WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Ворохтянському об’єкті - Курсова робота

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Ворохтянському об’єкті - Курсова робота

2.1.Підрахунок обсягів робіт

Підрахунок обсягів польових і камеральних робіт виконують з метою подальшого їх планування: визначення необхідної кількості бригад, транспорту, приладів, складання календарних графіків робіт та інше. Встановлені обсяги робіт є вихідними для складання кошторисів на виконання польових і камеральних робіт. Підрахунки обсягів польових і камеральних робіт виконують у відомості, форма якої приводиться нижче в таблиці 2.1. Згідно з чинним нормативним документом "Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи", затвердженим Міністерством екології та природних ресурсів України( наказ №29/м від 19.02.2003 р.). Таблиця заповнюється в такій послідовності:

  • в графі 1 вказується нормативний документ, з якого вибирається робота;

  • перелік робіт в технологічній послідовності подається в графі 2;

  • в графі 3 вказуються одиниці виміру згідно з нормативними документами;

  • в графі 4 – категорія складності для кожного процесу встановлюється за фізико-географічними умовами району робіт;

  • в графі 5 – записуються трудові затрати в бригадо-днях;

  • обсяг роботи встановлюється згідно з технічним проектом і записується в графу 6;

  • обсяг робіт в трудових затратах вираховується за формулою і записується в графу 7:

Qнорм = Q*T,

де

Q - об'єм натуральних показників;

T - трудові затрати в бригадо-днях на одиницю продукції;

  • в графі 8 підраховується необхідна кількість бригадоднів з врахуванням запланованого перевиконанням норм виробітку для польових робіт 130%, а для камеральних – 100%.

До відомості обсягів робіт включені польові і камеральні процеси, як робіт по створенню планово-висотної основи (полігонометрія 4кл. і 1 розряду), так і знімальних робіт.

Відомість обсягів польових і камеральних робіт

в натуральних і трудових показниках.

Таблиця 2.1

Норм.

Назва процесів

Одиниця

Катего-

Трудові

Обсяг робіт

документ

вимірю-

рія

затрати

В натураль-

В трудових показниках

табл.

вання

склад-

(бригадо-

них показ-

(в бригадо/днях)

норми

ності

дні)

никах

За норма-

Згідно з прог-

ми Qнорм

нозом Qпрогн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Польові роботи

1.1. Полігонометрія 4 класу

і 1-го розряду

ЗУКР

Рекогностування пунктів

табл. 1.2

полігонометрії

п.0115

4 класу (сторони 250-800 м)

пункт

ІІІ

0.07

9

0.63

0.48

п.0119

1-го рзряду

пункт

ІІІ

0.06

29

1.74

1.34

ЗУКР

Виготовлення центрів полігонометрії

табл. 1.10

4кл і 1 розряду

центр

-

0.29

38

11,02

8.75

п.01113

ЗУКР

Закладання центрів на пунктах

центр

ІІІ

0.56

38

21.28

16.37

табл. 1.13

полігонометрії 4кл. і 1розряду

п.01131

ЗУКР

Вимірювання кутів і ліній

табл.1.19

на пунктах полігонометрії 4кл.

пункт

ІІІ

0.24

9

2.16

1.66

п.01167

і 1розряду

пункт

ІІІ

0.14

29

4,06

3.12

п.01177

1.2Технічне нівелювання

ЗУКР

табл.1.32

Технічне нівелювання

1 км

III

0.13

16

2.08

1.6

п.03317

1.3 Знімальні роботи

1.3.1 Стереотопографічний

метод створення планів

ЗУКР

Маркуваня планово-висотних

опозн.

II

0.06

8

0.48

0.43

табл.2.8

розпізнавальних точок

п.02446

ЗУКР

табл.2.9

Планова прив'язка

кв.км

III

1.58

24

37.92

29.16

п.02469

аерофотознімків

ЗУКР

Висотна підготовка

кв.км

0.55

24

13.2

10.15

табл.2.10

при стереотопографічному

п.02489

зніманні

ЗУКР

Дешифрування

км2

2.71

24

65.04

50.03

табл.2.12

на аерофотознімках

п.02499

2. Камеральні роботи

ЗУКР

Попередні опрацювання матеріалів

км

0.21

16

3.36

3.05

табл.5.8

технічного нівелювання

п.061600

ЗУКР

Врівноваження координат

табл.5.6

пунктів 4 класу, 1 і 2 розрядів на ПК

пункт

0.64

9

5.76

5.2

п.061593

0.62

29

17.98

16.3

ЗУКР

Стереотопографічне

кв.км

0.14

38

5.32

4.84

табл.3.2

знімання в масштабі 1:2000

п.11824

ЗУКР

Редагування зібраної

кв.км

6.87

24

164.88

149.89

табл.3.3

цифрової інформації

п.11860

ЗУКР

Попередні опрацювання

табл.5.1

матеріалів полігонометрії

п.061585

4 класу

пункт

2.91

24

69.84

63.49

п.061586

1 розряду

пункт


 
 

Цікаве

Загрузка...