WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → 1. Економічна думка К.Русі. 2. Історичні умови виникнення утопічного соціалізму в Західній Європі і його характеристика. 3. Теорія “конвергенції” та ї - Реферат

1. Економічна думка К.Русі. 2. Історичні умови виникнення утопічного соціалізму в Західній Європі і його характеристика. 3. Теорія “конвергенції” та ї - Реферат

виробництва, притаманні розвинутим капіталістичним і соціалістичним країнам, потребують "приблизно схожої системи планування і організації" . Він наголошує на необхідності державного регулювання економіки.
Отже, Гелбрейт до проблеми "конвергенції" двох систем підходить з погляду розмірів виробництва, його техніко-організаційної сторони і ігнорує відмінності у сферах власності.
Голландський економіст Я. Тінберген процес "конвергенції" уявляв як "сприйняття" певних принципів і "переборення" інших. Майбутнє "конверговане" суспільство не сприйме притаманних соціалізмові суспільної власності, централізованого планування (яке має набрати децентралізованого характеру), зрівняльного розподілу тощо. Щодо капіталізму, то тут посилиться планування, зростатиме роль державного сектора і державного регулювання економіки. У результаті наближення системи "Сходу і Заходу" до якоїсь середини виникне, на думку Тінбергена, "змішана система", яка уможливить досягнення суспільного оптимуму.
Французький соціолог Р. Арон визнає наявність спільних рис і для капіталізму і для соціалізму: індустріалізація, урбанізація, розвиток освіти. Він критикує марксистський формаційний підхід до аналізу суспільного розвитку, заявляє, що він не виправдав себе, що фактом такого розвитку став плюралізм. І капіталістична, і соціалістична економічні системи розвиваються і змінюються. У процесі розвиткувідбуваються "спільні для обох систем" зміни. Арон не ставив завдання дати чітке прогнозування майбутнього, хоч і висував ідею плюралізму всесвітнього розвитку, для якого характерним є існування індустріальних суспільств різного типу.
У. Ростоу зіставляє деякі техніко-економічні показники двох систем (норму нагромадження, рівень виробництва і споживання на душу населення) і робить висновок про переваги капіталізму. Що ж до соціалістичних країн, то, відмовившись від свого суспільно-політичного ладу, вони наблизяться до капіталізму.
М. Дюверже (Франція) майбутнє соціалізму і капіталізму уявляв як систему "демократичного соціалізму", яка утвориться в результаті неминучих процесів лібералізації на Сході і соціалізації на Заході. Буде відбуватися мирне автоматичне зближення двох систем.
Для доказу процесів "конвергенції" широко використовувалась проблема зростання впливу держави на економічне життя в капіталістичних країнах. Це стало підставою для заяв про те, що соціалізм і капіталізм подібні в тім, що в них здійснюється державний контроль над економікою.
В обгрунтуванні теорії "конвергенції" західні вчені зверталися не лише до економічних, а й до загальносоціологічних аспектів, вони поширювали ідеї "конвергенції" на всі сфери суспільного життя. Соціологічна аргументація "конвергенції" полягає у визначенні спільних рис двох систем в галузі виховання, освіти, культури, мистецтва, науки. Так, П. Сорокін у праці "Соціологічне і культурне зближення між Сполученими Штатами і Радянським Союзом" підкреслював певну схожість систем виховання й освіти в США і СРСР. Він намагався також встановити схожі тенденції в розвитку соціальних наук і філософії. Ця схожість, на його думку, полягає в тім, що значна частина радянських учених не стоїть нібито на позиціях діалектичного матеріалізму, тоді як значна частина американських учених більш схильна до матеріалістичного світогляду.
Яким же уявляли собі західні теоретики майбутнє "конверговане" суспільство? Так, американський економіст В. Бакінгем у праці "Теоретичні економічні системи. Порівняльний аналіз" (1958) зазначає, що в результаті конвергенції виникне "єдиний загальний економічний лад" на капіталістичній основі. Три з чотирьох визначальних основ капіталізму будуть включені в нову систему: приватна власність, економічні стимули і мотив прибутку, ринкова система. У Р. Арона можливий шлях "синтезу" двох систем - це організація соціалізму на основах капіталістичних принципів. Що ж до капіталізму, то він не створює перешкод розвиткові продуктивних сил і тому заміна капіталізму соціалізмом не є необхідною.
Я. Тінберген - прихильник "синтезу деяких елементів капіталістичної ефективності і соціалістичної рівності".
Французький економіст Ф. Перру писав про створення "всесвітньої економіки", яка б об'єднувала протилежні системи і була б здатною задовольнити потреби всіх людей.
Д. Белл заявляв, що СРСР і США схожі як індустріальні суспільства, а вимоги науково-технічної революції зумовлюють їх "конвергенцію" у вигляді "нового типу централізовано-децентралізованої ринково-планової системи"'.
Різні варіанти і відтінки теорії "конвергенції" не дають підстав твердити про їх суттєві відмінності. Пропагуючи зближення соціалізму і капіталізму, більшість теоретиків "конвергенції" насправді мали на увазі поглинання соціалізму капіталізмом. Абсолютно відверто про це писав професор Колумбійського університету, помічник з питань національної безпеки при президенті Дж.Картері 3. Бжезинський. У праці "Політичні системи США і СРСР" (1964), написаній разом із соціологом С. Хантингтоном, автори констатували процес зближення СРСР і США.
Але разом з тим вони підкреслювали, що цей процес виявиться насправді у збереженні принципово важливих аспектів капіталістичної системи і відмиранні ознак соціалізму, зокрема комуністичної партії і її монополії на владу. "Таким чином, - робили висновок автори, - за ближчого розгляду виявляється разюча обставина --?' більшість теорій так званої "конвергенції" в дійсності постулюють не "конвергенцію", а поглинання протилежної системи".
Як відомо, марксистська література не просто критично оцінювала теорію "конвергенції", а називала її "міфом" і бачила її призначення у спробах захистити капіталізм і спростувати досягнення соціалізму. Арбітром у вирішенні цієї проблеми стала практика. І не випадково З. Бжезинський у праці "Холодна війна і її наслідки" писав: "Замість теорії "конвергенції" двох конкуруючих систем, що її колись вихваляли, реальність виявилась однобічною конверсією".
Проте "конвергенція" справді буде відбуватися на шляху розвитку демократичних режимів в ім'я миру на землі.
Використана література:
1. Історія економічних вчень світу та України. - К., 2001.
2. Історія економічних вчень: Підручник / Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко та інші. - КНЕУ, 2001.
3. Юхіменко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних вчень. Навчальний посібник. - Київ, "Знання - Прес", 2001.
4. Ковальчук В.М., Сарай М.І. Історія світової економічної думки: Навчальний курс.- Тернопіль, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...