WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія фізична, Геоморфологія, Геологія → Грошова оцінка населених пунктів Назавизівської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Грошова оцінка населених пунктів Назавизівської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

4 Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів

    1. 4.1. Нормативна грошова оцінка забудованих територій

В основу грошової оцінки земель населених пунктів покладено рентний дохід, що створюється завдяки місцю розташування їх у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення, облаштування його території та якості земель з урахуванням природно – кліматичних, інженерно – геологічних умов, екологічного стану та функціонального використання земель.

Населені пункти включають землі всіх категорій за основним цільовим призначенням, які розташовуються в їх адміністративних межах. Нормативна грошова оцінка населених пунктів для всіх категорій земель та земельних ділянок ( за винятком сільськогосподарських угідь ) визначається згідно формули ( наведена в абзаці нижче).

Нормативна грошова оцінка 1 м 2 земельної ділянки в населеному пункті визначається за формулою:

В х Нп

Цн = ------- х Кф х Км, (4.1)

Нк

де Цн - грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки (у гривнях);

В - витрати на освоєння та облаштування території врозрахунку на квадратний метр (у гривнях);

Нп - норма прибутку (6 %);

Нк - норма капіталізації (3 %);

Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо);

Км - коефіцієнт, який характеризує місцерозташування земельної ділянки.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки підлягає індексації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 року №783 " Про проведення індексації грошової оцінки земель ".

Витрати на освоєння та облаштування території (В) включають відновну вартість як первісну вартість, що змінюється після переоцінки, інженерної підготовки головних споруд і магістральних мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання (включаючи зовнішнє освітлення), слабкострумових пристроїв, газопостачання, дощової каналізації, вартість санітарної очистки, зелених насаджень загального користування, вулично-дорожної мережі, міського транспорту, об'єктів соціальної інфраструктури загально- міського значення, а також витрати на компенсацію збитків, пов'язаних із зміною характеру використання території за станом на початок року проведення оцінки.

Індексація витрат здійснюється за індксами вартості основних фондів у відповідності до чинного законодавства України. Витрати на освоєння та облаштування території визначаються за кожним населеним пунктом за даними статистичної звітності відповідних органів державної статистики.

Коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки Кф, ураховує відносну прибутковість видів економічної діяльності.

Віднесення земель до категорії земель за функціональним використанням провадиться з Інструкцією з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель ( форми 6- зем, 6а – зем, 6б – зем, 2 – зем ), затвердженої наказом Держкомстату України та зареєстрованою в Мінюсті, відповідно до видів економічної діяльності, зазанчених у довідках, що надають юридичним особам органи державної статистики.

Коефіцієнт функціонального використання для земельних ділянок змішаного використання визначається як середньозважене ( за площею) значення коефіцієнтів функціонального використання окремих частин земельної ділянки змішаного використання. Підставою для виділення частин земельної ділянки різного функціонального призначення є виключно затверджені дані інвентаризації земельної ділянки та землеустрою.

Коефіцієнт, який характеризує місцерозташування земельної ділянки (Км), обумовлюється трьома групами рентоутворювальних факторів регінального, зонального та локального характеру і обчислюється за формулою:

Км = Км1 х Км2 х Км3, ( 4.2)

де Км1 - регіональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від місцеположення населеного пункту у загально – державній , регіональній і місцевій системах виробництва і розселення;

Км2 – зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах населеного пункту ( економіко - планувальні зони);

Км3 – локальний коефіцієнт, який враховує місцерозташування земельної ділянки в межах економіко - планувальної зони.

Вихідними даними для обчислення Км є генеральні плани та проекти планування і забудови населених пунктів, плани їх земельно - господарського устрою, матеріали економічної оцінки їх територій.

Значення коефіцієнтів установлюється за результатами пофакторних оцінок кожної групи з урахуванням питомої ваги рентоутворювальних факторів у формуванні загального рентного доходу в межах населеного пункту та його економіко - планувальних зон.

Нормативна грошова оцінка земель населених пункктів виконується в послідовності, яка наведена вище.

Середня вартість одного квадратного метра земель населеного пункту в залежності від регіональних факторів місця розташування ( Цнм ) визначається за формулою:

(4.3)

Значення коефіцієнта Км1 є добутком коефіцієнтів, які враховують:

- чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населеного пункту та його господарські функції (таблиця 4.1) ;

- входження в приміську зону міст з чисельністю населення 100 тис.чол. і більше ( таблиця 4.2).

- наявність у населеного пункту статусу курорту (таблиця 4.3 ) ;

- входження до зон радіаційного забруднення (таблиця 4.4) ;

Таблиця 4.1 Коефіцієнти які характеризують чисельність населення,географічне положення, адміністративний статус населених пунктів та їх господарські функції

№ з/п

Тип міст за адміністративним статусом та господарськими функціями

Чисельність населення

(тис. чол)

Значення коефіцієнта

1

Міста обласного підпорядкування, які виконують переважно промислові транспортні та курортно-рекреаційні функції, переважно центри адміністративних районів

20,0 - 49,9

1,2

2

Міста обласного підпорядкування - промислові,промислово-транспортні , оздоровчо-курортні центри переважно центри адміністративних районів

50,0 - 99,9

1,4

3

Міста обласного підпорядкування - багатогалузеві промислові або великі курортні центри,переважно центри областей

100,0 - 249,9

1,6

4

Місто загальнодержавного значення Севастополь, столиця Автономної Республіки Крим Сімферополь і міста обласного підпорядкування - багатогалузеві промислові, а також адміністративні і культурні центри, переважно центри областей

250,0 - 499,9

2,0

5

Багатофункціональні міста

обласного підпорядкування, крупні адміністративні, наукові, економічні, організаційні і культурні центри, переважно центри областей

500,0 - 999,9

2,5

6

Столиця України - місто Київ,центри областей - багатофункціональні міста

обласного підпорядкування - найкрупніші адміністративні,

наукові, економічні, організаційні і культурні

центри

1000,0 і вище

3,0

Таблиця 4.2 Коефіцієнти, які враховують місце розташування населених

пунктів у приміських зонах великих міст

Чисельність населення міст-центрів (тис. чол.)

Значення коефіцієнта

100,0-249,9

1,1

250,0-499,9

1,2

500,0-999,9

1,3

1000,0-1999,9

1,5

2000,0 і більше

1,8

Таблиця 4.3 Коефіцієнти, які застосовуються для населених

пунктів, що мають статус курортів

Розміщення населених пунктів, що мають статус курортів

Значення коефіцієнта

на Південному узбережжі Криму

3,0

на Південно-східному узбережжі Криму

2,5

на Західному узбережжі Криму

2,2

на Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей

2,0

у гірських та передгірних районах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей

2,3

в інших курортних населених пунктах

1,5


 
 

Цікаве

Загрузка...