825-835.
12 Ці питання детально обговорені в "Йосеф Добровський і походження "Слова о полку Ігоревім"".
13 Найширшими, а до того ж напрочуд точними були коментарі Андре Мазона (1881-1967) у його головній праці: Andr? Mazon. Le Slovo d'Igor (Paris: Librairy Droz, 1940).
14 Ироическая пЂснь о походЂ на половцовъ удЂльного князя Новагорода-СЂверского Игоря Святославича, писанная стариннымъ русскимъ языкомъ въ исходЂ XII столетїя c переложенїемъ на употребляемое нынЂ наречїе. Москва, 1800.
15 ?ber die Ergebenheit und Anh?nglichkeit der slavischen V?lker an das Erzhaus ?sterreich (Прага, 1791).
16 Korrespondence Josefa Dobrovskeho. Vzajemne dopisy Josefa Dobrovskeho a Fortunata Duricha z let 1778-1800 (Прага, 1895), c. 356 [=Sbirka pramenuv ku poznani literarniho ?ivota v Cechach, na Morave a v Slezsku].
17 Andre Mazon. Le Slovo d'Igor, c. 77.
18 Це цілком потверджує уважний перегляд географічних покажчиків у Романа Якобсона та в ЭСПИ; "Слово о полку Игореве": памятник XII в. за редакцією Дмитра Ліхачова (Москва, 1962) зовсім не має покажчика. "Слово о полку Игореве" u памятники Куликовского цикла: к вопросу о времени написання "Слова" за редакцією Дмитра Ліхачова та Лева Дмітрієва (Ленінград, 1966) не мають географічного покажчика. Якобсон обговорює Тмуторокань і Тмутороканьський камінь, але не торкається Мазонового твердження про анахронізм.
19 Рядки 130, 167, 169, 212. Звичайно ж, Мазон зауважив, що Дунай недоречний у повісті та східнослов'янській історії XII сторіччя, але зосередив свою увагу передусім на філологічному й літературному обговоренні, зокрема - на перегуках із російськими патріотичними баладами XVIII сторіччя тощо (див. його згадану працю, с. 117-118, 122).
20 Марні спроби коментаторів упоратися з цією проблемою див.: ЭСПИ, 2: 149-151.
21 В ЭСПИ Олег Творогов називає його одним із найнеясніших "темних місць" нашого тексту (1:133), а М.А. Сальміна пише, що "дебрь Кисаню" - це фраза, неясна як за своїм значенням, так і за граматичною формою (2:93).
22 В.Н. Татищев. История Российская, часть 3 (Москва, 1964), с. 146-147.
23 Детальніший виклад, у тому числі кількох ризикованих припущень, див.: ЭСЯЯ, 4:116-118.
24 Цей Серет, що'впадає в Дністер, слід відрізняти від Сірету (рум. Siret), що має витоки на південний схід від Чернівців і впадає в Дунай. Така ідентифікація найпереконливіше обгрунтована в: Михайло Петрович Кучера. "Древній Пліснеськ". - Археологічні пам'ятки УРСР, 1962, №12, с.3-9. Пор. ЭСПИ, 4:116-118; Історія міст і сіл УРСР, Львівська о6ласть. - Київ, 1968, c. 133-144. Вже після написання цієї статті з утіхою довідався, що мати нашого шановного автора малим возила його на Серет.
25 Наприклад, загадковий "Гродно/Гродень", що здогадко реконструюється на основі прикметника "городеньскій" (рядок 148), логічно ідентифікувати із селом Городенкою в тій самій місцевості.
26 Див.: C.A. Schweigerd. Oesterreichs Helden und Heerfuihrer, von Махітіlіап I bis auf die neueste Zeit, in Biografien und Characterskizzen, aus und nach den besten Quellen und Quellenwerken geschildert, 4 vols. (Leipzig-Vienna, 1852-1855), vol. 3 (1854), pp. 433-434.
27 Мемуари російських учасників війни див.: Лев Николаевич Энгельгардт. Записки (Москва, 1997); зокрема, с. 63, 67, 90 (князь Рєпнін на Дунаї та Сереті).
28 Jakobson, S W, 4:176. Вперше подібне розв'язання запропонував 1867 року В. Макушев (ЭСПИ, 2:94).
29 Інші див. у рядках 38,115 і 121.
30 [Wilhelm Gesenius], A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, with an Appendix based on the of Lexicon William Gesenius, trans. Edward Robinson, ed. Fransis Brown et al. - Boston, 1906.
31 Thomas Cheyne and J. Sutherland Black, eds. Encyclopaedia Biblica, 4 vols. London, 1899-1903, 1901, vol. 2 (1901), cols. 2683-2684. Див. також: Rev. Uriah Smith. The Prophecy of Daniel and the Revelation. -Nashville, 1944, p. 695: "Долина Кішону та регіон Меґіддо не раз ставали ареною запеклих битв ... там було розв'язано чимало суперечок ПівденноЗахідної Азії".
32 The Intepretefs Dictionary of the Bibie, 4 vols. - New York, 1962, 3: 38-39.
33 Приклади з Біблії короля Якова та Вульґати взято з вебсайту Catholic Encyclopaedia, www.knight.org/advent/cathen/03352a.htm. Грецький відповідник, як його подано в Encyclopaedia Biblica, loc. cit., буде ????? або ??[?]???.
34 Йов, 30.6,

 
 

Цікаве

Загрузка...