WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Українська революція 1917-1918 рр. (бакалаврська робота) - Реферат

Українська революція 1917-1918 рр. (бакалаврська робота) - Реферат


БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА
на тему:
Українська революція 1917-1918 рр.
ПЛАН
Розділ І. Суспільно політичний лад України після перемоги лютневої демократичної революції (лютий-жовтень 1917 р.)..............................................5
1.1. Початок лютневої революції. Крах самодержавства і початок
створення в Україні нових політичних структур...................................................5
1.2. Тимчасовий уряд та його органи в України. Законодавство Тимчасового уряду..........................................................................................................................19
1.3.Боротьба за національно-державне відродження. Утворення Центральної Ради............................................................................................................................41
Розділ 2. Проголошення Української Народної республіки. Політичний курс Центральної ради......................................................................................................51
2.1. Організація центральної і місцевої влади.......................................................51
2.2. Законодавча діяльність Центральної ради та останні дні..............................59
Висновки....................................................................................................................71
Список використаної літератури.............................................................................73
Актуальність обраної теми для даної роботи, а саме "Українська революція 1917 поч. 1918 р." є цікавою та повчальною. Адже суть і причини актуальності теми залежить від опрацьованого матеріалу та наукової літератури. Недостатнє висвітлення теми не дає право говорити про її неактуальність, тому що вона є актуальна в світлі свого бачення і в межах своїх власних кордонів, оскільки розповідає про історію України з 1917 поч.1918 років.
Потрібно зауважити, що різні автори дають свою оцінку даній темі, вона має як позитивні так і негативні сторони. Автори відзначають, що у новітню добу своєї історії український народ увійшов без власної держави й територіальної цілісності. Україна була поділена між двома сусідніми імперіями Російською та Австрійською [1 с.3] Перша ХХ ст. спроба українського народу створити власну демократичну державу наштовхнула на великі труднощі. На шляху розбудови держави стали могутні зовнішні і внутрішні сили. У грудні 1917 - лютому 1918 рр. центральна рада втратила контроль над більшою частиною України. З координовані дії російських червоних військ і місцевих більшовиків поставили українську революцію перед загрозою поразки. Серед найголовніших причин цього слід назвати недостатньо міцну базу державотворення, на яку змушені були спиратися керівники національно-демократичної революції. Століття національного-гноблення створили соціальну структуру українського населення позбавили його тих елементів, які в сусідніх європейських країнах були організуючою силою державотворення: старої земельної аристократії і власної буржуазії. Негативний вплив на перебіг подій справила недооцінка необхідності створення міцної національної армії, здатної захистити народ від зовнішніх антиукраїнських сил і ліквідувати внутрішню анархію, "Коли наприкінці 1917 р. на Україну почали наступати російські червоні війська, дати їм належну відсіч не вдалося. Байдужих і нейтральних ті дні було більше ніж рішучих і самовідданих" [1, с.65-66].
Об'єктом дослідження є спроба наукового аналізу Української революції. Найбільшою проблемою у написанні даної роботи на наш погляд буде виступати недостатній матеріал, який міг би дати змогу об'єктивно здійснити даний аналіз.
Предметом дослідження є ті заходи, які проводились щодо України 1917 поч. 1918 р.
Мета дослідження: полягає в дослідженні історичних етапі управління країною. В даній роботі велику увагу буде приділено 1917 поч. 1918 р., коли була Українська революція. Мета також полягає в тому, щоб порівняти етапи розвитку української революції з іншими революціями; висвітлити суть, причини і наслідки Української революції 1917 поч. 1918 років.
Основним завданням є: на основі вивченої літератури висвітлити політичну діяльність. Погляди дослідників на політику Центральної ради. Необхідною умовою для будь-якого історичного дослідження є наявність максимального охоплення доступного кола джерел, документальної бази, та наукової літератури. Структура роботи - складається з вступу, двох розділів, висновків, та списку використаних джерел та літератури, а також додатків.
1. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ ЛЮТНЕВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
(лютий-жовтень 1917 p.)
1.1. Початок Лютневої революції. Крах самодержавства і початок створення в Україні нових політичних структур
Лютнева революція 1917 p. була зумовлена ходом економічного і політичного розвитку Російської імперії. Як і будь-яка революція, вона була б неможлива без надзвичайного загострення суперечностей усередині старого ладу. Цо них, перш за все, відносилися суперечності між трудом і капіталом, між селянами та поміщиками, між відсталим, напівфеодальним селом і розвинутим капіталістичним містом. Ці характерні для усієї Росії антагонізми яскраво виявлялися і в Україні, де вони ще більше загострювалися внаслідок політики національного гноблення, яку проводив царизм.
За своїм характером Лютнева революція, як і революція 1905- 1907 pp., була демократичною, точніше - загальнодемократичною. Проте ситуація в країні до 1917 р. на відміну від передодня першої російської революції була іншою. За десятиріччя після 1907 p. Росія значно просунулась по шляху розвитку капіталізму. Істотно зріс промисловий потенціал країни, неухильно тривав процес концентрації виробництва і капіталів, утворювалися нові монополії, банки, фінансові групи, розширювалися і міцніли їх зв'язки з державним апаратом.
Цей процес яскраво спостерігався в Україні - найважливішому регіоні Російської імперії. Тут сформувалися промислові райони всеросійського значення: Правобережжя - з розвинутими цукровою та іншими галузями харчової промисловості і машинобудуванням; Південь, який поділявся на Криворізько-придніпровський район - з могутньою залізорудною і марганцевою промисловістю, металургією та машинобудуванням - і Донбас - з розвинутою вугільною, металургійною та хімічною промисловістю. Слід також виділити Харківський (машинобудування, цукрова промисловість) і Одесько-Миколаївський (машинобудування, суднобудування, харчова промисловість) райони.
В Україні діяли такі об'єднання, як синдикати "Продамет", "Продву гілля", "Продруда", цукровий синдикат та ін. У гірничій, металургійній і машинобудівній галузях промисловості великі акціонерні товариства зосередили 98,2% усього акціонерного капіталу.
Монополістичний капітал почав усе активніше впливати на державний апарат. Здійснювався процес переростання монополістичного капіталу в державно-монополістичний. В економіці країни тривав процесвзаємопроникнення і взаємозрошення державного

 
 

Цікаве

Загрузка...