WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → Економічні ідеї в соціальних утопіях А Сен-Сімона, Ш.Фур'є і Р.Оуена. Економічно-математичні концепції В.Дмитрієва та Є.Стуцького - Контрольна робота

Економічні ідеї в соціальних утопіях А Сен-Сімона, Ш.Фур'є і Р.Оуена. Економічно-математичні концепції В.Дмитрієва та Є.Стуцького - Контрольна робота

Слуцький /1880-1948/.
Найбільш видатним економістом-математиком, який справив величезний вплив на розвиток сучасних економ і ко-математичних досліджень, був Є.Слуцький (1880-1948), викладач Київського комерційного інституту (1913-1926)2. Він зробив визначний внесок у розвиток математичних, математико-статистичних досліджень. Його твір "Теорія кореляції і елементи вчення про криві розподілу" (1912) був тривалий час найліпшим посібником з математичної статистики. 1915 року Є. Слуцький опублікував в італійському журналі статтю "До теорії збалансованого бюджету споживача", яку лише 1963 p. було передруковано в Москві. У цій статті вчений показав зв'язок між функцією корисності і рухом цін і грошових доходів населення. Ця праця вважається основоположною серед сучасних економіко-математичних досліджень проблем попиту і взаємозв'язку між функцією попиту, рухом цін та доходів.
У 1915 р. він опублікував в італійському часопису статтю "До теорії збалансованого бюджету", у якій був запропонований оригінальний варіант теорії граничної корисності, розвивалася концепція економічної рівноваги В.Парето. Слуцький зумів значно просунути розробки Парето . Йому першому вдалося розмежувати і дати аналітичний опис ефекту заміщення й ефекту прибутку, що дозволило відмежувати вплив, що робиться на індивідуальний попит коливаннями відносних цін, від впливу, пов'язаного зі змінамиіндивідуального прибутку /згодом такий аналіз був зроблений англійським економістом Дж.Хіксом у його, що стали класичним, праці "Вартість і капітал", виданому в 1939 р., і зазначені ефекти одержали назву "хіксіанських"/. За розробку теорії загальної рівноваги /її мікроекономічних основ, що складають головне утримання роботи "Вартість і капітал"/ Хікс був нагороджений Нобелевською премією 1972 р. Ось що англійський економіст писав у введенні до своєї книги 1939 р.: "Теорія, що буде викладена в цей і двох наступних главах, належить, по істоті, Слуцькому, із тієї лише обмовкою, що я цілком не був знаком із його роботою ні під час дослідження, ні навіть якийсь час після опублікування цих глав у часопису Р.Г.Д.Алленом і мною. Робота Слуцького сильно математизована, у ній мало міркувань про важливість його теорії. Все це /а також час, коли була опублікована робота/, можливо, і пояснює, що настільки довгий час вона не робила впливу на розвиток економічної думки і прийшлося відчинити її наново. Дійсна праця являє собою перше систематичне дослідження "території", уперше відкритої Слуцьким". Російською мовою робота Слуцького, що вже в 20-х роках відійшов від досліджень в області "чистої теорії" ринку й успішно зайнявся математичною статистикою, побачила світло лише в 1963 р.15 /У видання "Вибраних трудів" ученого 1960 р. вона включена не була/. У коментарях радянських економістів-математиків Волконського В.А. і Конюса А.А. відзначалося, що важлива заслуга Слуцького складається в тому, що він перший підійшов до вивчення функції корисності як до об'єктивної характеристики поводження товариства або сукупності споживачів і намітив шлях її експериментального дослідження і застосування в практичних економічних розрахунках. Ідеї Слуцького знайшли відбиток у працях західних економістів Г.Шульца, Х.Хаутекера, М.Дебре й ін. У СРСР результати, отримані Слуцьким, використовував В.С.Немчинов для визначення ринкової ціни.
Є.Слуцький вперше розробив таку науку як праксеологія яка відображала принципи раціональної поведінки людей за різних умов.
Є.Слуцький вважав, що не можна грунтовно пізнати господарське утворення, не проаналізувавши "формально - праксеологічні основи економіки", де відбивається вся структура майна, а саме: первісні предмети господарства, можливості розпорядження, прості сподівання. Якщо всі ці елементи еквівалентні, то їх можна вважати гранично визначеними.
Уже в 30-ті роки ця праця здобула високу оцінку зарубіжних економістів, зокрема Р. Аллена і Дж. Хікса, які виявили її в італійському журналі. Ідеї Є. Слуцького лягли в основу книжки Дж. Хікса "Вартість і капітал" (1939). У ній Хікс високо оцінює наукові розробки Є. Слуцького й наголошує, що він був першим економістом, котрий зробив значний крок наперед порівняно з "неокласиками" і з Парето. Хоча Хікс і дізнався про статтю Слуцького тільки тоді, коли основні ідеї його власної праці були опубліковані в журналі "Economica"(1934), це не завадило йому визнати, що "теорія, яку буде викладено в цьому і двох наступних розділах (праці "Вартість і капітал". - Л.К.), належить, по суті, Слуцькому...".
Написав праці :
"Теорія кореляції і елементи вчення про криві розподілу".(1912)
Стаття " До теорії збалансованого бюджету споживача".(1915)
Лише у 1963 р. цю статтю було передруковано у Москві. У цій статті показаний зв'язок між функцією корисності і рухом цін і грошових доходів населення. Ця праця вважається основоположною серед сучасних економіко - математичних досліджень проблем попиту і взаємозв'язку між функцією попиту, рухом цін та доходів.
Про величезний вплив праць Є. Слуцького на розвиток економічної науки і, зокрема, економетрики писав Р. Аллен. Ще 1936 p. він опублікував працю, присвячену Слуцькому, в якій дав високу оцінку його теорії поведінки споживача.
1950 p. Аллен в журналі "Економетрика" опублікував нову статтю, присвячену Слуцькому. Він писав, що праці Слуцького мали великий і сталий вплив на розвиток економетрики у двох важливих напрямах: теорії поведінки споживачів і аналізі часових рядів.
Високо оцінюють економісти і внесок Слуцького в розробку основ праксеології. В "Етюді до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки", що його було опубліковано українською і німецькою мовами3, Слуцький уперше в світовій літературі поставив питання про необхідність формування особливої науки - праксеології, яка б розробляла принципи раціональної поведінки людей за різних умов.
Ідеї Є. Слуцького, з дещо модернізованим математичним апаратом, широко використані у творах зарубіжних економістів Р. Аллена, Дж. Хікса, Хауттакера, Дебре, Ерроу та інших.
Список використаної літератури
1. Злупко С.М. Економічна думка України: тексти лекцій. -Львів.1992.
2. Історія економічних учень / Ред. Л.Я. Корнійчук. - К., 1999 .
3. Ковальчук В.С., Сарай М.І. Історія світової економічної думки: Навч.курс.-Тернопіль.1996.
4. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли: От пророков до профессоров. - М., 1996.
5. Мешко І.Н. Історія економічних учень. - К., 1994.
6. Несторенко О.П. Історія економічних вчень. - К., 2000.
7. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних вчень. Навчальний
8. Українська економічна думка:Хрестоматія.К.1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...