WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Складання проекту планово-висотної основи топографічного знімання масштабу 1:5000 на Кельменецькому об’єкті Чернівецької області - Курсова робота

Складання проекту планово-висотної основи топографічного знімання масштабу 1:5000 на Кельменецькому об’єкті Чернівецької області - Курсова робота

В геодезичній практиці вимірювання ліній при прокладанні полігонометричних ходів виконувалось за допомогою : підвісних мірних приладів ,базисних жезлів , оптичних віддалемірів , радіовіддалемірів , світловіддалемірів ,електронних тахеометрів .

На даний час найбільше використовують електронні тахеометри та світловіддалеміри в комплексі з теодолітами , зокрема:

- світловіддалеміри СТ5 , 2СТ10 і теодоліти Т5 , Т2 ;

- електронні тахеометри Та3М, ТС1010(Lejcа),3Та5 , SOKKІА , та інші, які приведені в кінці методичних вказівок.

2.5. Проектування пунктів планової знімальної мережі .

2.5.1. Проект прямої засічки . Оцінка точності.

Пряма засічка здійснюється як мінімум з трьох пунктів державної геодезичної мережі, або мережі згущення, які знаходяться на відстані від 300 м до 5.0 км.

γ1 = 37

γ 2 = 47

S1 = 1,200 км.

S2 = 0,950 км.

S3 = 1,550 км.

mβ = 30"

Середня квадратична помилка положення пункта Р

МрI = *==0,37 м

МрI1 = *==0,36 м

Середнє вагове

Мр = ==0,258 м < 1,0м

Отже, запроектована пряма засічка відповідає необхідним умовам.

2.5.2. Проект зворотної засічки

Визначення пункту Р зворотною засічкою здійснюється на 4 вихідні пункти, які знаходяться на віддалях 300м- 5,0 км.

Найбільш вигідним є варіант, коли шукана точка Р лежить посередині чотирикутника, утвореного вихідними пунктами.

Оцінка проекти виконується двома варіантами.

1 – Варіант.

Оцінку виконуємо графічно:

S1 = 0,912 км

S2 = 0,925 км

S3= 1,288 км

rі= ρ/S

r1=226 ІІ/м

r2=223 ІІ/м

r3=160 ІІ/м

σ 1=240 м

σ 2=375 м

σ 3=315 м

Визначаємо півпериметр оберненого ( інвертного ) трикутника

Р= (σ 1+ σ 2 + σ 3 ) = (240+375+315) = 465 м

Площа трикутника

F===37582 (ІІ/м)

μ= mβ / = = 21,2"

Середня квадратична помилка в положені пункта Р визначаємо по формулі:

Мр1= = = 0,153 м

Аналогічно виконаємо оцінку для другого варіанту.

S2 = 0,925 км

S3 = 1,288 км

S4 = 1,312 км

R2 = 223 ІІ/м

R3 = 160 ІІ/м

R4 = 157ІІ/м

σ2 = 315 м

σ 3 = 380 м

σ 4 = 225 м

Р= (σ 1+ σ 2 + σ 3 ) = (315+380+225) = 460 м

F=== 35411( ІІ/м)

μ= mβ / = = 21,2"

Середня квадратична помилка в положені пункта Р визначаємо по формулі:

Мр1= = = 0,162 м

Середнє вагове

Мр = = = 0,11 м < 1,0м

Отже, запроектована зворотня засічка відповідає технічним вимогам.

2.5.3. Вибір типів центрів для пунктів знімальної основи

Для закріплення пунктів знімальних мереж на місцевості застосовуються центри тривалого збереження та центри тимчасові.

Найбільш поширено використовують такі типи центрів тривалого збереження:

  • бетонний паралелепіпед ( Рис.5 )

  • металева труба, штир, залізний костиль, які забетоновуються або вбиваються в тверде покриття ( Рис. 6 )

  • пень із забитим цвяхом, або штирем ( Рис.7 )

Для тимчасового закріплення центрів знімальної основи у ґрунті використовують кілок із забитим цвяхом ( Рис. 8), а також металеву трубу, штир кутову сталь ( Рис. 9)

Рис.5


Рис.6


Рис.7

Рис.8


Рис.9

3.Створенння висотної основи топографічного знімання.

3.1Проектування нівелірних ходів технічного нівелювання . Оцінка точності.

Нівелювання – це сукупність вимірювальних робіт з визначення пере-

вищень між точками місцевості , конструкцій споруд , для розв'язання ін-женерних задач під час вишукувань , відображення рельєфу , будівництва.

На території Кельменецького об'єкту необхідно запроектувати висотну основу зйомки технічного нівелювання.

Нівелірна сітка технічного нівелювання створюється в вигляді окремих ходів, систем ходів і полігонів з вузловими точками. Кожний нівелірний хід повинен опиратися обома кінцями на репери нівелювання вищих класів або на вузлові точки. В необхідних випадках допускаються висячі ходи, які прокладаються в прямому і зворотному напрямках.

Технічне нівелювання виконується методом геометричного і тригонометричного нівелювання. Нівелірні ходи прокладають тільки в одному напрямку. Спостереження на станціях виконують по двох сторонах рейок при одному горизонті, або по одній стороні рейки при двох горизонтах.

Технічне нівелювання виконується з точністю яка забезпечує отримання неув'язки в ході чи полігоні величиною не більше 5 ,

Де L – довжина ходу в км.

При проектуванні висотної основи всі пункти полігонометрії вважаються реперами. Для закріплення пунктів нівелювання на місцевості використовуються грунтові і стінні репери

На Кельменецькому об'єкті запроектовано нівелірні ходи:

1). Rp.Кельменці ІV кл. – Rp. Дорога, ІV кл. -довжина ходу

6,127 км.

2). Rp.Кельменці ІV кл. – п.п 4 кл.№ 5 довжина ходу 3,702 км.

3) .п.п 4 кл.№ 1 – п.п 4 кл.№ 7 – довжина ходу 5,826 км.

Виконаємо оцінку проекту першого нівелірного ходу:

Середня квадратична помилка відмітки будь якої точки ходу технічного нівелювання вираховується по формулі:

М2 =

m вих. – середня квадратична помилка відмітки ходу IV кл.

η - випадкова середня квадратична помилка одного кілометра нівелірного ходу η =25 мм/км

М2=

М = 37,5 мм

Допустима помилка визначається по формулі:

М доп =

h-січення рельєфу;

h=0,5м –500 мм

М доп. ==62,5мм

62,5 мм > 37,5 мм

Отже , запроектований нівелірний хід відповідає технічним вимогам.

3.2.Методика польових вимірів в

нівелірних ходах.

Найбільш поширені методи нівелювання – це геометричне за принципом використання горизонтального променя та тригонометричне за принципом використання похилого променя.

Нівелювання виконують в одному напрямку. Віддалі від нівеліра до ре-йок вимірюють нитковим віддалеміром . Рейки встановлюють на башмаки або костилі . Нормальна довжина нівелірного променя – 100 м при збільшенні труби до 30х , якщо більше то до 150 м .

Нерівності плеч не повинні перевищувати 5 м ,а їх накопичення в секції –10 м.

Нівелювання виконують секціями . Секція – це частина нівелірного ходу , що розміщена між двома нівелірними знаками . В кожній секції нумерацію станцій починають з першого номера . При нівелюванні слідкують за правильністю чергування рейок ; в цьому випадку знак різниці нулів рейок на наступній станції буде протилежний знаку на попередній .

В И С Н О В О К

Згідно з завданням на виконання курсової роботи я запроектувала згущення планово-висотної основи для топографічного знімання в масштабі 1:5000 на Кельменецькому об'єкті Чернівецької області.

Вивчила фізико-географічну і економічну характеристику об'єкту та опрацювала вихідні матеріали даного об'єкту.

Також я отримала навики згущення мереж за допомогою засічок і розрахувала їх точність.

Виконаний проект планової і висотної основи , а також пунктів знімальної мережі на заданому об'єкті відповідає необхідним технічним вимогам згідно інструкції з топографічного знімання .

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Топографічна енциклопедія України .

  2. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 Київ: ГУГК:К 1999р.

  3. Інструкція про типи центрів геодезичних пунктів (ГКНТА-2.01, 02-01-93)-К-ГУГК:К-1994р.

  4. Геодезія . Конспект лекцій . Коломия 2004р. Лісевич М.П.

  5. Геодезія . Частина ІІ . Львів . Лісевич М.П., Перович Л.М.

Полігонометричний хід 1 розряду

Рис.4.

Полігонометричний хід 1 розряду

Рис.3.

Полігонометричний хід 4 класу

Рис.2.

я топографічної зйомки в масштабі 1:5000 на записка складається із вступу, 3 розділів, індивідуального


 
 

Цікаве

Загрузка...