WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Українська революція 1917-1918 рр. - Курсова робота

Українська революція 1917-1918 рр. - Курсова робота

внаслідок політики національного гноблення, яку проводив царат.За своїм характером Лютнева революція, як і революція 1905- 1907 pp., була демократичною, точніше - загальнодемократичною.Проте ситуація в країні до 1917 р. на відміну від передодня першої російської революції була іншою.За десятиріччя після 1907 p.Росія значно просунулася по шляху розвитку капіталізму.Істотно зріс промисловий потенціал країни, неухильно тривав процес концентрації виробництва і капіталів, утворювалися нові монополії, банки, фінансові групи, розширювалися і міцніли їх зв'язки з державним апаратом..Цей процес яскраво спостерігався в Україні - найважливішому регіоні Російської імперії.. Отут сформувалися промислові райони всеросійськогозначення: Правобережжя - з розвинутими цукровою та іншими галузями харчової промисловості і машинобудуванням; Південь, який поділявся на Криворізько-придніпровський район - з могутньою залізорудною і марганцевою промисловістю, металургією та машинобудуванням - і Донбас - з розвинутою вугільною, металургійною та хімічною промисловістю.. Слід також виділити Харківський (машинобудування, цукрова промисловість) і Одесько-Миколаївський (машинобудування, суднобудування, харчова промисловість) райони..В Україні діяли такі об'єднання, як синдикати "Продамет", "Продву гілля", "Продруда", цукровий синдикат та ін.У гірничій, металургійній і машинобудівній галузях промисловості великі акціонерні товариства зосередили 98,2% усього акціонерного капіталу..Монополістичний капітал почав вусі активніше впливати на державний апарат.Здійснювався процес переростання монополістичного капіталу в державно-монополістичний.. В економіці країни тривав процес взаємопроникнення і взаємозрошення державного господарства та приватної промисловості.Унаслідок цього утворювався єдиний комплекс державно-монополістичного господарства.а.Проте і до початку 1917 p.розвиток монополістичного капіталу не змінив значною мірою аграрного характеру економіки країни.. Капіталізм був "обплетений" густою сіткою пережитків феодальних виробничих відносин.В Україні 8,9 млн. десятин кращої землі належали дворянам.Крім того, величезна кількість землі знаходилась у царській родині, церкви та монастирів..Аграрні перетворення П.Столипіна, і перш за всі ламка общинних відносин на селі, хоча й призводили до зростання отут капіталістичних відносин, проте не ліквідували пережитків феодалізму і пов'язаних з ними соціальних суперечностей.. Більш того, унаслідок розшарування селянства до основної суперечності на селі - між поміщиками та селянами - додалася нова - між сільською буржуазією та сільським пролетаріатом.Соціальне гноблення в країні тісно перепліталося з гнобленням національним.. Самодержавство, сповідуючи принцип "поділяй і володарюй", цілеспрямовано насаджало незгоду і ворожнечу між різними народами, культивувало великодержавний шовінізм.Повною мірою це виявлялося в Україні.. Отут царська влада закривала українські школи, клубочи "Просвіти", газети та журнали, забороняла дій Т.Шевченка, І.ранка, Лесі Українки, інших письменників радикально-демократичного напрямку.Українці, як і інші пригноблені нації, згідно з циркуляром Столипіна від 1910 р. вважалися "чужородцями".. Жорстоких утисків з боку самодержавства зазнавав і трудовий російський народ.Маючи незліченні природні багатства і гігантські трудові ресурси, країна з звинувачуй царату та правлячої верхівки знаходилася на межі убозтва.до початку 1917 р. у Росії виникла революційна ситуація.Друга народна революція в Росії визрівала в умовах, коли непримиренні суперечності між самодержавно-поліцейським ладом і потребами суспільного прогресу ще більше посилювалися в зв'язку із світовою соціально-економічною, політичною і національною крризою, яка призвела до першої світової війни.Війна забирала життя мільйонів людей, глибоко руйнувала економіку країни.Тільки в Україні внаслідок нестачі вугілля та рудій до січня 1917 р. були погашені 36 доменних печей, дезорганізовані інші галузі промисловості.. На 1 млн. 800 тис. десятин скоротилися посівні площі.Розпочався товарний голод, інфляція, у містах і промислових повітах не вистачало продовольства..Революційний вибух, який започаткував Лютневу революцію, стався 23 лютого 1917 р. у Петрограді, а вже 27 лютого озброєні робітники та солдати майже повністю оволоділи столицею Російської імперіїлу ніч на 28 лютого були заарештовані міністри останнього царського уряду.у. Незабаром революція перемогла у всій країні.Розвалилася багатовікова монархія.Повалення царату.. Зречення від імператорського престолу Миколи II і вимушена відмова членів царської сім'ї від прав на російський престол відбулися на початку березня.Алі офіційно республікою Росія була проголошена декретом Тимчасового уряду тільки через півроку - 1 вересня 1917 р. У цьому відбилися маневри певної частини правлячих кіл, котрі і після зречення Романових не виключали можливості поновлення в трохи іншому вигляді монархії в майбутньому..Пролетаріат Петрограда приступивши до утворення міської Заради робітничих депутатів, перше засідання якої відбулося 27 лютого.ерезня Рада поповнилась солдатськими представниками і стала називатися Радою робітничих і солдатських депутатів.За прикладом Петрограда Заради робітничих і солдатських депутатів, а згодом і селянських депутатів почали виникати в містах і селах України.Більша частина депутатів Петроградської Заради, як і Радийий, що виникли в інших районах країни, у цей період підтримувала меншовиків та есерів, які керували Радами.яльності Рад у цей година спостерігався політичний плюралізм.ншовики, есери та інші групи, які приєдналися до них, були партіями соціалістичними.Смороду ставили за кінцеву позначку побудову шляхом реформ соціалістичного суспільства.смороду вважали, що Росію чекає ще тривалий період буржуазно-демократичного розвитку, протягом якого пролетаріат не може і не винний прагнути до влади.Членуй цих партій багато зробили для повалення царату, перетворення Росії на демократичну республіку.Їх інКУРСОВА РОБОТАна тему:"Українська революціярр. ПЛАНВСТУП1.СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГТИ ЛЮТНЕВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (лютий-жовтень 1917 p.)1.1. Перемога Лютневої революції.Крах самодержавства і початок створення в Україні нових політичних структур1.2. Тимчасовий уряд та його органи в Україні1.3. Законодавство Тимчасового уряду1.4. Боротьба за національно-державне відродження України.Утворення Центральної Заради. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ.ДЕРЖАВНИЙ ЛАД І ПРАВО УНР2.1. Організація центральної влади2.2. Організація місцевої влади2.3. Військове будівництво та спеціальні служби УНР2.4. Судова система УНР2.5. Законодавча діяльність Центральної Заради.6.Останні дні Центральної ЗарадиИСНОВКИСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Тема даної курсової роботи: "Українська революція 1917-1918 рр." є вкрай актуальною для дослідження.Особливо в нашу годину, коли "революційність" стає реальною

 
 

Цікаве

Загрузка...