WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → Соціально-економічні погляди М. Бухаріна: нові підходи до проблеми - Курсова робота

Соціально-економічні погляди М. Бухаріна: нові підходи до проблеми - Курсова робота

М.Бухаріна, присвячена економічним проблемам, вийшла в 1920 році під назвою "Экономика переходного периода". У ній
зазначено, що побудова соціалізму в умовах розрухи починається із трудової мобілізації, яка складає основний момент соціалістичного початкового нагромадження 9, с. 134 . Далі М.Бухарін акцентує увагу, що ліквідація приватної власності на засоби виробництва, скасування патентного права і комерційної таємниці, єдність плану роблять можливим перехід на електроенергію. М.Бухарін також вважав, що не може бути і мови про який-небудь "державний капіталізм" за пролетарської держави 9, с. 137 . М.Бухарін підкреслював, що під час перехідного періоду старі категорії політичної економії перестають відображати економічну ситуацію 9, с. 151 .
В перехідний період, під час знищення товарної системи, гроші перестають бути всезагальним еквівалентом, стаючи умовним знаком обігу продуктів 9, с. 159 . Під час соціалізму зникають також категорії прибутку і додаткової вартості 9, с. 159 . Отже, при соціалізмі, згідно М.Бухаріна, зникають об'єктивні закони економіки. Як зазначає радянський дослідник О.Лацис, в такому випадку можна діяти в економіці, як душу забажає 9,с. 122 .
Зовсім інший характер має стаття "Новый курс экономической политики" (1921 року). У ній Бухарін писав, що для підняття економіки необхідно запровадити капіталістичну оренду і концесії. В оренду будуть здавати головним чином підприємства недіючі або погано працюючі, у вигляді орендної плати держава буде мати додаткові кошти, які будуть направлені на індустріалізацію 8, с. 39 .
Коли ж визріють необхідні для цього умови, слід "повернути кермо". це буде виявлятись у поступовій економічній ліквідації великого приватного господарства і в економічному підпорядкуванні дрібного виробника керівництву великої промисловості 8, с. 30 .
Отже, на прикладі цих двох статей ми можемо простежити еволюцію поглядів М.Бухаріна від обстоювання "воєнного комунізму" до обґрунтування непу. Якщо у першій статті він виступав за запровадження трудової повинності з метою виходу з кризи, то в другій - за капіталістичну оренду і концесії. Такі зміни в економічних поглядах Бухаріна були викликані зміною економічного курсу більшовицького керівництва - відмовою його від "воєнного комунізму" і переходом до нової економічної політики.
Після смерті Леніна Бухарін взяв участь у дискусіях в середині партії. У центрі цих дискусій була проблема визначення шляху до соціалізму і сама концепція соціалізму. Спочатку М.Бухарін став на боці більшості ЦК проти Троцького, який висунув концепцію "закручування гайок", надіндустріалізації за рахунок пограбування села.
Боротьба з "троцькізмом" привела до усунення Троцького та деякого коректування курсу по відношенню до селянства. Головним теоретиком заходів, що проводились, був М.Бухарін 29, с. 250 .
Як відзначив американський вчений С.Коен, М.Бухарін поступово разом
із Й.Сталіним очолив нове керівництво більшості ЦК. Коен говорить навіть про
дуумвірат Бухарін - Сталін 46, с. 29 .
Утворення сталінсько-бухарінської більшості можна пояснити небезпекою, що походила від спільних противників, а не лише спільними переконаннями.
В ході дискусій М.Бухарін розробляв і формулював економічну політику та ідеологію керівництва в період 1925-1927 років. Він зіграв вирішальну роль у рішенні продовжити нову економічну політику 46, с. 25 .
В той час М.Бухарін закликав керівництво країни, не дивлячись ні на які труднощі, твердо стояти на позиціях економічних методів управління народним господарством. У розробці своєї економічної теорії М.Бухарін більше всіх виступав за союз із наукою, і не випадково більшість серед його прихильників становили вчені - економісти 29, с. 251 .
Бухарін один із перших заявив про можливість побудови соціалізму в одній країні. На думку М.Бухаріна, на будівництво соціалізму в СРСР треба буде витратити десятиліття 29, с. 251 .
Це будівництво соціалізму, на погляд М.Бухаріна, слід проводити з допомогою нової економічної політики. Її М.Бухарін оцінював як універсальну за значенням економічну політику, що забезпечує розвиток продуктивних сил і ріст виробництва. М.Бухарін проводив думку про єдину можливість будівництва соціалізму в СРСР на шляху нової економічної політики 40, с. 35 .
Визначальним моментом непу Бухарін вважав ринкові відносини. Приватна ініціатива ставиться на службу державної промисловості і всього господарства в цілому.
Важка промисловість і транспорт не повинні передаватись приватним власникам. Вони повинні залишатись в руках держави.
На думку М.Бухаріна, між державним і приватним секторами економіки буде конкурентна боротьба, у якій в кінцевому підсумку переможе державний сектор. Перемогу він здобуде внаслідок економічної боротьби, а не репресивних мір. М.Бухарін вважав, що економіка СРСР прийде до планового господарства в результаті важкої економічної боротьби із залишками приватного капіталу 8, с. 128 .
У 1922 році на IV Конгресі Комінтерну М.Бухарін висунув ряд нових положень щодо непу. Процес змін, що проходив у рамках непу, одержав назву вростання у соціалізм.
Бухарін вважав, що період розвитку буде довгим, на протязі якого соціалістичні форми виробництва будуть все більше поширюватись. В доповідях на IV і VІ Конгресах Комінтерну Бухарін намагався охарактеризувати неп як явище міжнародного характеру, як стадію, через яку повинно пройти соціалістичне будівництво у будь-якій країні 53, с. 93 .
Таким чином, М.Бухарін прийшов до розуміння непу як особливої і досить довгої фази перехідного періоду, через котру в тій чи іншій мірі повинні перейти багато країн і котрій властивий ряд перехідних ступенів 52, с. 78 .
Поступово М.Бухарін став відокремлювати теорію непу як вчення про перехід до соціалізмувід конкретної політики, котра лише реалізує основні принципи непу в певних історичних умовах 53, с. 94 .
Варто зазначити, що свої роздуми над шляхами дальшого розвитку непу в середині 20-х років Бухарін узагальнив у праці "Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз" (1925 рік). Її економічна частина майже повністю присвячувалась обґрунтуванню необхідності дальшого укріплення союзу робітничого класу і селянства через розгорнуте кооперативне будівництво на селі 47, с. 316 .
Рух до соціалізму як в промисловості, так і в сільському господарстві розглядався М.Бухаріним як механічний ріст об'ємів господарської діяльності і поступове злиття їх в одне величезне ціле 8, с. 175 . М.Бухарін вважав, що нагромадження в промисловості йде швидше, ніж в сільському господарстві 8, с. 177 .
Велике значення мала доповідь М.Бухаріна "Ленин как марксист",
проголошена ним на траурному засіданні Академії Наук 17 лютого 1924 року.
В якості вихідних положень для дальшого розвитку ленінських поглядів на соціалізм і шляхи переходу до нього Бухарін сформулював у доповіді 5 основних теоретичних проблем, котрі намітив Ленін і котрі необхідно було розробити. Це вчення про вростання в соціалізм після переможної революції; питання про різні типи соціалізму,

 
 

Цікаве

Загрузка...