WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму - Реферат

Матеріальні передумови і основні принципи економічного вчення марксизму - Реферат

середовищі компартій європейських та інших країн він розпочався значно раніше. Вчені дійшли важливого висновку: аналіз сутнісних відносин (які також знаходяться в процесі трансформації) не вичерпує предмета економічної теорії. Він має містити також дослідження поверхових, але реальних і важливих відносин, взаємозв'язків (зокрема, господарського механізму та його ефективності). На цій підставі було критично подолано положення про "вульгарноапологетичний" характер сучасної економічної теорії Заходу, її "перманентну кризу".
На противагу самоізоляції економічної думки в колишніх командноадміністративних країнах прийшло усвідомлення необхідності критичного переосмислення та реінтеграції її в світову, глибокого вивчення сучасної західної теорії.
Як відомо, трьома джерелами марксизму в цілому були класична німецька філософія, класична англійська політична економія та французький утопічний соціалізм. Щодо діалектики класичної німецької філософії, то вона загалом вписалась в марксистську теорію. Проте класична англійська політична економія з її ринковими, приватнопідприємницькими засадами не могла бути поєднана в практичному житті з французьким утопічним соціалізмом, з його соціальною і економічною справедливістю, рівністю, заснованими на суспільній власності, тощо. Практика, яка є критерієм істини, на прикладі розвитку країн командноадміністративної системи довела це. Утопія залишилась тим, чим вона й має бути нереальною, місцем, якого не існує в умовах сучасного етапу розвитку людської цивілізації. Без реального ринкового господарства губився особистий інтерес людини до напруженої праці.
Щодо Марксової економічної теорії, то вона потребує сьогодні не бездумного відкидання, а розвитку відповідно до сучасних умов людської цивілізації зі збереженням позитивних її засад (виділення дослідження економічних відносин у зв'язку з соціальними, ідея соціальної спрямованості економічної теорії на захист інтересів людей праці, системність аналізу, аналітичний пошук з поєднанням історичного і логічного, наукової абстракції і соціального експерименту і багато інших) як однієї з плюралістичних концепцій, що спрямована на соціальне буття людини. Тим більше, що сьогодення яскраво свідчить про необхідність використання різноманітних підходів як в економіці, так і в духовному світі людини в цілому. Про це свідчить навіть приклад взаємодії релігійних конфесій. Так, раніше непримиримі конфесії християнства знаходять точки співвідношення між собою та іншими релігійними напрямами, в тому числі іудаїзмом, мусульманством тощо. Водночас посилюються також фундаменталізм, ортодоксальність в цих конфесіях, які намагаються доводити протиріччя до антагонізму.
Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії.
Історичні умови зародження і початок формування марксистської політичної економії в 4050 р.р. XX ст. 2.Розробка К.Марксом і Ф.Єнгельсом економічної теорії капіталізму:
· теорія додаткової вартості;
· теорія капіталу
· доходи (заробітна плата, прибуток, рента)
· теорія відновлення
Розвиток марксизму наприкінці XIX століття: М.Зібер, І Плеханов, В.Ленін і т.д.
У формування марксизму важливу роль відіграв промисловий переворот в Англії, який розпочався у 70х роках XVIII ст. Виникнення машинної індустрії свідчило про завершення формування матеріальнотехнічної бази капіталізму. Англійська фабрична система викликала зростання продуктивних сил та прогрес капіталізму, зростала продуктивність праці. Разом із зростанням продуктивності праці, зростала її інтенсивність, розширювались межі робочого дня.
Економічні кризи надвиробництва, які свідчили про певну неспроможність конкурентного механізму саморегулювання, потрясали ринкову економіку, викликаючи масове безробіття. Саме ці моменти викликали увагу фундаторів марксизму.
Соціальною базою революційних змін марксизм визнавав пролетаріат робочий клас, який зростав разом із зростанням машинного виробництва.
Карл Маркс (18181883) і Фрідріх Енгельс фундатори марксистського вчення.
Основні методологічні принципи марксистського економічного вчення це діалектичний матеріалізм, історизм та аналіз внутрішніх суперечностей економічних явищ і процесів.
Праці К.Маркса та Ф. Енгельса "Злиденність філософії" (1847), "Наймана праця і капітал" (1849), "Економічні рукописи 18571858р.р.". У вступі К.Маркс здійснив глибокий аналіз виробництва та його впливу на розподіл, обмін та споживання. "Критика політичної економії" (18641865р.р.) К.Маркс 40 років працював над працею "Капітал", яку йому не вдалось закінчити. Головні проблеми "Капіталу" К.Маркса теорія доданої вартості.
Теорія доданої вартості
Робітник продає на ринку не працю, а робочу сипу сукупність фізичних та інтелектуальних сил, що використовуються у виробництві товару. Робоча сила є специфічним товаром. Ідо має споживчу вартість (здатність до продуктивної праці) та мінову вартість (сума життєвих засобів, необхідних для утримання робітника та його сім'ї).
Підприємець купує робочу силу заради споживчої вартості і повністю оплачує її вартість. Але робітник працює значно більше часу, ніж необхідно для створення вартості його робочої сили. Весь результат праці за рамками необхідного робочого часу на створення вартості робочої сили становить додану вартість.
Розрізняє абсолютну та відносну форми доданої вартості.
Доходи
Заробітна плата грошове вираження вартості товару робочої сили.
Прибуток форма доданої вартості, яка виступає у трьох функціональних різновидах:
промисловий прибуток;
торговий прибуток;
позичковий відсоток.
Рента форма доданої вартості у землеробстві. Виступає як: а) абсолютна рента (пов'язана з наявністю монополії приватної власності на землю);
б) диференційна рента (пов'язана з різною якістю і продуктивністю земельних ділянок).
Теорія капіталу 1. Капітал це вартість, що створює додану вартість. Само зростаюча вартість. Виступає утрьох функціональних формах:
а) промисловий;
б) торговий;
в) позичковий.
2. Ділить капітал на:
а) основний та частина капіталу, яка постійно знаходиться у виробництві і переносить свою вартість на створений продукт частинами;
б) обіговий та частіш капіталу, яка використовується у виробництві раз і повністю переносить свою вартість на створений продукт;
в) постійний (с) та чистіша капіталу, що витрачається купівлю засобів виробництва;
г) змінний (v) та частіша капіталу, яка витрачається на робочу силу. Виводить залежність між постійним та змінним капіталом і називає її органічною будовою капіталу (с/v).
Відтворення
У суспільстві весь обсяг виробленої продукції вматеріальному виробництві називає сукупним суспільним продуктом і вважає, що його формують два підрозділи виробництво засобів виробництва (І) і виробництво предметів споживання (II). Для безперервного процесу відтворення в суспільстві повинні дотримуватись наступних умов:
а) для простого виробництва:
І(v+m)=ІІс
І(v+m) + П(v+m)= II(c+v+m) I(c+v+m)=Ic+IIc;
б) для розширеного виробництва:
І(v+m)>ІІс
І(v+m)+ П(v+m)> ІІ(с+v+m)
I(с+v+m)>Іс+IІс;
Але в реальному житті ці пропорції можуть суттєво порушуватись. Бажання підприємців одержувати все

 
 

Цікаве

Загрузка...