WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія економічних вчень → 1. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера. 2. Подальша вульгаризація буржуазної політекономії (30- - Реферат

1. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера. 2. Подальша вульгаризація буржуазної політекономії (30- - Реферат

потрібно було проаналізувати фактори, від яких вони залежать.
Теорія споживаннязапропонована Дж.Кейнсом, в основі якої лежить так називаний "основний психологічний закон", відповідно до якого "... люди, як правило, схильні збільшувати своє споживання з ростом доходу, але не тією ж мірою, у якій росте доход".Цей закон був сформульований Дж. М. Кейнсом на основі його спостережень за особливостями групового поводження людей. При цьому заощадження, будучи різницею між доходом і споживанням, являють собою просто "залишок", який люди використовують на майбутнє у випадку непередбачених подій.
Була розроблена Кейнсом концепція мультиплікатора інвестицій на основі вчень Кана і стала одним із способів пояснення нестабільності ринкової економіки. Наприклад, невелике скорочення обсягу інвестицій здатно викликати глибокий спад виробництва і масове безробіття. Тут найважливіша макроекономічна роль, що у ринковому господарстві грають інвестиції. При цьому в теорії Дж. М. Кейнса, саме інвестиції визначають заощадження, а не навпаки і що ставка відсотка встановлює нижню межу необхідної прибутковості інвестицій.
Дж. М. Кейнс дає тлумачення відсотка, яке фундаментально ріницься від неокласичного. По Кейнсу відсоток - це винятково грошовий феномен, зв'язаний з функціонуванням грошей як самий ліквідний актив тривалого користування в економіці. Конкретніше говорячи, відсоток - це плата за відмовлення від ліквідності; а рівноважне значення процентної ставки визначається з взаємодії між пропозицією грошей і тим, що Дж. М. Кейнсом було названо "перевагою ліквідності" і що при "неадекватних" значеннях граничної ефективності капіталу, процентної ставки і переваги ліквідності ефективний попит може привести до неповної зайнятості. Отже, необхідне проведення продуманої макроекономічної політики уряду.
Дж. М. Кейнс критикував неокласичне пояснення інфляції на основі кількісної теорії грошей по двох причинах. По-перше, як уже відзначалося, між рівнем цін (і номінальним національним доходом у цілому) і грошової маси немає тісного зв'язку. Остання порушена нестабільністю швидкості звертання грошей, що є прямим наслідком нестабільності попиту на гроші. По-друге, при зміні грошової маси в умовах неповної зайнятості в основному змінюється реальний національний доход, а не рівень цін. Точніше кажучи, при описі впливу зміни пропозиції грошей на ціни необхідно виділяти два типи інфляції, помірну і справжню. Помірна інфляція виникає при одночасному росту і реальному доході, і цін. Справжня інфляція починається після досягнення повної зайнятості. Для економіки шкідлива тільки справжня інфляція; що ж стосується помірної інфляції, то вона неминучий супутник організовуваного урядом збільшення реального доходу і зайнятості.
На відміну від неокласичної моделі, у теорії Дж. М. Кейнса ринок праці відіграє пасивну роль. Рівень зайнятості визначається не автономним функціонуванням ринку праці, а обсягом ефективного попиту. При цьому функція попиту на працю не є функцією граничної продуктивності праці, як це мало місце в неокласичній теорії.
Висновки
Глибоке розуміння суті минулих та сучасних економічних теорій потребує з ясування джерел їхнього зародження та розвитку. А знання цього всьго дає змогу розуміти та формувати економічну політику держав, в основу яких беруться ті чи інші економічні теорії.
Як писав один з економістів, що сучасна теорія вкрита рубцями вчорашніх проблем, нині вже вирішених, вчорашніх промахів, нині виправлених, і не може бути повністю зрозумілою, якщо не розглядати її як спадщину минулого.
Економічні проблеми таркаються нас всіх. Ніхто не залишається байдужим до таких категорій, як заробітна плата, податки, безробіття інфляція, паперова волокіта при відкритті та припиненні підприємницької діяльності, митного оформлення вантажів тощо. І якщо переважна кількість населення може не розуміти всього, то спеціалісти, які займаються господарською діяльністю повинні розуміти причини та суть різних економічних негараздів. А щоб уникнути різного роду проблем, то слід чітко сприйняти та використовувати економічні теорії в чистому їх вигляді або в комбінаціїкількох теорій.
Знання історії економічної думки важливе для оволодіння культурою економічного мислення, а також для оцінки економічної ситуації і подальшого
розвитку економічних вчень в залежності від вимог сьогодення.
За минулих 10 років незалежності України її економіка бажає бути кращою. Але протистояння різних політичних сил, гілок влади заважають розвиватися українській економіці. До сьогодні немає конкретної моделі розвитку України, яка була б пристосована до наших умов, менталітету тощо. А якщо немає моделі, то відповідно відсутнє належне законодавство, твереза податкова та митна політика, належний рівень соціального захисту та інше.
За два останні роки податковий кодекс так і не прийняли, а це говорить про те, що багато підприємств, організацій та ціла низка різних суб єктів господарської діяльності залишаться "тінізованими" через надмірні податки.
Багато законів протиріччять одні одним, а інші просто не працюють по причині корупції та інших причинах, які потрібно негайно корегувати для забезпечення ефектовності їх дій.
Слід зазначити, що зроблено багато для відродження української економіки, але потрібно зробити ще більше в плані застосування комплексу економічних важелів управління народним господарством на високому державному рівні, а громадяни зроблять все необхідне на своєму рівні, але їм потрібно створити належні умови з чітко визначеними правилами гри.
Сучасний стан української економіки знаходиться навіть ще не на першому етапі свого розвитку, а в зародковому стані і це природно. Тому що будь - яка хвороба, незалежно від її стадії, миттєво не лікується, а тим більше економічна і ще тривала.
Список джерел та використаної літератури
1. Економіка: теоретичні основи. Підручниук. Частина 1./ Редакція і підготовка до друку - канд. екон. наук, доцент Ковальчук В. М. - Тернопіль: Астон, 1997. - 204 с.
2. Економіка: теоретичні основи. Підручник. Частина 2. / Редакція і підготовка до друку - канд. екон. наук, доцент Ковальчук В. М.. - Тернопіль: Астон, 1997. - 152 с.
3. Історія економічних учень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та інші; За редакцією Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. - К.: КНЕУ, 1999. - 564 с.
4. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблеми и политика. Пер. с анг. 11-го изд. К, ХАГАР-Демос, 1993. - 785 с.
5. Основи економічної теорії / С. В. Мочерний, С. А. Єрохін, Л. О. Каніщенко та інші. За редакцією С. В. мочерного. - К.: Вц "Академія", 1997. - 464 с.
6. Сірко А. В. Конспект по політичній економії за 2000 рік.
Контрольну роботу виконав: студент 4 курсу
спеціальності "Фінанси та кредит"
групи 42 - Ф
Заверюха Андрій…………………..
м. Вінниця 15 лютого 2002 року

 
 

Цікаве

Загрузка...