WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Геодезичний чемпіонат - Курсова робота

Геодезичний чемпіонат - Курсова робота

5. (5 балів) Вивчення яких методів входить в задачі геодезії?

  • Вимірювання кутів та ліній;

  • камеральна обробка результатів вимірювань;

  • графічна побудова та оформлення карт, планів, профілів;

використання результатів вимірювання та графічних побудов для

вирішення промислових, економічних, меліоративних, інженерних та

інших задач.

6. (6 балів) Як визначити кутову нев'язку в розімкнутому теодолітному

ході та за якою формулою визначити чи вона допустима?

 • Визначити практичну суму() горизонтальних кутів шляхом їх додавання.

 • Визначити теоретичну суму () горизонтальних кутів за формулою:

для правих кутів = + 180n –

для лівих кутів = + 180n –

Визначити нев'язку в горизонтальних кутах

= -

 • Визначити допустиму нев'язку в горизонтальних кутах

= – точність теодоліта;

– кількість горизонтальних кутів.

7. (5 балів) Які тахеометри знайшли широке застосування у виробництві?

 • Тахеометри – автомати вітчизняного та зарубіжного виробництва типу Дельта, Редта, Вільда, Керна, ТА (ТА-2). Ці прилади дають можливість безпосередньо в полі, навівши зорову трубу на спеціальну далекомірну рейку, за діаграмою відрахувати величину перевищення і горизонтального прокладення.

 • У нашій країні передбачено випуск тахеометрів – автоматів (ТА) чотирьох видів: тахеометр номограмний ТН;

 • тахеометр внутрібазисний ТВ;

 • тахеометр з авторедукційним далекоміром подвійного зображення ТД;

 • тахеометр електронний ТЕ з реєстрацією результатів вимірів на перфострічці.

8. (3 бали) Як приводять планшет у горизонтальне положення?

 • Якщо перевірена (без дефектів) лінійка, яку накладають у різних напрямках на мензульний планшет, прилягає до нього щільно, умова вважається виконаною.

9. (2 бали) Що таке геодезія?

 • Наука, яка вивчає форму та розміри Землі в цілому і по частинах шляхом вимірювань та обчислень з подальшим викреслюванням планів, карт і профілів.

10. (2 бали) Чому дорівнює перевищення під час проведення тахеометричної зйомки?

h=d , де h – перевищення між точками;

d – горизонтальне прокладення лінії;

- кут нахилу;

- висота приладу;

- висота наведення.

11. (3 бали) Квадратна палетка. Чому дорівнює площа контуру, виміряного

квадратною палеткою?

 • Квадратна палетка – це сітка квадратів зі сторонами 1 – 10 мм, що нанесена на кальку, целулоїд або який-небудь інший прозорий матеріал

 • площа контуру дорівнює добутку площі квадрата палетки на підраховану кількість повних квадратів палетки, що уміщується в межах контуру.

 1. (5 балів) Розповісти будову нівеліра Н-3, порядок установлення його в робоче положення.

 • Пружиниста пластина, підставка, елеваційний гвинт, окуляр, циліндричний рівень, корпус зорової труби, коробка, мушка, об'єктив, кремальєра, закріпні гвинти, навідні гвинти, виправні гвинти, піднімальні гвинти, круглий рівень, втулка.

 • Для встановлення нівеліра в робоче положення потрібно:

сфокусувати зорову трубу,

привести вісь обертання нівеліра в прямовисне положення

відгоризонтувати зорову трубу.

 1. (4 бали) Назвати повірки теодоліта.

 • Вісь циліндричного рівня лімба повинна бути перпендикулярною до осі обертання теодоліта;

 • вісь обертання теодоліта повинна бути перпендикулярною до горизонтальної осі обертання зорової труби;

 • вісь обертання зорової труби повинна бути перпендикулярна осі зорової труби;

 • сітка ниток повинна бути встановлена правильно, вертикальна лінія – вертикально, а горизонтальна – горизонтально.

 1. (2 бали) Пояснити, що таке нівелювання? Які існують види нівелювання?

 • Нівелювання – це сукупність вимірів, за результатами яких можна визначити перевищення однієї чи декількох точок над іншою, висоту якої приймають як задану.

 • Існують такі види нівелювання:

  • геометричне;

  • тригонометричне;

  • барометричне;

  • гідростатичне;

  • стереофотограмметричне;

  • механічне.

15. (1 бал) Які існують методи визначення площ? Назвіть середні

квадратичні похибки визначення площ.

  • аналітичний з середньою квадратичною помилкою 1/1000;

  • графічний з середньою квадратичною помилкою 1/500;

  • механічний з середньою квадратичною помилкою 1/200.

 1. (1 бал) Чому дорівнює теоретична сума приростів координат замкнутого та розімкнутого теодолітних ходів?

Для замкнутого ходу

= 0 і = 0;

для розімкнутого ходу

=

=

17. (2 бали) Які вимоги ставляться до оформлення польових журналів?

 • Всі записи вести чітко і охайно, бажано геодезичним шрифтом;

 • журнали повинні бути пронумеровані. У кінці журналу записано : кількість всього сторінок і кількість заповнених;

 • не допускається виправлення записів у польовому журналі за допомогою гумки;

 • номера точок і середні значення виміряних величин записуються чорнилом;

 • на кожній сторінці ставиться дата і підпис виконавця.

18. (4 бали) Розповісти будову та перевірку екліметра.

 • Кругла металева коробка, всередині якої на осі обертається кільце з тягарцем, з боку коробки прикріплена чотиригранна зорова трубка з лупою. На кінці трубки з боку лупи є горизонтальна щілина (очний діоптр), а на протилежному кінці – металевий волосок (предметний діоптр). На коробці кнопка, що фіксує відлік. Перевіряють екліметр шляхом двократного вимірювання кута – в прямому та зворотному напрямках. Відліки повинні бути рівними за абсолютною величиною, а знак протилежний.

19. (5 балів) Як проводять орієнтування мензульного планшета?

 • Орієнтувати планшет означає так установити його, щоб лінії на планшеті розмістилися паралельно відповідним лініям на місцевості. Планшет можна орієнтувати двома способами: по бусолі і по лінії.

 • по бусолі. На планшеті прокреслюють напрям меридіана, звичайно паралельно стороні планшета. Однією з граней бусоль прикладають до цієї прямої, повертаючи планшет, добиваються положення, при якому стрілка збігається з 0.

 • по лінії. Планшет орієнтують по лінії, якщо на місцевості, яку належить зняти, є точки, положення яких позначено на плані.

20. (3 бали) Залежно від характеру рельєфу і ґрунтового покриву місцевість

ділять на три категорії. Назвіть їх.

  • І категорія - рівна з твердим покриттям, відносна похибка 1/3000;

  • ІІ категорія - проміжна за умовами вимірювання, грунт пухкий (рілля, луки), відносна похибка 1/2000;

  • ІІІ категорія – несприятлива для вимірювання (піски, болота, чагарники), відносна похибка 1/1000.

21. (2 бали) Що таке абрис та які вимоги до його складання?

 • Це схематичне креслення місцевості викреслене в полі безпосередньо перед зйомкою ситуації. На абрисі показуються характерні ситуаційні точки меж контурів, а в процесі зйомки охайно і розбірливо заносяться результати промірів. Абрис викреслюється м'яким олівцем, обов'язково орієнтується відносно сторін світу, ставиться дата складання його і підпис виконавця.

22. (2 бали) Розказати будову планіметра

 • Планіметри – це прилади для механічного визначення площ. За своєю будовою вони поділяються на лінійні та полярні.

  • полярний планіметр складається з двох важелів: полюсного та обвідного. На одному кінці полюсного важеля розташований циліндр з голкою, а на іншому кінці закріплено вертикальний стержень, який закінчується кулькою. Обвідний важіль має голку, якою обводять контур фігури при визначенні її площі. Біля голки є ручка. На обвідний важіль посаджена каретка, яка закріплюється в потрібному місці гвинтом, і має заглиблення, у яке вставляється стержень полюсного важеля. Каретка має лічильний механізм.

23. (3 бали) Назвати повірки нівеліра Н3:

 • Вісь круглого рівня повинна бути паралельна до вертикальної осі нівеліра;

 • горизонтальна нитка сітки ниток повинна бути перпендикулярна до вертикальної осі нівеліра;

 • візирна вісь зорової труби має бути паралельна до осі циліндричного рівня (для нівелірів з компенсатором візирна вісь повинна бути горизонтальна).


 
 

Цікаве

Загрузка...