WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → Історичні передумови виникнення кейнсіанства - Реферат

Історичні передумови виникнення кейнсіанства - Реферат


Реферат
на тему:
Історичні передумови виникнення кейнсіанства
Аж до 30-х років XX ст. серед учених-економістів панувала думка, що за допомогою механізму вільного ціноутворення економіка автоматично прямує до рівноваги - коли сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції. Дійсність спростувала ілюзії неокласиків щодо здатності ринкового механізму автоматично забезпечувати рівновагу на ринку товарів, так само як і на ринку праці й капіталу. Найбільш наочним свідченням цього був циклічний характер розвитку капіталістичної економіки. Постійно повторювані зі зростаючою силою кризи супроводжувалися зниженням рівня виробництва, інвестицій, зайнятості, заробітної плати, серйозними труднощами у збуті товарів, розладом усього економічного механізму. Економічна думка того періоду виявилася нездатною дати задовільне пояснення цим явищам, а тим більше вказати способи подолання криз. Багато економістів зв'язували настання криз і наступних піднесень з наст-^ роями оптимізму чи песимізму в бізнесменів. Існували теорії, які пояснювали кризи порушенням пропорцій між галузями господарства, або навіть банківською процентною політикою.
З розвитком капіталізму швидко руйнувалися механізми автома-тичного ринкового саморегулювання. На рубежі XX ст. монополії .гаточно знищили вільну конкуренцію як регулятор капіталістич-)го господарства. Вільне переливання капіталу та робочої сили, ірівнювання витрат виробництва, цін та норми прибутку стають тепер неможливими.
Але найбільш гостро нездатність капіталістичної економіки до іаномірного розвитку проявилася у роки світової економічної ризи 1929-1933 pp. та наступної депресії 30-х років. 1933р. в капіталістичних країнах налічувалося 33 млн безробітних, у тім числі США - 16 млн, що становило одну третину всієї робочої сили. У ромисловості США виробничі потужності функціонували лише на О %, а в Англії - ще менше. До 1933 p. промислове виробництво та національний дохід США знизилися більше ніж на половину. івестиційна діяльність у деякі роки кризи повністю припинялася.
Вихід з кризи був настільки тривалим та болісним, що навіть у 1938р. рівень виробництва в багатьох країнах не досяг показників 1929 p.
Економічна криза 1929-33 pp. продемонструвала очевидну не-відповідність між високим рівнем розвитку продуктивних сил та ір-раціональністю стихійних ринкових процесів. Високий рівень усуспільнення та ускладнення господарського механізму нагальне потребували планомірного регулювання економіки в загальнонаціональних масштабах, тобто посилення ролі держави в економіці.
Перші кроки у цьому напрямку було зроблено у США реалізацією "Нового курсу" президента Ф. Рузвельта.
Попервах посилене державне втручання в економічне життя по-яснювалося суто практичними міркуваннями без відповідної теоретичної бази. Опублікувавши 1936 p. книжку "Загальна теорія зайнятості, процента та грошей", англійський економіст Дж. М. Кейнс створив цю теоретичну платформу і став ідеологом нового напряму у буржуазній економічній науці, котрий обґрунтовує неможливість саморегулювання капіталістичної економіки на макрорівні та необхідність державного втручання в економічні процеси.

 
 

Цікаве

Загрузка...