WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → Економічна думка епохи феодалізму - Реферат

Економічна думка епохи феодалізму - Реферат

Діяльність Б. Хмельницького була спрямована на розвиток ремесел, промислів, торгівлі, розширення економічних зв'язків України з Росією. Велика увага приділялася питанням зовнішньої торгівлі України, формуванню національного купецтва. Уміло здійснювалася політика протекціонізму через управління митними тарифами: імпортне й експортне мито становило 2 % вартості товарів, а золото, срібло й дорогоцінне каміння звільнялися від імпортного мита, проте обкладалися високим експортним митом. Одним з основних напрямків економічної діяльності Б. Хмельницького була також фінансова політика, яка зводилася до збільшення додаткового продукту та норми його нагромадження.
Упродовж XV-XVII ст., у період кризи феодалізму та генезису капіталістичних відносин у Західній Європі, з'явились утопічні проекти майбутнього комуністичного суспільства, на які вплинули проекти державного устрою Платона, суспільні концепції раннього християнства, вчення середньовічних єретиків. Одним з найвідоміших представників утопічного соціалізму цього періоду був Томас Мюнцер (1490-1525), який різко критикував феодальний устрій та проголошував панівний клас винуватцем усіх бід у суспільстві. Його соціальним ідеалом було безкласове суспільство, яке базувалося б на принципах повної рівності, справедливості, відсутності експлуатації. Т. Мюнцер був прихильником суспільного майна і спільної праці всіх працездатних громадян, об'єднаних у комуни. Він передбачав тисячолітнє царство Христа.
Початок літературі утопічного соціалізму було покладено книгою "Утопія", яку видав 1516 року англійський письменник-гуманіст і державний діяч Томас Мор (1478-1535). Він підкреслював, що "всюди, де є приватна власність, де все вимірюється грошима, там навряд чи коли-небудь буде можливо, щоб держава управлялася справедливо й щасливо" Т. Мор зобразив фантастичну картину ідеального суспільного устрою на острові Утопія, де немає приватної власності, засоби існування отримуються безплатно, населення займається корисними справами та існує надлишок матеріальних благ. Поглядам Т. Мора була притаманна певна обмеженість, бо він не виокремлював проблему розвитку продуктивних сил, основою майбутнього суспільства вважав ремісницьке та сільськогосподарське виробництво, не виключавіснування рабства.
Основні ідеї утопічного соціалізму підтримав італійський філософ Томмазо Кампанелла (1568-1639). У книзі "Місто Сонця", опублікованій у 1623 p., він змалював устрій майбутнього комуністичного суспільства на прикладі держави соляріїв. Солярії живуть общиною; у них немає приватної власності й класів, а розподіл матеріальних благ безплатний та рівний; вони використовують удосконалені засоби виробництва. Для комунізму Т. Кампанелли характерні елементи примітивізму (спільність жінок, детальна регламентація побутових відносин) та невизначеність шляхів і методів переходу до нього.
Новий поштовх розвитку суспільно-політичної та економічної думки надала Англійська буржуазна революція (1642-1649). У революційний період великого поширення дістали ідеї левелерів ("зрівню-вачів") - виразників ідей дрібнобуржуазної демократії, які засуджували абсолютизм, обстоювали республіканську форму правління, пропагували свободу та рівність. На відміну від левелерів, які не заперечували приватну власність, діггери ("копачі"), що належали до лівого крила революційної демократії, висунули вимогу спільності землі та її доступності для кожного. Рух діггерів очолив Джерард Уінстенлі (1609-1652), який засуджував приватне земельне володіння. У своїй праці "Закон свободи" (1651) вчений сформулював утопічний проект майбутньої республіки, де забезпечуватиметься вільне користування землею і все необхідне видаватиметься безплатно. Спроба Дж. Уінстенлі реалізувати свій проект завершилася повною поразкою (колонія проіснувала лише рік), що свідчить про утопічність ідей ученого.
Незважаючи на відмінності, соціальні утопії XV-XVII ст. багато в чому схожі. Це проекти суспільства, заснованого на суспільній власності на засоби виробництва й предмети споживання, де немає місця товарному виробництву та грошам. Пропонувалися принципи всезагальності праці й розвитку фізичних і розумових здібностей людей. Ідеї Т. Мюнцера, Т. Мора, Т. Кампанелли та Дж. Уінстенлі, попри їх утопічність, наївність і романтизм, відіграли велику роль у розвитку соціалістичної думки.
Список використаної літератури:
1. Игнатенко А. А. Ибн Хальдун. - М.: Мысль, 1980. - 160 с.
2. История экономических учений: Учебник для экон. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1983. -559 с.
3. История экономических учений: Учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов / Под ред. В. А. Жамина, Е. Г. Василевского. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - Ч. 1. - 368 с.
4. История экономической мысли в России: Учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов / Н. О. Воскресенская, А. С. Квасов, Е. А. Козлова и др.; Под ред. А. Н. Марковой. - М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1996. - 136 с.
5. Кейнс Дж.-М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер с англ. / Под. ред. А. Г. Милейковского, И. М. Осадчей. - М.: Прогресс, 1978. - 494 с.
6. Козак Ю. Г. Современный маржинализм: Методологические вопросы критики. - К.: Выща шк., 1985. - 143 с.
7. Костюк В. Н. История экономических учений. - М.: Центр, 1997. - 224 с.
8. Котов В. Н. Критика буржуазных теорий "экономических систем". - М.: Наука, 1981. -208 с.
9. Лапина 3. Г. Учение об управлении государством в средневековом Китае. - М.: Наука, 1985. - 383 с.
10. Левита Р. Я. История экономических учений: Учеб. пособие. - М.: Catallaxy, 1995. -191с.
11. Ленин В. И. Марксизм и ревизионизм. - М.: Политиздат, 1982. - 16 с.
12. Майбурд Е. М. Введение в историю экономической мысли. - М.: Дело; Вита-Пресс, 1996. - 544 с.
13. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. - К.: Хагар-Демос, 1993. - 785 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...