WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Українська революція 1917-1918 рр. - Курсова робота

Українська революція 1917-1918 рр. - Курсова робота

дійсністю.отьба за державність України наприкінці 1917-1920 pp.відбувалася в умовах запеклої громадянської війни та іноземної інтервенції.У цій боротьбі можна виділити кілька етапів.На першому - етапі національну революцію очолювала Центральна Рада.. У листопаді 1917 p.було проголошено Українську Народну Республіку (УНР).. Другий етап - це правління з кінця квітня 1918 p.гетьманщини в умовах окупації України австрійськими та німецькими військами..Лютнева революція створила сприятливі умови для розвитку національно-визвольного рухові пригноблених народів Росії.оловною перешкодою на шляху розв'язання національного питання, як уже зазначалось, була політична діяльність Тимчасового уряду.Він, хоча і заявивши в декларації від 3 березня 1917 р. про скасування усіх національних обмежень, насправді ж продовжував шовіністичнуполітику.перших днів національно-демократичної революції сталося згуртування національних сил в Україні, і виникнення загальноукраїнського громадсько-політичного центру, покликаного очолити масовий народний рух, - Української Центральної Заради.З годиною Рада мала скликати український парламент і створити відповідальний перед ним уряд.Національний центр був започаткований Товариством українських поступовців (ТУПИЙ).ого політичним ідеалом була автономія України в складі перебудованої на федеративних засідках Російської держави.. На співпрацю з поступовцями погодилися й українські соціалісти.До Центральної Заради увійшли також представники православного духівництва, культурно-освітніх, кооперативних, військових, студентських та інших організацій, громад і гуртків, представники наукових товариств (Українського наукового товариства, Товариства українських техніків та агрономів, Українського педагогічного товариства та ін.). 1.ЛАДПЕРЕМОГТИ(лютий-жовтень 1917 p.)1.1. Перемога Лютневої революції.Крах самодержавства і початок створення в Україні нових політичних структурЛютнева революція 1917 p.була зумовлена ходом економічного і політичного розвитку Російської імперії.. Як і бу-яка революція, вона була б неможлива без надзвичайного загострення суперечностей усередині старого ладу.пеклу.про їх, перш за всі, відносилися суперечності між працею і капіталом, між селянами та поміщиками, між відсталим, напівфеодальним селом і розвинутим капіталістичним містом.Ці характерні для усієї Росії антагонізми яскраво виявлялися й в Україні, де смороду ще більше загострювалися внаслідок політики національного гноблення, яку проводив царат.За своїм характером Лютнева революція, як і революція 1905- 1907 pp., була демократичною, точніше - загальнодемократичною.Проте ситуація в країні до 1917 р. на відміну від передодня першої російської революції була іншою.За десятиріччя після 1907 p.Росія значно просунулася по шляху розвитку капіталізму.Істотно зріс промисловий потенціал країни, неухильно тривав процес концентрації виробництва і капіталів, утворювалися нові монополії, банки, фінансові групи, розширювалися і міцніли їх зв'язки з державним апаратом..Цей процес яскраво спостерігався в Україні - найважливішому регіоні Російської імперії.. Отут сформувалися промислові райони всеросійського значення: Правобережжя - з розвинутими цукровою та іншими галузями харчової промисловості і машинобудуванням; Південь, який поділявся на Криворізько-придніпровський район - з могутньою залізорудною і марганцевою промисловістю, металургією та машинобудуванням - і Донбас - з розвинутою вугільною, металургійною та хімічною промисловістю.. Слід також виділити Харківський (машинобудування, цукрова промисловість) і Одесько-Миколаївський (машинобудування, суднобудування, харчова промисловість) райони..В Україні діяли такі об'єднання, як синдикати "Продамет", "Продву гілля", "Продруда", цукровий синдикат та ін.У гірничій, металургійній і машинобудівній галузях промисловості великі акціонерні товариства зосередили 98,2% усього акціонерного капіталу..Монополістичний капітал почав вусі активніше впливати на державний апарат.Здійснювався процес переростання монополістичного капіталу в державно-монополістичний.. В економіці країни тривав процес взаємопроникнення і взаємозрошення державного господарства та приватної промисловості.Унаслідок цього утворювався єдиний комплекс державно-монополістичного господарства.а.Проте і до початку 1917 p.розвиток монополістичного капіталу не змінив значною мірою аграрного характеру економіки країни.. Капіталізм був "обплетений" густою сіткою пережитків феодальних виробничих відносин.В Україні 8,9 млн. десятин кращої землі належали дворянам.Крім того, величезна кількість землі знаходилась у царській родині, церкви та монастирів..Аграрні перетворення П.Столипіна, і перш за всі ламка общинних відносин на селі, хоча й призводили до зростання отут капіталістичних відносин, проте не ліквідували пережитків феодалізму і пов'язаних з ними соціальних суперечностей.. Більш того, унаслідок розшарування селянства до основної суперечності на селі - між поміщиками та селянами - додалася нова - між сільською буржуазією та сільським пролетаріатом.Соціальне гноблення в країні тісно перепліталося з гнобленням національним.. Самодержавство, сповідуючи принцип "поділяй і володарюй", цілеспрямовано насаджало незгоду і ворожнечу між різними народами, культивувало великодержавний шовінізм.Повною мірою це виявлялося в Україні.. Отут царська влада закривала українські школи, клубочи "Просвіти", газети та журнали, забороняла дій Т.Шевченка, І.ранка, Лесі Українки, інших письменників радикально-демократичного напрямку.Українці, як і інші пригноблені нації, згідно з циркуляром Столипіна від 1910 р. вважалися "чужородцями".. Жорстоких утисків з боку самодержавства зазнавав і трудовий російський народ.Маючи незліченні природні багатства і гігантські трудові ресурси, країна з звинувачуй царату та правлячої верхівки знаходилася на межі убозтва.до початку 1917 р. у Росії виникла революційна ситуація.Друга народна революція в Росії визрівала в умовах, коли непримиренні суперечності між самодержавно-поліцейським ладом і потребами суспільного прогресу ще більше посилювалися в зв'язку із світовою соціально-економічною, політичною і національною крризою, яка призвела до першої світової війни.Війна забирала життя мільйонів людей, глибоко руйнувала економіку країни.Тільки в Україні внаслідок нестачі вугілля та рудій до січня 1917 р. були погашені 36 доменних печей, дезорганізовані інші галузі промисловості.. На 1 млн. 800 тис. десятин скоротилися посівні площі.Розпочався товарний голод, інфляція, у містах і промислових повітах не вистачало продовольства..Революційний вибух, який започаткував Лютневу революцію, стався 23 лютого 1917 р. у Петрограді, а вже 27 лютого озброєні робітники та солдати майже повністю оволоділи столицею Російської імперіїлу ніч на 28 лютого були заарештовані міністри останнього царського уряду.у. Незабаром революція перемогла у всій країні.Розвалилася багатовікова монархія.Повалення

 
 

Цікаве

Загрузка...