WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Традиції московської політичної культури (пошукова робота) - Реферат

Традиції московської політичної культури (пошукова робота) - Реферат

Dumbarton Oak Papers, 41 (Washington, 1987), pp. 391-401; Е.П. Семенова. "Об источниках "Повести преславныи" С.И. Шаховского", Труды Отдела древнерусской литературы, 1987, т. 39, с. 335-340; В.К. Былинин. "Небольшой фрагмент из русской поэзии начала XVII века", Памятники культури. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1982 (Ленинград, 1984), с. 34-37; М.В.Кукушкина. "Семен Шаховской - автор повести о смуте", Памятники культури. Новые открытия. Ежегодник 1974 (Москва, 1975), с. 75-78.
7 Рукопис 214 фонду 173 Ленінської бібліотеки в Москві. Наприклад, кількох атрибутованих Шаховському великих праць, що їх опублікував у "Русской исторической библиотеке" (т. 13, Санкт-Петербург, 1913) Платонов, тут немає; можуть бути й інші. До того ж, залишається питання атрибуції: хоча багато текстів рукопису 214 "підписано" криптограмами чи якимись іншими символами, деякі з них можна було б, принаймні поки що, "приписати Шаховському".
8 Про історію Смути див.: С.Ф. Платонов. Древнерусские сказання (passim); текст оповіді про пожежу 1626 р. опубліковано в: Janet L. Hoffman, "A Morphological Analysis of the Historical Tales of Semen Ivanovich Shakhovskoi", Ph.D. dissertation, New York University, 1977, pp. 360-413 з рукопису ГБЛ 213.
9 Я висунув цю гіпотезу, взявши до уваги можливість того, що Арсеній фактично був автором "Временника" ("The Reception of old Ukrainian Poetry in Seventeenth-Century Russian Literatur?. Paper delivered at a Symposium on Old Ukrainian Literatur? sponsored by the American Council of Learned Societies and the Soviet Academy of Sciences, Cambridge, Mass., 15 January 1987 [unpublished]). І.Б. Ґрєков іще раніше припускав, що Арсеній був автором "Пискаревского летописца" (И.Б. Греков. "Об идеологических тенденциях некоторых литературных памятников начала XVII века", в кн.: Культурные связи народов Восточной Европы в XVI веке. - Москва, 1976, с. 329-358.
10 На оборону Шаховського можна сказати, що, оскільки одна з версій Літургії, можливо, потрапила до пізніше надрукованих служебників, релігійні філософи, набагато освіченіші і з набагато системнішим світоглядом, такі, як Флоренський і Булґаков, поділяли схожі неканонічні погляди - або, як це формулює Джон Мейєндорф, мали схильність надавати надто великої ваги поглядам Шаховського: Meyendorff, Wisdom-Sofia, p. 401.
11 У своїх автобіографічних нотатках Домашние записки Шаховськой згадує, що був тут, коли місто захопили шведи.
12 А.И. Никольский. "София Премудрость Божия". Вестник археологии u истории, т. 17. - Санкт-Петербург, 1906, с. 78. Припущення про новгородське походження тексту підтверджується тим фактом, що в 1701 р. кондак і тропар із Літургії Шаховського були викарбувані на позолоченій мідній пластині, доданій до металевого окладу згаданої ікони, а брати Лихуди того ж таки року, під час свого перебування у Новгороді, переписали текст Шаховського (там само).
13 Така спорідненість здається цілком імовірною, але не зовсім ясно, наскільки близькі були їхні стосунки. Див.: Н. Мятлев. "Патриарх Гермоген и князья Шаховские". Летопись историко-родословного общества в Москве, 1905, №2, с, 7-9 (третя пагінація).
14 А. Дмитриевский. Архиепископ Елассонский Арсений u мемуары его из русской истории по рукописи Трапезундского Сумелийского монастыря. - Киев, 1899.
15 Ф.Г. Спасский. Русское литургическое творчество (Париж, 1951), с. 245-273.
16 У текстах, що супроводжують твори Шаховського, можна часто натрапити на листовний формуляр, за різними підписами, що містить зразки привітань, кілька з яких використано й у листах, написаних явно Шаховським. Див.: "Алфавит Иллариона, инока заточенного, надписане епистолям, яко всякому в предислове по азбоце человеку послати". - Временник Общества истории u древностей российских, 1851, т. 10, с. 23-28 (замість 24 помилково поставлено 16); Н.В. Качалов. "Старинные формулярники". Летопись занятий Археографической комиссии, 1861 [1862], т. 1, с. 34-49 (друга пагінація).
17 Джерела, в яких описано цей епізод, опубліковано: С.А. Белокуров. "Дело о присылке шахом Аббасом ризы Господней царю Михайлу Федоровичу в 1625 году". - Сборник Московского главного архива Министерства иностранных дел, 1893, т. 5, с. 1-48. Важливі міркування щодо написання Шаховським листа та щодо інших документів, пов'язаних із ризою, див.: Daniel C. Waugh's Appendix I in: Keenan, Аросrypha, pp. 142-149. Слід зазначити, що один із перших послів до шаха, Василь Григорович Короб'їн, був серед благодійників Шаховського під час його першого ув'язнення 1622 р. й адресатом одного з його найважливіших листів (ГБЛ 214, арк. 2 й далі).
18 А.С. Зернова. Книги кирилловской пенати, изданные в Москве в ХVI-ХVII веках. Сводный каталог (Москва, 1958), с. 33, стаття 60.
19 Повний його заголовок такий: Повесть преславна сказуема о принесений многочудесныя ризы Спаса Христа от персид в царствующий град Москву; текст опублікований у: Hoffman. A Morphological Analysis, рр. 414-517.
20 А. Голубцов. "Памятники прений о вере возникших по делу королевича Вальдемара и царевны Ирины Михайловны". - Чтения в Обществе истории u древностей российских, 1892, кн. 2, гл. II, с. 159.
21 ГБЛ 214, арк. 41 зв.-42. Слід зауважити, що позначені пропуски займають більшу частину двох сторінок тексту.
22 Оскільки ця формула явно означає виключення Константинополя з translatio imperii [передачі влади], то, припускаю, її застосування може бути свідченням того, що Арсеній уже завершив свою чвертьстолітню діяльність у ролі письменника-привида біля патріархів і присвятив останні роки життя своєму новому осідкові в Суздалі.
23 ГБЛ 214, арк. 44 зв.
24 ГБЛ 214, арк. 46 зв.-47.
25 ГБЛ 214, арк. 48.
26 Див. літературу, цитовану вище у прим. 17.
27 Цей текст, збережений із кількома лакунами, був уперше надрукований у: Собрание государственных грамот u догоеоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, т. 2 (Санкт-Петербург, 1819), с. 446-451. Передрукований у: Сборник Муханова. 2-е изд. (Москва, 1836), с.182-184.
28 Принагідно варто додати, що й у Гермогеновому листі використано фрагменти та уривки давніших патріарших документів, включаючи вступне звернення до Трійці, уперше вжите в "Соборном определении", проголошеному при сходженні Ґодунова на трон; використовували його й пізніше - вірогідно, той таки Шаховськой, - на початку тексту, відомого як перший лист Івана до Курбського. І вже цілком достовірно, що саме Шаховськой згодом ужив його у своїй Літургії Софії Премудрості Божій.
29 Досі незамінною працею на цю тему є "Памятники прений о вере" Голубцова (прим. 20, вище).
30 Голубцов, с. 65.
31 Там само, с. 157.
32 Євр., 7:12.
33 1 Kop., 7:16-20; 14.

 
 

Цікаве

Загрузка...