WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Українська революція 1917-1918 рр. - Курсова робота

Українська революція 1917-1918 рр. - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Українська революція 1917-1918 рр.
ЗМІСТ
ВСТУП...........................................................................................................................
1. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ ЛЮТНЕВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (лютий-жовтень 1917 p.)..
1.1. Перемога Лютневої революції. Крах самодержавства і початок створення в Україні нових політичних структур............................................................................
1.2. Тимчасовий уряд та його органи в Україні.........................................................
1.3. Законодавство Тимчасового уряду......................................................................
1.4. Боротьба за національно-державне відродження України.
Утворення Центральної Ради......................................................................................
2. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД І ПРАВО УНР.........................................................................
2.1. Організація центральної влади.............................................................................
2.2. Організація місцевої влади...................................................................................
2.3 Законодавча діяльність Центральної Ради...........................................................
2.4 Останні дні Центральної Ради..............................................................................
ВИСНОВКИ................................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ........................................................
Вступ
Акутальність обраної теми для даної курсової роботи "Українська революція 1917-1918 рр." є вкрай ціквавою і повчальною. Оосбливо в наш час, коли "революційність" стає реальною дійсністю.
У цій революції можна взиначити кілька етапів. На першому етапі - націоанльну революцію очолювала Центральна Рада. В листопаді 1917 р. було проголошено УНР. Другий етап - це правління з квітня 1918 р. гетьманщини в умовах окупації України авторійськими та німецькими військами.
Актуальність даної теми також полягає в ознайомленні з наявним матеріалом, який дає історіографічна література. Адже суть і причини актуальності теми залежить від опрацьованого матеріалу по даній темі, та її викладу в науковій літературі. Можна сказати, що ця тема "Українська революція 1917-1918 рр." охоплює важливий період в історії України, тому заслудовує на особливу увагу.
Об'єктом дослідження є Українська революція, її позитивні, негативні дії, та наслідки. Предментом дослідження є ті заходи, які проводилися під час революції 1917-1918 р. щодо України.
Мета даної робот полягає в тому, щоб порівняти "Українську революцію 1917-1918 рр." з іншими революціями України.
Основним завданням є на основі вивченої літератури висвітлити такі питання:
1) передумови Української революції;
2) Проходження революції;
3) Останні дні Української революції;
Необхідною умовою для будь-якого історичного дослідження є наявність максимального охоплення доступного кола джерел, та наукової літератури.
Структура роботи даної курсової складається з вступу, двох розділів, висновків та використаних джерел і літератури.
1. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ ЛЮТНЕВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
(лютий-жовтень 1917 p.)
1.1. Перемога Лютневої революції. Крах самодержавства і початок створення в Україні нових політичних структур
Лютнева революція 1917 p. була зумовлена ходом економічного і політичного розвитку Російської імперії. Як і будь-яка революція, вона була б неможлива без надзвичайного загострення суперечностей усередині старого ладу. Цо них, перш за все, відносилися суперечності між трудом і капіталом, між селянами та поміщиками, між відсталим, напівфеодальним селом і розвинутим капіталістичним містом. Ці характерні для усієї Росії антагонізми яскраво виявлялися і в Україні, де вони ще більше загострювалися внаслідок політики національного гноблення, яку проводив царизм.
За своїм характером Лютнева революція, як і революція 1905- 1907 pp., була демократичною, точніше - загальнодемократичною. Проте ситуація в країні до 1917 р. на відміну від передодня першої російської революції була іншою. За десятиріччя після 1907 p. Росія значно просунулась по шляху розвитку капіталізму. Істотно зріс промисловий потенціал країни, неухильно тривав процес концентрації виробництва і капіталів, утворювалися нові монополії, банки, фінансові групи, розширювалися і міцніли їх зв'язки з державним апаратом.
Цей процес яскраво спостерігався в Україні - найважливішому регіоні Російської імперії. Тут сформувалися промислові райони всеросійського значення: Правобережжя - з розвинутими цукровою та іншими галузями харчової промисловості і машинобудуванням; Південь, який поділявся на Криворізько-придніпровський район - з могутньою залізорудною і марганцевою промисловістю, металургією та машинобудуванням - і Донбас - з розвинутою вугільною, металургійною та хімічною промисловістю. Слід також виділити Харківський (машинобудування, цукрова промисловість) і Одесько-Миколаївський (машинобудування, суднобудування, харчова промисловість) райони.
В Україні діяли такі об'єднання, як синдикати "Продамет", "Продву гілля", "Продруда", цукровий синдикат та ін. У гірничій, металургійній і машинобудівній галузях промисловості великі акціонерні товариства зосередили 98,2% усього акціонерного капіталу.
Монополістичний капітал почав усе активніше впливати на державний апарат. Здійснювався процес переростання монополістичного капіталу в державно-монополістичний. В економіці країни тривав процес взаємопроникнення і взаємозрошення державного господарства та приватної промисловості. Внаслідок цього утворювався єдиний комплекс державно-монополістичного господарства.
Проте і до початку 1917 p. розвиток монополістичного капіталу не змінив значною мірою аграрного характеру економіки країни. Капіталізм був "обплетений" густою сіткою пережитків феодальних виробничих відносин. В Україні 8,9 млн. десятин кращої землі належали дворянам. Крім того, величезна кількість землі знаходилась у царській родині, церкви та монастирів.
Аграрні перетворення П.Столипіна, і перш за все ломка общинних відносин на селі, хоча й призводили до зростання тут капіталістичних відносин, проте не ліквідували пережитків феодалізму і пов'язаних з ними соціальних суперечностей. Більш того, внаслідок розшарування селянства до основної суперечності на селі - між поміщиками та селянами - додалася нова - між сільською буржуазією та сільським пролетаріатом.
Соціальне гноблення в країні тісно перепліталося з гнобленням національним. Самодержавство, сповідуючи принцип "поділяй і володарюй",

 
 

Цікаве

Загрузка...